Přepravní listy

Při plnění objednávek může být vhodné zahrnout do balíčku zasílaného zákazníkovi přepravní list. Přepravní listy vám pomáhají sdělovat informaci, co bylo zákazníkovi zasláno.

Tisk přepravních listů

Přepravní listy můžete vytisknout po zahájení procesu plnění. Přepravní listy nelze vytisknout ze stránky Objednávky. Přepravní listy obsahují všechny předměty zasílané v konkrétním balíčku. Pokud máte v objednávce více zásilek, můžete pro každou zásilku vytisknout zvláštní přepravní list.

Vytiskněte přepravní listy před zakoupením štítku zásilky

 1. From your Shopify admin, go to Orders.

 2. Klikněte na číslo objednávky, pro kterou chcete vytisknout přepravní list.

 3. Pokud používáte Dopravu Shopify (pro obchody sídlící v USA nebo v Kanadě), pak klikněte na Vytvořit štítek zásilky v sekci Nesplněné.

 4. Pokud Dopravu Shopify nepoužíváte, pak klikněte na Označit jako splněné.

 5. Klikněte na Vytisknout přepravní list.

 6. Klikněte na Vytisknout.

Tisk přepravních listů při nákupu štítku zásilky

 1. From your Shopify admin, go to Orders.

 2. Klikněte na číslo objednávky, pro kterou chcete vytisknout přepravní list.

 3. Pokud používáte Dopravu Shopify (pro obchody sídlící v USA nebo v Kanadě), pak klikněte na Vytvořit štítek zásilky v sekci Nesplněné.

 4. Klikněte na Koupit štítek zásilky.

 5. Klikněte na Vytisknout přepravní list.

 6. Klikněte na Vytisknout.

Úprava přepravních listů

Vaše přepravní listy se vykreslují pomocí jazyka Liquid, což je šablonovací jazyk od Shopify. Pokud umíte zacházet s HTML, CSS a Liquid, pak můžete využít proměnné přepravních listů k úpravě šablony přepravního listu.

Šablonu přepravních listů můžete změnit kliknutím na Upravit v sekci Přepravní listy v nastavení dopravy.

Při úpravě šablony můžete obnovit výchozí šablonu přepravního listu tím, že kliknete na Obnovit výchozí.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma