Behandla order

När en kund köper något från din webbutik eller någon annan försäljningskanal visas den som en ny order på sidan Ordrar i Shopify.

Vad händer när du får en online-order

När du får en online-order:

Vad händer när du behandlar en Shopify POS-order

När du gör en försäljning personligen med Shopify-POS:

  • Sidan för Ordrar i Shopify visar ordern med betalningsstatus Betald eller Delvis betald.
  • Om kunden uppgav sin e-postadress får han eller hon ett POS-kvitto via e-post.

Typiskt bearbetningsflöde för online order

Varje online order går igenom 3 faser. Vid varje fas krävs ytterligare en åtgärd i Shopify. Du kan ställa in Shopify så att dessa åtgärder utförs automatiskt, eller så kan du göra dem manuellt:

Typiskt bearbetningsflöde för online order
Orderstatus Vad du behöver göra
1. Order har placerats. Ta emot betalning.
2. Ordern har betalats. Distribuera ordern.
3. Order har distribuerats och betalats. Arkivera ordern.

Beroende på dina egna företagsbehov kan du automatisera en del eller hela din beställningsprocess i varje fas.

Automatisera din orderbearbetning

Om du säljer digitala produkter eller använder en distributionstjänst kanske du vill automatisera din orderbearbetning genom att aktivera följande automatiseringar:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis