Zpracování objednávek

Když si zákazník zakoupí zboží ve vašem obchodu nebo prostřednictvím libovolného jiného prodejního kanálu, zboží se v Shopify objeví ve formě nové objednávky na stránce Objednávky.

Co se stane při obdržení online objednávky

Při přijetí online objednávky:

  • E-mailem obdržíte oznámení o nové objednávce.
  • Na stránce Objednávky v Shopify se zobrazí nová objednávka.
  • Zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky.
  • Začne zpracování objednávky.

Co se stane při zpracování objednávky Shopify POS

Při provedení osobního prodeje pomocí Shopify POS:

  • Na stránce Objednávky v Shopify se zobrazí objednávky se stavem platby Zaplaceno nebo Částečně zaplaceno.
  • Pokud zákazník uvedl e-mailovou adresu, obdrží e-mailové potvrzení POS.

Typický průběh zpracování online objednávek

Každá online objednávka prochází třemi fázemi. V každé fázi se v Shopify vyžaduje jiná akce. Shopify lze nastavit tak, aby uvedené akce provádělo automaticky, případně je můžete provádět ručně:

Typický průběh zpracování online objednávek
Stav objednávky Co musíte udělat
1. Objednávka byla zadána. Zachytit platbu.
2. Objednávka byla zaplacena. Odbavit objednávku.
3. Objednávka byla odbavena a zaplacena. Archivovat objednávku.

V závislosti na potřebách svého obchodu můžete část nebo celé zpracování objednávky v jednotlivých fázích automatizovat.

Automatizace zpracování objednávky

Pokud prodáváte digitální produkty nebo používáte službu plnění, můžete zpracování objednávky automatizovat zapnutím následujících automatizací:

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma