Zajištění plateb

Když zákazník provede platbu pomocí platební karty, platební informace je nutné zachytit a odeslat ke zpracování do banky. Platby můžete zajišťovat ručně nebo automaticky. Pokud se rozhodnete pro ruční zajišťování, budete muset platby zachycovat pro všechny objednávky v oblasti Objednávky v Shopify. Pokud nastavíte automatické zajištění, budete muset zajistit, abyste mohli přijímat prostředky z plateb platebními kartami.

Ruční zajištění plateb

Pokud máte takové nastavení, abyste mohli prostředky zajišťovat ručně, pak nebudete moct peníze z objednávek přijímat automaticky. Nezapomeňte tedy zajistit všechny příchozí platby co nejdříve po autorizaci.

Když zajistíte objednávku ručně, můžete se rozhodnout, zda platbu přijmete celou nebo pouze její část. Pro přijetí části platby se můžete rozhodnout v těchto případech:

  • část objednávky již není na skladě a zákazník nechce čekat na doplnění produktu
  • zákazník se rozmyslel nebo udělal chybu a chce jen část toho, co má objednáno.

Kroky:

Záznam úspěšného zajištění uvidíte na časové ose objednávky.

Hromadné provedení ručních zachycení platby

K zajištění plateb za více objednávek zaplacených platební kartou můžete provést hromadnou akci a platby tak zajistit.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma