Oversikt over bestillingsanalyse

Du kan få en rask oversikt over bestillingene dine, inkludert volum, flyt og oppfylling, på Bestillinger-siden med linjen bestillingsanalyse. Analyselinjen, som vises øverst på bestillingssiden, gir bestillingsrelaterte beregninger for den valgte tidsperioden, med sammenligningsdata for å vise deg hvordan ting har endret seg.

Analyselinjen viser bestillingsberegninger for tidsperioden du har valgt. Hver beregning inkluderer en indikasjon på om beregningen har økt, falt eller forblitt det samme sammenlignet med tilsvarende foregående tidsperiode. Hvis du for eksempel velger å vise de siste 7 eller 30 dagene, vil sammenligningen være mot de forrige 7 eller 30 dagene. Hvis du velger å se dagen i dag, vil sammenligningen være mot det daglige gjennomsnittet for de siste syv dagene. For mer detaljert informasjon om bestillingene dine, kan du gå til bestillingsanalyserapportene ved å klikke på en av beregningene i bestillingsanalyselinjen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

  2. Valgfritt: Velg et datointervall for å vise opplysninger fra en annen tidsperiode.

Den følgende tabellen viser tilgjengelige beregninger i bestillingsanalyselinjen, og hvilke rapporter de kobler til for mer informasjon:

Tilgjengelig rapportinformasjon i analyselinjen
Periode Definisjon Relatert rapport
Bestillinger Det totale antallet bestillinger i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport for bestillinger over tid
Bestilte varer Det totale antallet bestilte varer i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport over produktbestillinger og returer
Returnerte varer Totalt antall varer returnert i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport over produktbestillinger og returer
Sluttførte bestillinger Det totale antallet bestillinger som er oppfylt i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapportering av oppfyllelser over tid
Leverte bestillinger Det totale antallet bestillinger som er levert i den valgte tidsperioden, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapportering av oppfyllelser over tid
Tid til oppfylling Mediantid, enten i timer eller dager, som det tar å sluttføre en bestilling, inkludert en sammenligning som viser økningen eller fallet fra den foregående tidsperioden. Rapport for oppfyllings-, frakt- og leveringstider

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis