Sende beløp til godkjenning

Som standard sendes beløp til godkjenning automatisk for kredittkortbetalinger og betalinger som gjøres med enkelte alternative betalingsmåter. Hvis butikken er konfigurert for å sende beløp til godkjenning manuelt, har du imidlertid en ekstra oppgave som må gjøres for å sikre at du får betalt.

Hvis du er usikker på om butikken er konfigurert for å sende beløp til godkjenning automatisk eller manuelt må du se Betalinger-innstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon om valg og konfigurasjon av ulike løsninger for å sende beløp til godkjenning, kan du se Betalingsbekreftelse og innhenting.

Når manuell sending av beløp til godkjenning er aktivert, får bestillinger som er klare til betalingsinnhenting statusen Autorisert. Send beløp til godkjenning for hver enkelt bestilling med statusen Autorisert. For bestillinger som er betalt med kredittkort må du sende beløp til godkjenning innenfor autorisasjonsperioden.

Ved å sende beløp til godkjenning endres betalingsstatusen for en bestilling fra Autorisert til Betalt.

Du kan finne bestillinger med betalinger som må sendes til godkjenning ved å filtrere bestillingene med filteret Betalingsstatus: Autorisert. Lagre visningen for å utføre oppgaver knyttet til innsending av beløp til godkjenning raskere.

Sende beløp til godkjenning manuelt

Hvis butikken er konfigurert til å sende beløp til godkjenning manuelt, må du sørge for at du får betalt ved å sende hver betaling med statusen Autorisert til godkjenning så snart som mulig.

Autorisasjonsperioden for å sende beløp til godkjenning for kredittkortbetalinger varierer avhengig av betalingsleverandør. Shopify Payments gir for eksempel en autorisasjonsperiode på syv dager for kredittkortbetalinger. Send beløp til godkjenning innenfor autorisasjonsperioden. Når autorisasjonsperioden utløper kan det hende du ikke lenger kan få penger for bestillingen.

Når du sender beløp til godkjenning for en enkelt bestilling manuelt, kan du velge om du skal ta full eller delvis betaling. Du vil kanskje ta delvis betalt hvis:

  • noe av bestillingen har gått tom på lageret og kunden ikke vil vente til produktet fylles på
  • kunden har ombestemt seg eller gjort en feil, og ønsker kun deler at det som ble bestilt

For å samle inn det ventende beløpet i en delbetaling kan du sende en faktura til kunden med en kobling til betalingssiden, eller du kan godta betaling for bestillingen.

Trinn:

Du kan se en oppføring av den vellykkede innhentingen i bestillingens tidslinje.

Gjøre manuelle betalinger i massehandling

For å innhente midler for flere bestillinger betalt med kredittkort, kan du utføre en massehandling for bestillingene for å sende beløp til godkjenning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis