Oversikt over bestillingsanalyse

Du kan få et raskt overblikk over bestillinger, inkludert volum, flyt og oppfyllelser, på Bestillinger-siden med bestillingsanalyselinjen. Analyselinjen, som vises øverst på bestillingssiden, inneholder beregninger for den valgte tidsperioden med sammenligningsdata som gjør det enkelt å se hvordan ting har endret seg.

Analyselinjen viser bestillingsberegninger for tidsperioden du har valgt. Hver beregning inkluderer en indikasjon på om beregningen har økt, falt eller forblitt det samme sammenlignet med tilsvarende foregående tidsperiode. Hvis du for eksempel velger å vise de siste 7 eller 30 dagene, vil sammenligningen være mot de forrige 7 eller 30 dagene. Hvis du velger å se dagen i dag, vil sammenligningen være mot det daglige gjennomsnittet for de siste syv dagene. For mer detaljert informasjon om bestillingene dine, kan du gå til bestillingsanalyserapportene ved å klikke på en av beregningene i bestillingsanalyselinjen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

  2. Valgfritt: Velg et datointervall for å vise opplysninger fra en annen tidsperiode.

Den følgende tabellen viser tilgjengelige beregninger i bestillingsanalyselinjen, og hvilke rapporter de kobler til for mer informasjon:

Tilgjengelig rapportinformasjon i analyselinjen
Periode Definisjon Relatert rapport
Totalt antall bestillinger Det totale antallet bestillinger i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport for bestillinger over tid
Bestilte varer over tid Det totale antallet bestilte varer i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport over produktbestillinger og returer
Returer Totalt antall varer returnert i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport over produktbestillinger og returer
Innfridde bestillinger over tid Det totale antallet bestillinger som er oppfylt i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapportering av oppfyllelser over tid
Leverte bestillinger over tid Det totale antallet bestillinger som er levert i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapportering av oppfyllelser over tid
Tid til oppfylling Mediantid, enten i timer eller dager, som det tar å sluttføre en bestilling, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport for oppfyllings-, frakt- og leveringstider

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis