Müşteri raporları

Aşağıdaki raporlarla, müşterilerinizle ilgili ortalama sipariş sayısı, ortalama sipariş toplamları ve beklenen satın alım değeri gibi faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz:

 • Zaman içinde müşteriler
 • İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması
 • Konuma göre müşteriler
 • Geri dönmüş müşteriler
 • Tek seferlik müşteriler
 • Müşteri topluluğu analizi
 • Öngörülen harcama katmanı

Müşteri raporları oluşturulma biçimi nedeniyle, son 12 saat içinde mağazanızdaki tüm faaliyetleri göstermeyebilir. Bununla birlikte, İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması raporunu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı birkaç saniye sürer. Yeni verileri göstermesi için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Müşteri raporlarındaki veriler yalnızca seçilen zaman aralığında verilmiş siparişleri değil, rapordaki yeni müşterilerin tüm sipariş geçmişini dikkate alır. Örneğin, yalnızca Kasım ayına ait bir rapora eriştiğinizde Kasım ayından gelen yeni bir müşteri Aralık ayında ikinci satın alım işlemini gerçekleştirse bile sürekli müşteri olarak gösterilir.

Müşteri raporlarınıza erişme

Adımlar:

Zaman içinde müşteriler

Zaman içinde müşteriler raporu kaç müşterinin mağazanızdan sipariş vermiş olduğunu gösterir.

Verilerin nasıl gruplandırıldığını kontrol etmek için Gruplama ölçütü: açılır menüsünden bir zaman birimi seçebilirsiniz.

Her iki müşteri türü de mevcut olduğunda rapor tablosu, her bir zaman birimi için iki satır gösterir. Bu satırlardan biri ilk kez gelen müşteriler için, diğeri ise geri dönmüş müşteriler içindir. İlk kez gelen müşteri mağazanızdan ilk siparişini veren müşteridir. Geri dönmüş müşteri, sipariş veren ve sipariş geçmişi zaten en az bir sipariş içeren müşteridir.

Her bir zaman birimi için aşağıdaki verileri bulabilirsiniz:

 • Bu süre içinde sipariş veren yeni (ilk kez gelen) müşterilerin sayısıdır. Böyle bir müşteri grubu genellikle yeni müşteriler topluluğu olarak adlandırılır.
 • Bu süre içinde sipariş veren geri dönmüş müşterilerin sayısı.

İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması

İlk kez gelen ve geri dönmüş müşteri satışlarının karşılaştırması raporu, ilk kez gelen ve geri dönmüş müşteriler tarafından verilen siparişlerin değerini gösterir.

Saat, gün, hafta, ay, üç aylık dönem, yıl, günün saati, haftanın günü veya yılın ayı gibi toplam satışları görüntülemek istediğiniz zaman birimini seçmek için Gruplama ölçütü seçeneğine tıklayabilirsiniz. Zaman birimi toplam satışların nasıl gruplandırıldığını belirler.

Her iki müşteri türü de mevcut olduğunda rapor tablosu, her bir zaman birimi için iki satır gösterir. Bu satırlardan biri ilk kez gelen müşteriler için, diğeri ise geri dönmüş müşteriler içindir. İlk kez gelen müşteri mağazanızdan ilk siparişini veren müşteridir. Geri dönmüş müşteri, sipariş veren ve sipariş geçmişi zaten en az bir sipariş içeren müşteridir.

Her bir zaman birimi için aşağıdaki verileri bulabilirsiniz:

 • her bir müşteri grubu tarafından verilen siparişlerin sayısı
 • Her bir müşteri grubu tarafından verilen siparişlerin (toplam satışlar) değeri

Konuma göre müşteriler

Konuma göre müşteriler raporunda yeni müşterilerin verileri coğrafi konuma göre düzenlenerek gösterilir. Yeni müşteriler, Shopify yöneticinizdeki varsayılan adreslerinde belirtilen coğrafi konuma göre düzenlenir.

Her bir coğrafi bölge için şunları bulabilirsiniz:

 • seçilen zaman diliminde ilk siparişini veren yeni müşterilerin sayısı
 • bu müşterilerin ilk siparişlerinden bu yana verdikleri toplam sipariş sayısı
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Siparişler ve Bugüne kadarki harcama toplamları, yalnızca seçilen zaman diliminde verilen siparişleri değil, rapordaki yeni müşterilerin tüm sipariş geçmişini temel alır.

Geri dönmüş müşteriler

Geri dönmüş müşteriler raporu, sipariş geçmişi iki veya daha fazla sipariş içeren tüm müşterilerinizle ilgili verileri gösterir.

Her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları bulabilirsiniz:

 • isim
 • e-posta adresi
 • en son sipariş verdiğinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği
 • ilk siparişin tarihi
 • en son siparişin tarihi
 • verilen siparişlerin sayısı
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Tek seferlik müşteriler

Tek seferlik müşteriler raporu, sipariş geçmişi yalnızca bir sipariş içeren tüm müşterilerinizle ilgili verileri gösterir.

Her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları bulabilirsiniz:

 • isim
 • e-posta adresi
 • en son sipariş verdiğinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği
 • ilk siparişin tarihi.
 • verilen siparişlerin sayısı, yani 1
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere siparişin değeri

Müşteri topluluğu analizi

Müşteri topluluğu analizi raporu, müşteri edinme ve elde tutma sürecinizle ilgili verileri gösterir. Topluluk, benzer özelliklere sahip bir müşteri grubu olarak tanımlanır. Müşteri topluluğu analizi raporu için müşteriler, ilk siparişlerini verdikleri tarihlere göre topluluklara ayrılacak şekilde gruplandırılır.

En değerli müşterilerinizi belirlemek için hangi müşterilerin satın alımı tekrarladığını öğrenmek amacıyla bu raporu kullanabilirsiniz. Hangi müşterileri ne zaman yeniden hedefleyeceğiniz ve daha düşük değere sahip müşterileri bulma konusunda karar vermenize yardımcı olması için bu bilgileri kullanabilirsiniz.

Müşteri topluluğu analizi aşağıdaki bileşenleri içerir:

Topluluk analizi tablosu

Topluluk analizi tablosu, müşterilerin ilk satım alım yaptıkları tarihe göre, yinelenen satın alımlarıyla ilgili verileri gösterir. Her satır, ilk satın alımlarını aynı dönemde yapan müşterilerinizden oluşan bir topluluğu temsil eder. İlk sütunda topluluk adı, yapılan ilk satın alımın haftasına, ayına veya çeyreğine göre görüntülenir. İkinci sütunda, her topluluk satırı için seçilen metriğin toplamı görüntülenir. Üçüncü sütunda, topluluğun ilk siparişleri için seçilen metrik görüntülenir. Sütunların geri kalanı, seçilen metriğin ilk satın alımdan itibaren haftalar, aylar veya çeyrekler içindeki değişimini gösterir. 0. dönem sütununda, topluluktaki müşterilerin ilk siparişleriyle aynı dönemde verdikleri yinelenen siparişler bulunur.

Örneğin, John adlı müşterinizin ilk satın alımını Şubat 2022'de yaptığını varsayalım. John daha sonra Şubat 2022'de, Haziran 2022'de ve Eylül 2022'de yüne ürün satın alıyor. 2022'nin aylık topluluk analizinde John, Şubat topluluğunda yer alır ve 0. Ay, 4. Ay ve 7. ay için tekrar satın alım yapan müşteri olarak kabul edilir.

Raporu aşağıdaki yöntemlerle özelleştirebilirsiniz:

 • Toplulukların gruplandığı zaman dilimlerini değiştirme
 • Raporun gösterdiği zaman dilimini değiştirme
 • Müşteri sayısı, müşteri elde tutma oranı, brüt satışlar, net satışlar veya ortalama sipariş değeri gibi metriklerden hangisinin görüntülendiğini değiştirerek
 • Müşteri başına harcanan tutar metriği için tahmini değerleri dahil edebilirsiniz.
 • Topluluk analizine, hangi müşterilerin dahil edildiğini (topluluğa dahil etme kriterleri) belirlemek için filtreler uygulama. İki tür filtre vardır: İlk sipariş filtreleri ve müşteri filtreleri (topluluktaki müşteriler hakkında)
 • Kümülatif ve kümülatif olmayan satış metriklerini görüntüleme

Elde tutma oranı çizelgesi

Elde tutma oranı çizelgesi, raporun görüntülediği zaman dilimindeki tüm ilk kez gelen müşterilerin elde tutma oranını gösterir. Aşağıdaki karşılaştırmaları da gösterebilirsiniz:

 • Önceki dönemle karşılaştırma
 • Önceki yılla karşılaştırma
 • Topluluklar arası karşılaştırma

Ayrıca seçilen zaman dilimi için tüm topluluklardaki müşterilerin elde tutma oranını gösterebilir veya elde tutma oranını göstermek istediğiniz tek bir topluluğu seçebilirsiniz.

Topluluk analizi ayrıntıları

Topluluk analizleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Tümü'ne veya Topluluk sütunundaki belirli bir zaman dilimine tıklayabilirsiniz. Her bir topluluk için aşağıdaki ayrıntılara ulaşabilirsiniz:

 • Seçilen topluluk için brüt, net ve toplam satışlar
 • Ortalama sipariş değeri ve topluluktaki her müşteri başına ortalama sipariş sayısı
 • Müşteri başına harcanan tutar
 • Toplam yeni veya geri dönmüş müşteri sayısı ve bunların toplam sipariş sayısı
 • Seçilen topluluktaki müşterilere en çok satılan ürün sepetleri
 • Topluluktaki müşterilerin işletmenize yönlendirilmesini sağlayan en önemli pazarlama kanalları
 • Topluluğun siparişlerini işleyen başlıca satış kanalları
 • Topluluk için öngörülen harcama katmanına genel bakış
 • Tek seferlik satın alımları içerenlere kıyasla abonelik satın alımlarını içeren siparişlerin oranı
 • Bu topluluktaki müşterilerin başlıca coğrafi konumları

Tahmini değerler

Tahmini değerler seçeneği, müşteri grubu başına gelecekte harcanacak tutara ilişkin tahminleri gösterir. Özelliği Müşteri topluluğu analizi raporunda etkinleştirmek için görüntülenen metrik olarak Müşteri başına harcanan tutar'ı seçin ve ardından Tahmini değerler açma/kapatma düğmesini etkinleştirin. Gelecek aylara ait tahmini veriler, tabloda mor bir vurguyla, çizgi grafikte ise mor bir çizgiyle gösterilir.

Bu tahminler mağazanızdan alınan verilere dayanır. Veriler, topluluklardaki müşteri başına harcanan beklenen ortalama tutara ilişkin bir tahmin vermek amacıyla, her topluluk için önceki 24 ay boyunca derlenir. 24 aylık veriler mevcut değilse Tahmini değerler düğmesi gösterilmez ve tahmin verilerini görüntüleyemezsiniz. Veriler, diğer mağazalardan alınan bilgilere veya sektör ortalamasına dayanmaz ve başka mağazalarla paylaşılmaz.

Topluluğa dahil etme filtreleri

Topluluk analizine hangi müşterilerin dahil edildiğini belirlemek için uygulayabileceğiniz iki tür filtre vardır:

 • İlk sipariş filtreleri (müşterilerin ilk siparişiyle ilgili özellikler): Satış kanalı, pazarlama kanalı, pazarlama türü, ürün adı, abonelik
 • Müşteri filtreleri (topluluk içindeki müşterilerle ilgili özellikler): Ülke, bölge, şehir, e-posta abonelik durumu

Müşteri segmentasyonu için topluluk analizi raporunu kullanma

Yüksek değerli müşteri topluluklarından müşteri segmentleri oluşturmak için Müşteri topluluğu analizi raporundaki verileri kullanabilirsiniz.

Örneğin, Haziran 2022'nin müşteri topluluğu yüksek düzeyde elde tutma oranını gösteriyorsa First_order_date 2022-06-01 ila 2022-06-30 ifadesini kullanarak bir müşteri segmenti oluşturabilirsiniz.

Müşteri segmentasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tahmini harcama katmanı

Öngörülen harcama katmanı raporu seçili topluluktaki her bir müşterinin öngörülen değerini gösterir. Bu rapor, en yüksek değerli toplulukların parçası olan müşterileri hedeflemenize yardımcı olur. Topluluktaki her bir müşteri için aşağıdaki ayrıntıları bulabilirsiniz:

 • müşteri adı
 • Öngörülen harcama katmanı
 • E-posta aboneliğinin durumu
 • Müşterinin son siparişini verdiğini tarih
 • verilen siparişlerin sayısı
 • vergiler, indirimler, kargo ve herhangi bir para iadesi de dahil olmak üzere söz konusu müşterilerin harcadıkları toplam tutar

Öngörülen harcama katmanının nasıl belirlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Risk altındaki müşteriler

Sadık müşteriler

Müşteriler raporlarını özelleştirme

Müşterilerinizle ilgili raporları özelleştirmek için filtreleme ve düzenleme özelliklerini kullanabilirsiniz.

Yerine göre kullanılabilen bazı filtrelere ve sütunlara ilişkin örnek aşağıdadır.

Müşteri raporlarındaki filtreler

Filtre kategorisi, ad ve tanım da dahil olmak üzere Müşteri raporlarına yönelik filtrelerin listesidir.
Filtre kategorisi Filtre adı - Tanım
Müşteri
 • Müşteri e-postası: Bir müşteriyle ilişkili e-posta adresi.
 • Müşteri adı: Bir müşterinin adı ve soyadı.
Müşteri özellikleri
 • Pazarlama iletişimini kabul ediyor: Müşterilerin en son siparişlerini verdiklerinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği.
 • Tek seferlik: Sipariş geçmişi yalnızca bir sipariş içeren müşteriler.
 • Geri dönüyor: Sipariş geçmişi birden fazla sipariş içeren müşteriler.
Müşteri segmenti
 • Pasif: Başka bir satın alım yapmak için geri dönme olasılığı düşük olan müşteriler. Bu rapor, 16 Ağustos 2023'ten itibaren kullanılamayacaktır.
 • Potansiyele sahip: Geri dönüp sadık bir müşteri olma olasılığının yüksek olduğu tahmin edilen müşteriler.
Konum
 • Şehir/Ülke/Bölge: Müşterilerin Shopify yöneticinizdeki varsayılan adreslerine göre şehir, ülke ve bölgesi.

Müşteri raporlarındaki sütunlar

Sütun kategorisi, ad ve tanım da dahil olmak üzere Müşteri raporlarına yönelik sütunların listesidir.
Sütun kategorisi Sütun adı - Tanım
Müşteri
 • Müşteri e-postası: Bir müşteriyle ilişkili e-posta adresi.
 • Müşteri adı: Bir müşterinin adı ve soyadı.
 • Müşteriler: Seçilen zaman diliminde sipariş veren tek seferlik ve sürekli müşterilerin toplam sayısı.
Müşteri özellikleri
 • Pazarlama iletişimini kabul ediyor: Müşterilerin en son siparişlerini verdiklerinde pazarlama iletişimini kabul edip etmediği.
 • Tek seferlik: Sipariş geçmişi yalnızca bir sipariş içeren müşteriler.
 • Geri dönüyor: Sipariş geçmişi birden fazla sipariş içeren müşteriler.
Müşteri segmenti
 • Pasif: Başka bir satın alım yapmak için geri dönme olasılığı düşük olan müşteriler. Bu rapor, 16 Ağustos 2023'ten itibaren kullanılamayacaktır.
 • Potansiyele sahip: Geri dönüp sadık bir müşteri olma olasılığının yüksek olduğu tahmin edilen müşteriler.
İlk sipariş
 • İlk sipariş (gün/ay/hafta/yıl): Müşterinin ilk siparişinin tarihi.
Son sipariş
 • Son sipariş (gün/ay/hafta/yıl): Müşterinin son siparişinin tarihi.
Konum
 • Şehir/Ülke/Bölge: Müşterilerin Shopify yöneticinizdeki varsayılan adreslerine göre şehir, ülke ve bölgesi.
Siparişler
 • Harcanan tutar: Vergiler, indirimler, kargo ve para iadeleri de dahil olmak üzere müşterilerin harcadığı toplam tutar. Örneğin, bir müşterinin mağazanızdan 50 USD değerinde 2 adet ürün sipariş ettiğini, vergi ödemediğini, ürünlerden birini %10 indirimli aldığını, kargoya 10 USD harcadığını ve kargonun gecikmesi sebebiyle 7 USD para iadesi aldığını varsayalım. Bu örnekte, Bugüne kadarki toplam harcama 50 + 45 + 10 - 7 olarak hesaplanır ve toplam tutar 98 USD olarak görünür.
 • Siparişler: Müşterinin vermiş olduğu sipariş sayısı.
 • Sipariş başına harcanan tutar: Müşterilerin tüm siparişler genelinde harcadığı ortalama tutar. Müşterilerin harcadıkları toplam tutarın, verdikleri toplam sipariş sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Zaman
 • Gün/Ay/Hafta: Siparişin günü, ayı ve haftası.

Örnek özelleştirme: Geri dönmüş müşterilere yönelik e-posta kampanyası hedefleme

Geri dönmüş müşterileri başka bir satın alım yapmaya teşvik etmek için e-posta kampanyası kullanmak istiyorsanız, Geri dönmüş müşteriler raporunuzu yalnızca pazarlama iletişimini kabul eden geri dönmüş müşterileri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu örnek için rapor oluşturmak üzere:

Rapor artık pazarlama iletişimini kabul eden geri dönmüş müşterilerle sınırlıdır.

Daha sonra raporu bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz ve e-posta kampanyanız için dosyadaki tüm e-posta adreslerini kullanabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene