Tilausraportit

Tilausraportit antavat tietoja tilausten määrästä, jakelusta, toimituksesta ja palautuksista.

Tilausraporttien tarkasteleminen

Tuotetilaukset ja ‑palautukset

Tuotetilaukset ja palautukset -raportin avulla pystyt ymmärtämään, mitkä tuotteet ovat myydyimpiä ja mitkä tuotteet asiakkaat useimmin palauttavat. Raportissa näkyy valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärä ja palautettujen tuotteiden määrä.

Tuotetilaukset ja palautukset -raportissa saatavilla olevat raporttitiedot
Ehto Määritelmä
Tuotteen nimi Valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden nimi.
Tilattu määrä Valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärä.
Palautettu määrä Tämä on valitun aikajakson aikana palautettujen tuotteiden kokonaismäärä.
Palautusprosentti Palautettujen tuotteiden prosentuaalinen osuus verrattuna valitun aikajakson aikana tilattujen tuotteiden kokonaismäärään.

Tilaukset ajan mittaan

Tilaukset ajan myötä ‑raportissa näkyy valitun aikajakson aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä.

Tilaukset ajan mittaan -raportin tiedot
Ehto Määritelmä
Tilaukset Valitun aikajakson aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä.
Yksiköitä tilattu keskimäärin Yksittäisten tuoteyksiköiden keskimääräinen määrä tilausta kohti valitun ajanjakson aikana.
Keskimääräinen tilauksen arvo Keskimääräinen tilauskohtainen rahasumma valitun aikajakson aikana.
Palautetut tuotteet Palautettujen yksittäisten tuoteyksiköiden kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.

Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat

Tilausten käsittely-, kuljetus- ja toimitusajat ‑raportissa kerrotaan aika, joka tilauksella kuluu koko jakeluprosessissa tilauksen vastaanottamisesta asiakkaalle toimittamiseen saakka.Raportin taulukko vertaa kunkin vaiheen suoritusta kuhunkin tunti- tai päiväjaksoon ja näyttää valitun vaiheen suorittamiseen kuluvan mediaaniajan (tai tyypillisen ajan).

Raporttitiedot Jakelu-, kuljetus- ja toimitusajat -raportissa
Ehto Määritelmä
Jakeluaika Jaelluiksi merkittyjen tilausten määrä tietyn ajanjakson aikana suoritusjaksossa tunteina tai päivinä siitä hetkestä laskettuna, kun tilaus on vastaanotettu siihen, että se on jaeltu. Esimerkiksi 20 tilauksen jakelu kesti alle tunnin vastaanottamisesta.
Lähetysaika Lähetetyiksi merkittyjen tilausten määrä annetun ajanjakson aikana suoritusjaksossa tunteina tai päivinä siitä hetkestä laskettuna, kun tilaus on vastaanotettu siihen, että se on toimitettu. Esimerkiksi 10 tilauksen toimittaminen kesti 1–2 tuntia lähettämisestä.
Toimitusaika Tämä on niiden annetulla aikavälillä toimitetuiksi merkittyjen tilausten määrä kullakin tunti- ja päiväsuoritusjaksolla tilauksen vastaanotosta sen toimitukseen. Esim. 15 tilauksen toimituksessa kesti 2–3päivää niiden vastaanotosta.

Jakelu ajan mittaan

Jakelu ajan mittaan -raportissa näkyy niiden tilausten kokonaismäärä, jotka on joko jaeltu, lähetetty tai toimitettu valitun ajanjakson aikana.

Raporttitiedot Jakelu ajan mittaan -raportissa
Ehto Määritelmä
Jaellut tilaukset Valitun aikajakson aikana jaellut tilaukset.
Lähetetyt tilaukset Tämä on valitun aikajakson aikana lähetettyjen tilausten määrä.
Toimitetut tilaukset Tämä on valitun aikajakson aikana toimitettujen tilausten määrä.

Lähetystarrojen käytön ajallinen kehitys

Lähetystarrojen käytön ajallinen kehitys -raportti auttaa sinua ymmärtämään Shopify Shipping -tarrojen ostotrendejä ja kustannuksia. Raportti ei sisällä palautustarroja, peruutettuja tai mitätöityjä tarroja, muutoksia eikä tarroja, joita ei ole ostettu Shopify Shippingin kautta. Hinnat näytetään kauppasi valuutassa.

Tarrojen tuleminen näkyviin raportissa voi kestää 24 tuntia. Lähetystarrat ajan mittaan -raportti on saatavilla Basic Shopfiy - tai sitä korkeammassa sopimuksessa.

Lähetystarrojen käytön ajallinen kehitys -raportin tiedot
Ehto Määritelmä
Tarrat Valitun aikajakson aikana ostettujen tarrojen määrä.
Kustannukset Valitun aikajakson aikana ostettujen tuotteiden kokonaishinta.
Keskimääräinen kulu tarraa kohti Valitun ajanjakson aikana ostetun tarran keskimääräinen hinta.

Lähetystarrat

Lähetystarrat-raportti sisältää erittelyn valitun ajanjakson aikana ostetuista Shopify Shipping -tarroista. Raportti ei sisällä palautustarroja, peruutettuja tai mitätöityjä tarroja, muutoksia eikä tarroja, joita ei ole ostettu Shopify Shippingin kautta. Hinnat näytetään kauppasi valuutassa.

Tarrojen näkyminen raportissa voi kestää 24 tuntia.Lähetystarrat-raportti on saatavilla Basic Shopify ‑sopimuksella ja sitä korkeammilla sopimuksilla.

Seuraavassa taulukossa on sarakkeita, joita voidaan lisätä raporttiin ja joita voidaan käyttää raportin suodattamiseen.

Lähetystarrat-raportin tiedot
Ehto Määritelmä
Tilausnumero Tilausnumero, jota varten tarra ostettiin.
Alkuperämaa Maa, josta paketti lähetettiin.
Lähtöpaikan postinumero Postinumero, josta paketti lähetettiin.
Määränpäämaa Maa, johon paketti lähetettiin.
Määränpään postinumero Postinumero, johon paketti lähetettiin.
Kuljetuspalvelu Paketin lähetykseen käytetty kuljetuspalvelu.
Kuljetuspalvelu Paketin lähettämiseen käytetty kuljetuspalvelu.
Seurantanumero Paketin seurantanumero, jos saatavilla.
Paketin nimi Tilauksen lähettämiseen valitun paketin nimi.
Pakkaustyyppi Tilauksen lähettämiseen valitun paketin tyyppi.
Paketin pituus, leveys tai korkeus Tilauksen lähettämistä varten valitun paketin pituuden, leveyden tai korkeuden numeerinen arvo.
Paketin mittayksiköt Tilauksen toimitusta varten valitun paketin mittojen mittayksikkö.
Kokonaispaino Paketin ja sen sisällön kokonaispainon numeerinen arvo.
Kokonaispainon yksiköt Kokonaispainon mittayksikkö.
Asiakas maksanut Summa, jonka asiakas maksoi toimituksesta.
Valuutta Kauppasi valuutta.
Shopify-säästöt Lähetystarrassa saadun alennuksen arvo.
Kustannukset Ostettujen lähetystarrojen kustannukset.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi