Bestillingsrapporter

Bestillingsrapportene gir innsikt om bestillingsvolum, oppfylling, frakt, levering og returer.

Vis bestillingsrapportene

Produktbestillinger og returer

Rapporten Produktbestillinger og returer gjør det enklere å finne ut hvilke produkter som er bestselgere, og hvilke som returneres oftest. Rapporten viser det totale antallet produkter som er bestilt i den valgte tidsperioden, og hvor mange av dem som ble returnert.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten over produktbestillinger og returer
Periode Definisjon
Produktnavn Navnet på produktene som er bestilt i den valgte tidsperioden.
Antall bestilt Totalt antall varer bestilt i den valgte tidsperioden.
Returnert antall Det totale antallet varer returnert i den valgte tidsperioden.
Returrate Prosentandelen av varer som ble returnert, sammenlignet med det totale antallet varer som ble bestilt i den valgte tidsperioden.

Bestillinger over tid

Rapporten Bestillinger over tid viser det totale antallet bestillinger som er mottatt i den valgte tidsperioden.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten Bestillinger over tid
Periode Definisjon
Bestillinger Totalt antall bestillinger som er mottatt i den valgte tidsperioden.
Gjennomsnittlig antall bestilte varer Gjennomsnittlig antall individuelle produktenheter per bestilling i den valgte tidsperioden.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Det gjennomsnittlige dollarbeløpet per bestilling i den valgte tidsperioden.
Returnerte varer Totalt antall individuelle produktenheter som ble returnert i den valgte tidsperioden.

Tider for oppfylling, frakt og levering

Rapporten Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider viser tiden det tar for bestillinger å bevege seg gjennom hele oppfyllelsesprosessen, fra bestillingsmottak til mottak hos kunden. Diagrammet i denne rapporten viser antall bestillinger som fullførte det valgte trinnet mot hver timesbaserte eller daglige fullføringsperiode, og viser gjennomsnittlig (eller typisk) tid det tar for bestillinger å fullføre det valgte trinnet.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten Oppfyllings-, frakt- og leveringstider
Periode Definisjon
Tid til oppfylling Antall bestillinger merket som sluttført i den angitte tidsperioden, for hver times- eller daglige fullføringsperiode, beregnet fra bestillingen ble mottatt til den ble sluttført. F.eks. tok det mindre enn én time å sluttføre 20 bestillinger etter at de ble mottatt.
Tid til sending Antall bestillinger merket som sendt i den angitte tidsperioden, for hver times- eller daglige fullføringsperiode, beregnet fra bestillingen ble sendt til den ble levert. F.eks. tok det mellom én og to timer å levere 10 bestillinger etter at de ble sendt.
Tid til levering Antall bestillinger merket som levert i den angitte tidsperioden, for hver times- eller daglige fullføringsperiode, beregnet fra når bestillingen ble mottatt til den ble levert. F.eks. tok det mellom to og tre dager å levere 15 bestillinger etter at de var mottatt.

Oppfyllelse over tid

Rapporten Oppfylling over tid viser totalt antall bestillinger som enten ble sluttført, sendt eller levert i den angitte tidsperioden.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten Oppfylling over tid
Periode Definisjon
Sluttførte bestillinger Antall bestillinger sluttført i den valgte tidsperioden.
Sendte bestillinger Antall bestillinger som er sendt i den valgte tidsperioden.
Leverte bestillinger Antall bestillinger som er levert i den valgte tidsperioden.

Fraktetiketter over tid

Med rapporten Fraktetiketter over tid blir det enklere å forstå kjøpstrender og kostnader for Shopify Shipping-etiketter. Rapporten ekskluderer returetiketter, kansellerte eller annullerte etiketter, justeringer og etiketter som ikke er kjøpt gjennom Shopify Shipping. Kostnader rapporteres i butikkens valuta.

Det kan ta opptil 24 timer før etiketter vises i rapporten. Rapporten Fraktetiketter over tid er tilgjengelig i Basic Shopify-abonnementet eller høyere.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten for fraktetiketter over tid
Periode Definisjon
Etiketter Antall etiketter kjøpt i løpet av den valgte tidsperioden.
Kostnad Den totale kostnaden for kjøpte etiketter i den valgte tidsperioden.
Gjennomsnittlig kostnad per etikett Den gjennomsnittlige kostnaden for en etikett som er kjøpt i den valgte tidsperioden.

Fraktetiketter

Rapporten Fraktetiketter viser en nedbrytning av Shopify Shipping-etiketter som er kjøpt i den valgte tidsperioden. Rapporten ekskluderer returetiketter, kansellerte eller annullerte etiketter, justeringer og etiketter som ikke er kjøpt gjennom Shopify Shipping. Kostnader rapporteres i butikkens valuta.

Det kan ta opptil 24 timer før etiketter vises i rapporten. Rapporten Fraktetiketter er tilgjengelig i Basic Shopify-abonnementet eller høyere.

Se tabellen nedenfor for kolonner som kan legges til i rapporten og brukes for å filtrere rapporten.

Tilgjengelig rapportinformasjon i Fraktetiketter-rapporten
Periode Definisjon
Ordrenummer Bestillingsnummeret etiketten er kjøpt for.
Opprinnelsesland Landet pakken er sendt fra.
Opprinnelsespostnummer Postnummeret pakken ble sendt fra.
Destinasjonsland Landet pakken ble sendt til.
Destinasjonspostnummer Postnummeret pakken er sendt til.
Budfirma Transportøren som ble brukt for å sende pakken.
Frakttjeneste Frakttjenesten som er brukt for å sende pakken.
Sporingsnummer Sporingsnummeret som er oppgitt for pakken, hvis aktuelt.
Pakkenavn Navnet på valgt pakke for å sende bestillingen.
Pakketype Pakketypen som er valgt for å sende bestillingen.
Pakkens lengde, bredde eller høyde Den numeriske verdien av lengden, bredden eller høyden på pakken som er valgt for å sende bestillingen.
Pakkedimensjoner og måleenheter Måleenheten som er brukt i målene på pakken som er valgt for å sende bestillingen.
Total vektverdi Den numeriske verdien av totalvekten til pakken og pakkens innhold.
Totale vektenheter Måleenheten for totalvekten.
Betalt av kunde Beløpet kunden betalte for frakt.
Valuta Butikkens valuta.
Shopify Savings Verdien av rabatten som er mottatt på fraktetiketten.
Kostnad Kostnaden for den kjøpte fraktetiketten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis