Asiakasraportit

Seuraavista raporteista voit saada hyödyllistä tietoa asiakkaistasi, mukaan lukien asiakkaiden keskimääräinen tilausmäärä, tilausten keskimääräinen kokonaissumma ja odotettu ostosarvo:

 • Asiakkaat tietyn ajanjakson aikana
 • Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin
 • Asiakkaat sijainnin mukaan
 • Palaavat asiakkaat
 • Kerta-asiakkaat
 • Asiakaskohorttianalyysi
 • Ennustettu kulutustaso

Raporttien laatimistavasta johtuen niistä ei välttämättä ilmenne kauppasi koko toiminta viimeisten 12 tunnin ajalta. Jos kuitenkin avaat Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin -raportin, sen tiedot ovat ajantasaisia muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Asiakasraporttien tieto perustuu uusien asiakkaiden raportissa olevaan koko tilaushistoriaan, eivät siis pelkästään valitulla aikavälillä tehtyihin tilauksiin. Jos esimerkiksi tarkastelet raporttia vain marraskuun osalta, marraskuulle merkitty uusi asiakas näkyy palaavana asiakkaana, vaikka hän olisi tehnyt toisen ostoksen joulukuun aikana.

Asiakasraporttien käyttö

Vaiheet:

Asiakkaat tietyn ajanjakson aikana

Asiakkaat tietyllä ajanjaksolla -raportista näet, kuinka moni asiakas on tehnyt tilauksia kaupastasi.

Voit valita Ryhmittele-pudotusvalikosta aikayksikön, jonka perusteella tiedot ryhmitellään.

Kun on kyse kahdesta eri asiakastyypistä, raporttitaulukossa on kaksi riviä jokaista aikayksikköä kohden: yksi kauppaan ensimmäistä kertaa saapuvia ja toinen palaavaa asiakkaita varten. Ensikertalainen asiakas on asiakas, joka tekee kaupastasi ensimmäisen tilauksensa. Palaava asiakas on asiakas, joka on jo tehnyt tilauksen ja jonka tilaushistoriassa on jo vähintään yksi tilaus.

Jokaisen aikayksikön osalta näet seuraavat tiedot:

 • Uusien (ensimmäistä kertaa) tilauksensa tehneiden asiakkaiden määrä kyseisen ajanjakson aikana. Tällaista asiakasryhmää kutsutaan usein uudeksi asiakaskohortiksi .
 • Ajanjakson aikana tilauksen tehneiden palaavien asiakkaiden määrä.

Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin

Ensikertalaisille tehty myynti verrattuna palaaville asiakkaille tehtyyn myyntiin -raportissa näkyy ensimmäistä kertaa ostavien ja palaavien asiakkaiden tekemien tilausten arvon.

Voit klikata Ryhmittele-painiketta ja valita aikayksikön, jotka haluat tarkastella myynnistäsi: tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosineljännes, vuorokauden tunti, viikonpäivä tai vuoden kuukausi. Aikayksikkö määrittää, miten kokonaismyynti ryhmitellään.

Kun on kyse kahdesta eri asiakastyypistä, raporttitaulukossa on kaksi riviä jokaista aikayksikköä kohden: yksi kauppaan ensimmäistä kertaa saapuvia ja toinen palaavaa asiakkaita varten. Ensikertalainen asiakas on asiakas, joka tekee kaupastasi ensimmäisen tilauksensa. Palaava asiakas on asiakas, joka on jo tehnyt tilauksen ja jonka tilaushistoriassa on jo vähintään yksi tilaus.

Jokaisen aikayksikön osalta näet seuraavat tiedot:

 • kunkin asiakasryhmän tekemien tilausten määrä
 • kunkin asiakasryhmän tekemien tilausten arvo (kokonaismyynti)

Asiakkaat sijainnin mukaan

Asiakkaat sijainnin mukaan -raportissa näkyvät uusien asiakkaiden tiedot asiakkaiden maantieteellisen sijainnin mukaan järjestettyinä. Uudet asiakkaat järjestetään Shopify Adminissa asiakkaiden osoitteiden osoittaman maantieteellisen sijainnin mukaan.

Jokaisesta maantieteellisestä alueesta näytetään seuraavat tiedot:

 • sellaisten uusien asiakkaiden määrän, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa valitulla aikavälillä
 • sellaisten tilausten kokonaismäärän, jotka asiakas on tehnyt ensimmäisen tilauksensa jälkeen
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kuluvaan päivään mennessä tehdyt tilaukset ja Kuluvaan päivään mennessä käytetty kokonaissumma perustuvat raportissa uusien asiakkaiden koko tilaushistoriaan, eivät siis pelkästään valitulla aikavälillä tehtyihin tilauksiin.

Palaavat asiakkaat

Palaavat asiakkaat -raportista ilmenevät tiedot kaikista asiakkaista, joiden tilaushistoria sisältää vähintään kaksi tilausta.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä
 • viimeisimmän tilauksen päivämäärä
 • tehtyjen tilausten määrä
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Kerta-asiakkaat

Kerta-asiakkaat-raportissa on tiedot kaikista asiakkaistasi, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.

Näet jokaisesta asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimen
 • sähköpostiosoitteen
 • onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa
 • ensimmäisen tilauksen päivämäärä.
 • asiakkaan tekemien tilausten määrä, jotka on 1
 • tilauksen arvo, mukaan lukien verot, alennukset, toimitusmaksut ja mahdolliset hyvitykset

Asiakaskohorttianalyysi

Asiakaskohorttianalyysiraportissa näkyy asiakkaiden hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyviä tietoja. Kohortti tarkoittaa asiakasryhmää, johon kuuluvilla asiakkailla on samankaltaisia ominaisuuksia. Asiakaskohorttianalyysiraporttia varten asiakkaat ryhmitellään kohortteihin heidän ensimmäisen tilauksensa päivämäärän perusteella.

Tämän raportin avulla saat selville, ketkä asiakkaistasi ovat tehneet toistuvia ostoksia, ja tunnistat arvokkaimmat asiakkaasi. Tietojen avulla voit tehdä päätöksiä siitä, milloin ja mille asiakkaille sinun kannattaa uudelleenkohdentaa, ja saat selville vähemmän arvokkaat asiakkaat.

Asiakaskohorttianalyysi sisältää seuraavat elementit:

Kohorttianalyysitaulukko

Kohorttianalyysitaulukossa näkyvät tiedot asiakkaiden toistuvista ostoksista heidän ensimmäisen tilauksensa ajankohdan perusteella. Jokainen rivi edustaa kohorttia, johon kuuluvat asiakkaat tekivät ensimmäisen ostoksensa samana ajankohtana. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyy kohortin nimi ensimmäisen ostoksen viikon, kuukauden tai vuosineljänneksen mukaan. Toisessa sarakkeessa näkyy kunkin kohorttirivin valittujen mittarien summa. Kolmannessa sarakkeessa näkyvät kohortin ensimmäisten tilausten valitut mittarit. Muissa sarakkeissa näkyvät valitut mittarit asiakkaiden ensimmäisen tilauksen jälkeisten viikkojen, kuukausien tai vuosineljännesten ajalta. Jakso 0 -sarakkeeseen kerätään palaavien asiakkaiden tilaukset kohortin asiakkaiden mukaan samalta jaksolta kuin heidän ensimmäinen tilauksensa.

Esimerkiksi asiakas nimeltä Joni teki ensimmäisen ostoksensa helmikuussa 2022. Sen jälkeen Joni teki ostoksen helmikuussa 2022, kesäkuussa 2022 ja syyskuussa 2022. Vuoden 2022 kuukausittaisessa kohorttianalyysissa Joni kuuluu helmikuun kohorttiin, ja hän kuuluu myös kuukauden 0, kuukauden 4 ja kuukauden 7 toistuviin asiakkaisiin.

Voit mukauttaa raporttia seuraavilla tavoilla:

 • muuta aikajaksoa, jonka mukaan kohortit ryhmitellään
 • muuta raportissa näkyvää ajanjaksoa
 • muuta näytettäviä mittareita, kuten asiakkaiden määrää, asiakkaiden säilyttämisastetta, bruttomyyntiä, nettomyyntiä tai keskimääräisen tilauksen arvoa
 • lisää Asiakaskohtainen kulutus -mittariin ennustetut arvot
 • käytä suodattimia määrittääksesi, mitkä asiakkaat sisältyvät kohorttianalyysiin (kohortin sisällyttämiskriteerit); suodattimia on kahdenlaisia: ensimmäisen tilauksen suodattimet ja asiakassuodattimet (kohortin asiakkaista)
 • tarkastella kumulatiivisia ja ei-kumulatiivisia myyntimittareita

Säilyttämisastekaavio

Säilyttämisastekaaviossa näkyvät kaikkien uusien asiakkaiden säilyttämisasteet raportissa näkyvän ajanjakson aikana. Voit myös näyttää seuraavat vertailut:

 • Verrattuna edelliseen ajanjaksoon
 • Verrattuna edelliseen vuoteen
 • Kohorttien välinen vertailu

Voit myös näyttää kaikkien kohorttien asiakkaiden säilyttämisasteen valitulla aikajaksolla tai valita yhden kohortin, jonka säilyttämisaste näytetään.

Kohorttianalyysin tiedot

Voit tarkastella kohorttianalyysin tietoja klikkaamalla valintaa Kaikki tai tiettyä Kohortti-sarakkeessa olevaa ajanjaksoa. Näet jokaisesta kohortista seuraavat tiedot:

 • valitun kohortin brutto-, netto- ja kokonaismyynti
 • keskimääräinen tilauksen arvo ja kohortin asiakkaiden tilausten keskimääräinen lukumäärä asiakasta kohti
 • käytetty asiakaskohtainen summa
 • uusien tai palaavien asiakkaiden kokonaismäärä ja heidän tilausten kokonaismäärä
 • valitun kohortin asiakkaille eniten myytyjen tuotteiden korit
 • tärkeimmät markkinointikanavat, jotka ovat ohjanneet kohortin asiakkaita yrityksesi luokse
 • kohortin tilauksia käsitelleet parhaat myyntikanavat
 • Kohortin ennustettu kulutustaso
 • kertaostoksen sisältävien tilausten suhde tilausostoksiin
 • kyseiseen kohorttiin kuuluvien asiakkaiden yleisimmät maantieteelliset sijainnit

Ennustetut arvot

Ennustetut arvot -vaihtoehto näyttää kunkin asiakaskohortin tulevan kulutuksen ennusteen. Voit aktivoida ominaisuuden Asiakaskohorttianalyysi-raportissa valitsemalla näytettäväksi mittariksi Asiakaskohtainen kulutus ja ottamalla sen jälkeen Ennustetut arvot -valinnan käyttöön. Ennustustiedot näkyvät violettina korostuksena tulevien kuukausien taulukossa ja violettina viivana viivakaaviossa.

Nämä ennustukset perustuvat kauppasi tietoihin, jotka on kerätty kustakin kohortista edellisten 24 kuukauden aikana. Näiden tietojen avulla luodaan arvio kunkin asiakasryhmän asiakaskohtaisesta kulutuksesta. Jos tietoja ei ole saatavilla 24 kuukaudelta, et näe Ennustetut arvot -vaihtopainiketta, etkä voi tarkastella ennustetietoja. Tiedot eivät perustu muiden kauppojen tietoihin tai keskiarvoihin toimialallasi, eikä tietoja jaeta muille kaupoille.

Kohortin sisällyttämissuodattimet

Voit käyttää kahdenlaisia suodattimia määrittämään, mitkä asiakkaat sisältyvät kohorttianalyysiin:

 • Ensimmäisen tilauksen suodattimet (asiakkaiden ensimmäisen tilauksen ominaisuudet): myyntikanava, markkinointikanava, markkinointityyppi, tuotteen nimi, tilaus
 • Asiakassuodattimet (kohortin asiakkaiden ominaisuudet): maa, alue, kaupunki, sähköpostitilauksen tila

Kohorttianalyysiraportin käyttäminen asiakassegmentointiin

Asiakaskohorttianalyysiraportin tietojen avulla voit luoda arvokkaista asiakaskohorteista asiakassegmenttejä.

Jos esimerkiksi kesäkuun 2022 asiakaskohortin säilyttämisaste on korkea, voit luoda siitä asiakassegmentin käyttämällä seuraavaa: First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Lue lisää asiakassegmentoinnista.

Ennustettu kulutustaso

Ennustetun kulutustason raportissa näkyy kunkin valittuun kohorttiin kuuluvan asiakkaan ennustettu arvo. Tämän raportin avulla voit kohdentaa asiakkaisiin, jotka kuuluvat arvokkaimpiin kohortteihin. Näet jokaisesta kohorttiin kuuluvasta seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi
 • ennustettu kulutustaso
 • sähköpostitilauksen tila
 • päivämäärä, jolloin asiakas on tehnyt viimeisimmän tilauksensa
 • tehtyjen tilausten määrä
 • asiakkaiden käyttämän kokonaissumman, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset

Lue lisää ennustetun kulutustason määrittämisestä.

Riskiasiakkaat

Kanta-asiakkaat

Asiakasraporttien mukauttaminen

Voit mukauttaa suodatus- ja muokkausominaisuuksia käyttäen asiakkaitasi koskevat raportit.

Seuraavassa on esimerkkejä käytettävissä olevista suodattimista ja sarakkeista, joita voit käyttää silloin, kun ne sopivat käsillä olevaan tarkoitukseen.

Asiakasraporttisuodattimet

Luettelo Asiakkaat-raporttien suodattimista sekä suodatinluokka, nimi ja määritelmä.
Suodatinluokka Suodattimen nimi - Määritelmä
Asiakas
 • Asiakkaan sähköpostiosoite - Asiakkaaseen liittyvä sähköpostiosoite.
 • Asiakkaan nimi - Asiakkaan etu- ja sukunimi.
Asiakkaan määritteet
 • Hyväksyy markkinoinnin – Onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa.
 • Kerta-asiakas - Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.
 • Palaava asiakas -Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on useampi kuin yksi tilaus.
Asiakassegmentti
 • Epäaktiivinen asiakas – Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uuden ostoksen arvioit pieneksi. Tämä raportti ei ole enää saatavilla 16.8.2023 alkaen.
 • Lupaava asiakas - Asiakkaalla on arviosi mukaan suuri todennäköisyys palata ja tulla kanta-asiakkaaksi.
Toimipaikka
 • Kaupunki/maa/alue - Shopify Adminissa asiakkaan osoitteen perusteella määritetty kaupunki, maa ja alue.

Asiakasraporttien sarakkeet

Luettelo Asiakkaat-raporttien sarakkeista sekä sarakeluokka, nimi ja määritelmä.
Sarakeluokka Sarakkeen nimi - Määritelmä
Asiakas
 • Asiakkaan sähköpostiosoite - Asiakkaaseen liittyvä sähköpostiosoite.
 • Asiakkaan nimi - Asiakkaan etu- ja sukunimi.
 • Asiakkaat - Sellaisten asiakkaiden määrän, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa tai palanneet kauppaan valitulla aikavälillä
Asiakkaan määritteet
 • Hyväksyy markkinoinnin – Onko asiakas hyväksynyt vastaanottamaan markkinointitietoa tehdessään viimeisimmän tilauksensa.
 • Kerta-asiakas - Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on vain yksi tilaus.
 • Palaava asiakas -Asiakkaat, joiden tilaushistoriassa on useampi kuin yksi tilaus.
Asiakassegmentti
 • Epäaktiivinen asiakas – Asiakas, jonka todennäköisyyden palata kauppaasi tekemään uuden ostoksen arvioit pieneksi. Tämä raportti ei ole enää saatavilla 16.8.2023 alkaen.
 • Lupaava asiakas - Asiakkaalla on arviosi mukaan suuri todennäköisyys palata ja tulla kanta-asiakkaaksi.
Ensimmäinen tilaus
 • Ensimmäinen tilaus (päivä/kuukausi/viikko/vuosi) – Asiakkaan ensimmäisen tilauksen päivä.
Viimeisin tilaus
 • Viimeisin tilaus (päivä/kuukausi/viikko/vuosi) - Päivämäärä, jolloin asiakas on tehnyt viimeisimmän tilauksensa.
Toimipaikka
 • Kaupunki/maa/alue - Shopify Adminissa asiakkaan osoitteen perusteella määritetty kaupunki, maa ja alue.
Tilaukset
 • Käytetty summa – asiakkaan käyttämä kokonaissumma, mukaan lukien verot, alennukset, toimituskulut sekä mahdolliset hyvitykset. Oletetaan esimerkiksi, että asiakas on tilannut kaksi viidenkymmenen dollarin hintaista tuotetta kaupastasi, ei ole maksanut veroja, on saanut kymmenen prosenttia toisesta tuotteesta, on maksanut kymmenen dollaria toimituksesta ja saanut seitsemän dollarin hyvityksen toimituksen viivästymisestä. Tässä esimerkissä Tähän mennessä käytetty kokonaissumma lasketaan kaavalla 50 + 45 + 10 - 7, ja se näkyy kokonaisarvona 98 $.
 • Tilaukset – asiakkaan tekemien tilausten määrä.
 • Tilausta kohti käytetty summa – keskimääräinen summa, jonka asiakkaat ovat käyttäneet kaikkiin tilauksiinsa. Lasketaan jakamalla asiakkaiden käyttämä kokonaissumma heidän tilaustensa kokonaismäärällä.
Aika
 • Päivä/kuukausi/viikko - Tilauksen tekopäivän päivämäärä, kuukausi ja viikko.

Esimerkki mukauttamisesta: Sähköpostikampanjan kohdistaminen palaaviin asiakkaisiin

Jos haluat kannustaa palaavia asiakkaita tekemään uusia ostoksia, voit mukauttaa Palaavat asiakkaat -raporttia niin, että siinä näkyy vain sellaiset palaavat asiakkaat, jotka ovat suostuneet vastaanottamaan markkinointimateriaalia.

Tässä esimerkissä voit luoda raportin seuraavalla tavalla:

Tällä hetkellä raportti rajoittuu palaaviin asiakkaisiin, jotka hyväksyvät markkinointimateriaalin vastaanoton.

Tämän jälkeen voit viedä raportin CSV-tiedostoon, ja voit käyttää kaikkia tiedostossa olevia sähköpostiosoitteita sähköpostikampanjoissasi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi