Klantrapporten

Met de volgende rapporten kun je nuttige informatie over je klanten krijgen, waaronder hun gemiddelde aantal bestellingen, gemiddelde bestellingstotaal en verwachte aankoopwaarde:

 • Klanten in de loop der tijd
 • Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten
 • Klanten per locatie
 • Terugkerende klanten
 • Eenmalige klanten
 • Analyse klantencohort
 • Voorspeld uitgavenniveau

Door de manier waarop de klantrapporten worden gegenereerd, geven ze mogelijk niet alle activiteit in je winkel van de afgelopen 12 uur weer. Wanneer je echter het rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten opent, zijn de gegevens actueel, op enkele seconden na. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

De gegevens in klantrapporten zijn gebaseerd op de volledige bestelgeschiedenis van de nieuwe klanten in het rapport, niet alleen op de bestellingen die tijdens het geselecteerde tijdsbestek zijn geplaatst. Als je bijvoorbeeld alleen voor november een rapport opent, wordt een nieuwe klant uit die maand toch weergegeven als terugkerende klant, zelfs als hij/zij zijn/haar tweede aankoop in december heeft gedaan.

Toegang tot je klantrapporten

Stappen:

Klanten in de loop der tijd

Het rapport Klanten in de loop der tijd geeft weer hoeveel klanten bestellingen in je winkel hebben geplaatst.

Je kunt in de vervolgkeuzelijst Groeperen op een tijdseenheid selecteren om te bepalen hoe de gegevens worden gegroepeerd.

De rapporttabel geeft twee rijen voor elke tijdseenheid weer wanneer er twee soorten klanten zijn: één voor nieuwe klanten en één voor terugkerende klanten. Een nieuwe klant is een klant die zijn/haar eerste bestelling in je winkel heeft geplaatst. Een terugkerende klant is een klant die een bestelling heeft geplaatst en al minstens één keer eerder een bestelling heeft geplaatst die is geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Voor elke tijdseenheid kun je de volgende gegevens zien:

 • Het aantal nieuwe klanten dat in die periode een bestelling heeft geplaatst. Zo'n groep klanten wordt vaak een nieuw cohort van klanten genoemd.
 • Het aantal terugkerende klanten dat in die periode een bestelling heeft geplaatst.

Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten

Het rapport Verkoop aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten geeft de waarde van bestellingen weer die door nieuwe en terugkerende klanten zijn geplaatst.

Je kunt op Groeperen op klikken om de tijdseenheid te selecteren voor weergave van de totale verkoop in de grafiek: uur, dag, week, maand, kwartaal, jaar, uur van de dag, dag van de week of maand van het jaar. De tijdseenheid geeft aan hoe de totale verkoop wordt gegroepeerd.

De rapporttabel geeft twee rijen weer voor elke tijdseenheid wanneer er twee soorten klanten zijn: één voor nieuwe klanten en één voor terugkerende klanten. Een nieuwe klant is een klant die zijn/haar eerste bestelling in je winkel heeft geplaatst. Een terugkerende klant is een klant die een bestelling heeft geplaatst en al minstens één keer eerder een bestelling heeft geplaatst die is geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Voor elke tijdseenheid kun je de volgende gegevens zien:

 • Het aantal bestellingen dat door elke groep klanten is geplaatst.
 • de waarde van bestellingen (totale verkoop) die door elke groep klanten zijn geplaatst

Klanten per locatie

Het rapport Klanten per locatie geeft gegevens voor nieuwe klanten weer die op geografische locatie zijn ingedeeld. Nieuwe klanten worden georganiseerd op basis van de geografische locatie van hun standaardadres in je Shopify-beheercentrum.

Voor elke geografische regio kun je het volgende vinden:

 • het aantal nieuwe klanten die hun eerste bestelling hebben geplaatst tijdens het geselecteerde tijdsbestek;
 • het totaalaantal bestellingen dat deze klanten hebben geplaatst sinds hun eerste bestelling;
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

De totalen voor Bestellingen en Uitgegeven bedrag tot heden zijn gebaseerd op de volledige bestelgeschiedenis van de nieuwe klanten in het rapport, niet alleen op de bestellingen die tijdens het geselecteerde tijdsbestek zijn geplaatst.

Terugkerende klanten

Het rapport Terugkerende klanten tgeeft gegevens over al je klanten weer die eerder twee of meer bestellingen hebben geplaatst die zijn geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Je kunt voor alle klanten de volgende gegevens zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • de datum van hun meest recente bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Eenmalige klanten

Het rapport Eenmalige klanten geeft gegevens weer over al je klanten die slechts één bestelling hebben geplaatst die is geregistreerd in de bestelgeschiedenis.

Je kunt voor alle klanten de volgende gegevens zien:

 • hun naam
 • hun e-mailadres
 • of ze ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten
 • de datum van hun eerste bestelling
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst, dat 1 is
 • de waarde van hun bestelling, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Analyse klantencohort

Het rapport Analayse klantencohort toont gegevens over de acquisitie en retentie van je klanten. Een cohort wordt gedefinieerd als een groep klanten met vergelijkbare kenmerken. Voor het rapport Analyse klantencohort worden klanten gegroepeerd in cohorts op basis van de datum waarop ze de eerste bestelling hebben geplaatst.

Je kunt dit rapport gebruiken om te achterhalen welke klanten vervolgaankopen hebben gedaan om vast te stellen wie je meest waardevolle klanten zijn. Je kunt deze gegevens gebruiken om je te helpen beslissen wanneer je klanten wilt retargeten, welke klanten je wilt retargeten en voor welke klanten dit minder waarde heeft.

De Analyse klantencohort bevat de volgende elementen:

Cohortanalysetabel

De tabel voor de cohortanalyse bevat gegevens over vervolgaankopen door klanten op basis van de datum van hun eerste aankoop. Elke rij staat voor een cohort van je klanten die hun eerste aankoop in dezelfde periode hebben gedaan. In de eerste kolom staat de naam van het cohort, op basis van de week, de maand of het kwartaal van hun eerste aankoop. In de tweede kolom staat de som van de geselecteerde statistiek voor elke cohortrij. In de derde kolom staat de geselecteerde statistiek voor de eerste bestellingen van het cohort. De overige kolommen bevatten de geselecteerde statistiek over de weken, maanden of kwartalen sinds hun eerste bestelling. In de kolom Periode 0 staan de vervolgbestellingen door de klanten van het cohort in dezelfde periode als hun eerste bestelling.

Je klant John heeft bijvoorbeeld de eerste aankoop gedaan in februari 2022. Daarna kocht John nog een aankoop in februari 2022, juni 2022 en september 2022. Bij een maandelijkse cohortanalyse voor 2022 zou John zich in het cohort van februari bevinden en zou hij voor maand 0, maand 4 en maand 7 als een terugkerende klant worden geteld.

Je kunt het rapport op de volgende manieren aanpassen:

 • de tijdsperiode wijzigen waarop de cohorten zijn gegroepeerd
 • de tijdsperiode wijzigen die in het rapport wordt weergegeven
 • wijzigen welke statistiek wordt weergegeven, inclusief aantal klanten, percentage klantenbehoud, bruto-omzet, netto-omzet of gemiddelde orderwaarde.
 • door voorspelde waarden op te nemen voor de statistiek Uitgegeven bedrag per klant
 • Filters toepassen om te bepalen welke klanten worden opgenomen in de cohortanalyse (de criteria voor opname in het cohort). Er zijn twee soorten filters: filters voor de eerste bestelling en klantfilters (over de klanten in het cohort).
 • cumulatieve en niet-cumulatieve verkoopstatistieken weergeven.

Grafiek voor klantenbehoud

In de grafiek Percentage klantenbehoud wordt het percentage klantenbehoud weergegeven van alle nieuwe klanten gedurende de periode die in het rapport wordt weergegeven. Je kunt ook de volgende vergelijkingen weergeven:

 • Vergelijking met vorige periode
 • Vergelijking met vorig jaar
 • Vergelijking tussen cohorten

Je kunt daarnaast het percentage klantenbehoud weergeven voor klanten in alle cohorten of voor een enkele cohort in de geselecteerde periode.

Cohortanalysegegevens

Je kunt de gegevens van de cohortanalyse bekijken: klik in de kolom Cohort op Alle of op een bepaald tijdvak. Je kunt voor elk cohort de volgende gegevens zien:

 • bruto-, netto- en totale omzet voor het geselecteerde cohort;
 • gemiddelde orderwaarde en gemiddeld aantal bestellingen per klant in het cohort;
 • uitgegeven bedrag per klant;
 • totaal aantal nieuwe of terugkerende klanten en hun totale aantal bestellingen;
 • de manden met de populairste producten die aan de klanten in het geselecteerde cohort zijn verkocht;
 • de populairste marketingkanalen die de klanten in het cohort naar jouw bedrijf hebben geleid;
 • de populairste verkoopkanalen die de bestellingen van het cohort hebben verwerkt;
 • een overzicht van het voorspelde uitgavenniveau voor de cohort
 • de verhouding tussen bestellingen met eenmalige aankopen en aankopen in een abonnement;
 • de geografische locaties van klanten in deze cohort waar de meeste aankopen worden gedaan

Voorspelde waarden

Met de optie Voorspelde waarden worden voorspellingen weergegeven over het toekomstige bedrag dat per klantencohort wordt uitgegeven. Selecteer Uitgegeven bedrag per klant als de weergegeven statistiek en activeer de schakelaar Voorspelde waarden om de functie te activeren in het rapport Analyse klantencohort. De voorspellingsgegevens worden weergegeven met een paars accent in de komende maanden in de tabel en als een paarse regel in de lijngrafiek.

Deze voorspellingen zijn gebaseerd op de gegevens uit je winkel, gecompileerd over de afgelopen 24 maanden voor elk cohort, om een schatting te maken van het verwachte gemiddelde uitgegeven bedrag per klant in elk cohort. Als er geen 24 maanden aan gegevens beschikbaar zijn, wordt de schakelaar Voorspelde waarden niet weergegeven en kun je geen voorspellingsgegevens bekijken. De gegevens zijn niet gebaseerd op informatie van andere winkels of gemiddelden voor je branche en gegevens worden niet gedeeld met andere winkels.

Filters voor cohortopname

Er zijn twee soorten filters waarmee je kunt bepalen welke klanten in de cohortanalyse worden opgenomen:

 • Filters voor eerste bestelling (kenmerken over de eerste bestelling van de klant): verkoopkanaal, marketingkanaal, marketingtype, productnaam, abonnement.
 • Klantfilters (kenmerken van de klanten binnen een cohort): land, regio, plaats, status e-mailabonnement.

Het cohortanalyserapport gebruiken voor klantsegmentering

Je kunt de gegevens uit het rapport Analyse klantencohort gebruiken om klantsegmenten te maken van klantencohorts met hoge waarde.

Als de klantencohort voor juni 2022 bijvoorbeeld een hoog percentage klantenbehoud aangeeft, kun je een klantsegment maken met behulp van de Eerste_besteldatum TUSSEN 2022-06-01 en 2022-06-30 .

Meer informatie over klantsegmentering.

Voorspeld bestedingsniveau

Het rapport Voorspeld uitgavenniveau geeft de voorspelde waarde van elke klant weer in de geselecteerde cohort. Dit rapport kan je helpen klanten te targeten die deel uitmaken van de cohort met de hoogste waarde. Je kunt de volgende gegevens van elke klant in het cohort vinden:

 • klantnaam
 • het voorspelde uitgavenniveau
 • status e-mailabonnement
 • de datum waarop de klant de laatste bestelling heeft geplaatst
 • het aantal bestellingen dat ze hebben geplaatst
 • het totale bedrag dat ze hebben uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen

Meer informatie over hoe het voorspelde uitgavenniveau wordt bepaald.

Risicolopende klanten

Trouwe klanten

De klantrapporten aanpassen

Je kunt de filter- en bewerkingsfuncties gebruiken om de rapporten over klanten aan te passen.

Het volgende is een voorbeeld van enkele van de filters en kolommen die beschikbaar zijn, indien van toepassing.

Filters voor de klantrapporten

Lijst met filters voor de rapporten Klanten, inclusief de filtercategorie, naam en definitie.
Filtercategorie Filternaam - Definitie
Klant
 • E-mailadres van de klant - het e-mailadres dat aan een klant is gekoppeld.
 • Klantnaam - de voor- en achternaam van een klant.
Klantattributen
 • Accepteert marketing - of klanten ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten.
 • Is eenmalig - klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.
 • Keert terug - klanten van wie de bestelgeschiedenis meer dan één bestelling bevat.
Klantensegment
 • Is inactief: klanten met een lage kans om terug te komen om een nieuwe aankoop te doen. Vanaf 16 augustus 2023 is dit rapport niet meer beschikbaar.
 • Is veelbelovend - klanten die een grote kans hebben om terug te keren en een trouwe klant te worden.
Locatie
 • Plaats/land/regio - de plaats, het land en de regio van klanten op basis van hun standaardadres in het Shopify-beheercentrum.

Kolommen voor de klantrapporten

Lijst met kolommen voor de rapporten Klanten, inclusief de kolomcategorie, naam en definitie.
Kolomcategorie Kolomnaam - Definitie
Klant
 • E-mailadres van de klant - het e-mailadres dat aan een klant is gekoppeld.
 • Klantnaam - de voor- en achternaam van een klant.
 • Klanten - het totaalaantal nieuwe en terugkerende klanten dat een bestelling heeft geplaatst tijdens het geselecteerde tijdsbestek.
Klantattributen
 • Accepteert marketing - of klanten ermee akkoord gingen marketing te accepteren toen ze hun meest recente bestelling plaatsten.
 • Is eenmalig - klanten van wie de bestelgeschiedenis slechts één bestelling bevat.
 • Keert terug - klanten van wie de bestelgeschiedenis meer dan één bestelling bevat.
Klantensegment
 • Is inactief: klanten met een lage kans om terug te komen om een nieuwe aankoop te doen. Vanaf 16 augustus 2023 is dit rapport niet meer beschikbaar.
 • Is veelbelovend - klanten die een grote kans hebben om terug te keren en een trouwe klant te worden.
Eerste bestelling
 • Eerste bestelling (dag/maand/week/jaar) - de datum van de eerste bestelling van een klant.
Laatste bestelling
 • Laatste bestelling (dag/maand/week/jaar) - de datum van de laatste bestelling van een klant.
Locatie
 • Plaats/land/regio - de plaats, het land en de regio van klanten op basis van hun standaardadres in het Shopify-beheercentrum.
Bestellingen
 • Uitgegeven bedrag: Het totale bedrag dat een klant heeft uitgegeven, inclusief belastingen, kortingen, verzendkosten en eventuele terugbetalingen. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een klant 2 artikelen van $ 50 heeft besteld in de winkel, geen belasting heeft betaald, 10% korting heeft ontvangen op een van de artikelen, $ 10 heeft uitgegeven aan verzending en een terugbetaling van $ 7 heeft ontvangen voor een vertraging bij verzending. In dit voorbeeld wordt Totaal uitgegeven tot heden op de volgende manier berekend: 50 + 45 + 10 - 7, dus een totaal van $ 98.
 • Bestellingen: het aantal bestellingen dat de klant heeft geplaatst.
 • Uitgegeven bedrag per bestelling: Het gemiddelde bedrag dat klanten bij alle bestellingen hebben uitgegeven. Dit bedrag wordt berekend door het totale bedrag dat de klanten hebben uitgegeven, te delen door het totaalaantal bestellingen.
Tijd
 • Dag/maand/week - de dag, maand en week van de bestelling.

Voorbeeld van aanpassing: een e-mailcampagne targeten op terugkerende klanten

Als je een e-mailcampagne wilt gebruiken om terugkerende klanten aan te moedigen nog een aankoop te doen, kun je het rapport Terugkerende klanten zodanig aanpassen dat het alleen de terugkerende klanten weergeeft die hebben aangegeven marketing te willen ontvangen.

Ga als volgt te werk om het rapport voor dit voorbeeld te maken:

Het rapport is nu beperkt tot terugkerende klanten die marketing accepteren.

Vervolgens kun je het rapport naar een CSV-bestand exporteren en alle e-mailadressen in het bestand gebruiken voor je e-mailcampagne.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis