Satış raporları

Müşterilerinizin siparişleriyle ilgili bilgileri zaman içinde, ürüne göre veya kanala göre satışlar gibi ölçütler bazında görmek için satış raporlarını kullanabilirsiniz. Point of Sale raporları için Perakende satış raporları sayfasına bakın.

Bir satış raporunu açtığınızda, yaklaşık 1 dakika içinde güncel verileri görebilirsiniz. Daha yeni verileri görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz. Bununla birlikte, satışların İndirime göre satışlar raporuna yansıması 12 ila 72 saat sürebilir.

Satış ve iadeler

Satış raporları, satış yaparken ve iadeleri işlerken siz ve müşterileriniz arasında hareket eden ürünlerin değerini takip eder.

Bir müşteri sipariş verdiğinde satış yapılır. Raporlarda siparişteki her bir satır öğesi ve (varsa) kargo ücreti ayrı bir satış ürünü olarak yer alır.

İade, müşterinin ürünleri satın alıp elinde tutmamaya karar verdikten sonra ürünün müşteriden size geri dönmesidir. Para iadesi ile iade birbirinden farklıdır. İade, malların değeriyle ilgilidir, ancak para iadesi, bir iadeyi işlediğinizde müşteriyi gönderdiğiniz ihalenin değeriyle ilgilidir.

Satış raporlarınızda satışlar, gerçekleştikleri gün için pozitif bir değer olarak görünürken iadeler, işleme alındıkları gün için negatif bir değer olarak görünür. Satış raporları açık, arşivlenmiş ve beklemede olan siparişlerdeki satış ve iadelerin yanı sıra siparişlere dönüştürülen taslak siparişlerdeki değerleri içerir. Satış raporları silinmiş, iptal edilmiş siparişlerdeki veya test siparişlerindeki satışları ve iadeleri içermez.

Silinen siparişler ve test siparişleri

Shopify Payments test modundayken verilen silinmiş siparişler ve test siparişleri, satış raporuna dahil edilmez.

Satışlar ve ödemelerin karşılaştırması

Satış raporları, siz ve müşterileriniz arasında hareket eden parayı takip etmez. Satış yapıldığında raporlar aldığınız para tutarını değil, satışta yer alan malların değerini gösterir. Ödeme yöntemlerinizi nasıl ayarladığınıza bağlı olarak asıl ödemeyi sonraki bir tarihe kadar alamayabilirsiniz.

Benzer şekilde, iadeyi işlerken raporlar müşteriye verdiğiniz para tutarını değil, aldığınız malların değerini gösterir.

Ters ibrazlar satış raporlarına dahil edilmez.

Satış raporlarınızı görüntüleme

Adımlar:

Sıkça kullanılan satış raporu terimleri

Satış raporlarında aşağıdaki terimler ortak olarak kullanılır:

Sıkça kullanılan satış raporu terimleri
İşlem başına birim sayısı Net adet/total_orders değerine eşittir.
Ortalama sipariş değeri Brüt satışlardan (düzenlemeler hariç) indirimlerin (düzenlemeler hariç) çıkarılmasıyla elde edilen sonucun sipariş sayısına bölümüne eşittir. Düzenlemeler, sipariş verildikten sonra siparişte yapılan değişiklikleri, değişimleri veya iadeleri içerir.
Siparişler Belirli bir tarihte verilen siparişlerin sayısı.
Brüt satışlar Bir satış koleksiyonu için ürün fiyatı x adet (vergiler, kargo, indirimler ve iadeler hesaba katılmadan) değerine eşittir. Beklemedeki ve ödenmemiş siparişler dahil edilir. Test amaçlı, iptal edilmiş ve silinmiş siparişler dahil edilmez.
Brüt kâr Rapor dönemi boyunca üründen elde edilen toplam kâr. Ürün maliyetinin net satışlardan çıkarılmasıyla hesaplanır. Ürüne göre kâr hakkında daha fazla bilgi edinin.
İndirimler
 • Satış koleksiyonu için satır öğesi indirimi + sipariş düzeyi indirimi payı değerine eşittir.
 • Belirli ürünler, koleksiyonlar veya tüm ürünlerde indirim olarak satışa uygulanan, dolar değerindeki toplam kayıp.
 • Bir siparişteki tüm ürünlere uygulanan indirimler, siparişteki satışlara orantılı olarak uygulanır.
 • Tüm indirimler vergilerden önce uygulanır.
 • İndirimler karşılaştırma fiyatı değil, indirim kodları kullanılarak oluşturulur.
İadeler Bir müşteri tarafından iade edilen malların değeri. İadeler, iadenin oluşturulduğu tarihte negatif bir sayı olarak görüntülenir.
İade ücretleri Malların iadesi için müşterilerinizden tahsil ettiğiniz değer (ör. stok yenileme ücreti veya iade kargosu ücreti. İade edilen ürünün değeri buna dahil edilmez.
Net satışlar Brüt satışlar - indirimler - iadeler değerine eşittir.
Kargo Kargo ücretleri - kargo indirimleri - para iadesi yapılan kargo tutarları değerine eşittir.
Vergi Siparişlere göre toplam vergi tutarı.
Gümrük Vergileri Siparişlere göre toplam gümrük vergisi tutarı.

Gümrük vergileri, varsayılan olarak yalnızca ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergileri tahsilatının etkinleştirildiği mağazalar için, uygun raporlarda gösterilir. Gümrük vergileri şu anda aşağıdaki raporlarda gösterilmemektedir:
Toplam satış Brüt satışlar - indirimler - iadeler + vergiler + gümrük vergileri + kargo ücretleri + ücretler değerine eşittir.

Toplam satışlar, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin iade edildiği tarihte, iade için negatif bir sayı olacaktır.

Beklemedeki ve ödenmemiş siparişler raporlara dahil edilir. Test siparişleri, iptal edilen ve silinen siparişler dahil edilmez.

Ürün ayrıntılarında yapılan değişiklikler

Raporlar, siparişin satış sırasındaki ayrıntılarını kaydeder. Bir ürünü yeniden adlandırma veya farklı bir ürün türü kategorisine ekleme gibi işlemlerle ürün ayrıntılarını değiştirirseniz bir raporda hem orijinal ürün ayrıntıları hem de değiştirilen ayrıntılar görünebilir.

Sonuç olarak, bazen ürünü veya siparişi bir defadan fazla listeleyen bir raporla veya belirli satışları içermeyen bir raporla karşılaşabilirsiniz. Genellikle bu durum, iki sipariş arasında bir ürün ayrıntısının değiştirilmiş olmasından ve raporun, değişiklikten önceki ve sonraki siparişleri içeren bir süreyi kapsamasından kaynaklanır.

Örnek: 1 Haziran'da, Coffee mug with logo başlıklı bir ürünü sattınız. Ertesi gün ürün başlığını Coffee mug - with logo olarak değiştirip 7 Haziran'da başka bir satış yaptınız. 1 Haziran-7 Haziran tarihleri arasındaki dönemi kapsayan bir satış raporunu açtığınızda, ürün başlıkları iki satış tarihinde farklı olduğundan raporun 2 ayrı satırında kahve fincanı siparişi görünür.

Örnek: Online mağazanızda çeşitli mücevher türleri satıyorsunuz. Geçen yıl çeşitli altın ve gümüş yüzükler sattınız, ancak hiçbirinde Ürün türü tanımlanmamıştı. Bu yıl, yüzük koleksiyonlarınızı düzenlemek için bazı ürün türü değerlerini (Gold ve Silver) eklediniz. Ürün türü değerlerinin oluşturulmasından önceki ve sonraki dönemi kapsayan ve yalnızca belirli ürün türlerinizden birine ait yüzükleri (örneğin, Gold) içerecek şekilde filtrelenmiş bir rapor görüntülediğinizde, raporda geçen yılın altın yüzük siparişleri yer almaz. Satış sırasında ürün türü kategorisine ait olmadıkları için bu ürünler rapora eklenmez.

Ayrıntılı satış raporları

Mağazanız Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa aşağıdaki satış raporlarına erişebilirsiniz:

Zaman içinde satışlar

Zaman içinde satışlar raporunda, sipariş sayısı ve zaman içinde yaptığınız toplam satışlar gösterilir.

Verilerin nasıl gruplandırıldığını kontrol etmek için Gruplama ölçütü: açılır menüsünden bir zaman birimi seçebilirsiniz. Ayrıca, farklı tarih aralıklarından verileri de karşılaştırabilirsiniz.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır.

Aya göre satış

Aya göre satış raporunda, siparişlerin sayısı ve her ay yaptığınız toplam satışlar gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Aya göre satış raporundaki ek terimler
Ay Siparişlerin verildiği ay.

Güne göre satış

Güne göre satış raporunda, siparişlerin sayısı ve her gün yaptığınız toplam satışlar gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Güne göre satış raporundaki ek terimler
Gün Siparişlerin verildiği gün.

Ürüne göre satış

Ürüne göre satış raporunda, ürünlerinizin toplam satışlarının dökümü gösterilir ancak kargo bilgileri yer almaz.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunup tek bir kargo ücreti alınabileceğinden rapora kargo detayları dahil edilmez. Raporlama amaçlı olarak, kargo ücretleri siparişteki ürünler arasında bölüştürülemez.

Kargo tutarları rapordan filtrelendiği için bu raporda gösterilen vergi tutarı, kargoya dahil edilen vergileri içermez.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürüne göre satış raporundaki ek terimler
Ürün satıcısı Üçüncü bir taraftan satın aldığınız ürünün satıcısı.
Ürün türü Sattığınız ürünün türü. Örneğin, şapka, gömlek veya ayakkabı.
Ürün başlığı Ürününüzün adı.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Bazı durumlarda, ürün alanlarındaki veriler (Ürün türü veya Ürün başlığı gibi) tire (—) şeklinde gösterilir. Bu durum, sipariş sırasında veriler mevcut olmadığında ortaya çıkar.

Benzer şekilde, iki sipariş arasında bu verilerden herhangi biri değiştirilirse rapor, tanımlayıcı bilgiler tam olarak aynı olmadığı için aynı ürün için birden fazla satır gösterebilir. Raporlarda her zaman sipariş zamanındaki orijinal değerler gösterilir.

Saate göre satış

Saate göre satış raporunda, gün boyunca saate göre satış dökümü gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Saate göre satış raporundaki ek terimler
Saat Siparişlerin verildiği saat.

Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış

Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış raporunda, en çok satan ürünlerinize ait brüt satışların dökümü, Ürüne göre satış raporuna göre daha ayrıntılı şekilde gösterilir ancak söz konusu ürünlerin kargo masrafı gösterilmez.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunup tek bir kargo ücreti alınabileceğinden rapora kargo detayları dahil edilmez. Raporlama amaçlı olarak, kargo ücretleri siparişteki ürünler arasında bölüştürülemez.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün varyasyonu SKU'suna göre satış raporundaki ek terimler
Ürün başlığı Ürününüzün adı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun adı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonunun kimlik kodu.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Ürün satıcısına göre satış

Ürün satıcısına göre satış raporunda satıcılarınız ve her bir satıcı tarafından tedarik edilen ürünler gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün satıcısına göre satış raporundaki ek terimler
Ürün satıcısı Ürünü tedarik eden satıcının adı. Satıcının tedarik ettiği ürünlerin listesini görmek için satıcının adına tıklayın.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

İndirime göre satış

İndirime göre satış raporunda satışlarınız, otomatik indirim adına (indirimin adı veya indirim kodu) göre gruplandırılarak gösterilir. Bu rapor, indirim kodlarınızın ne sıklıkta uygulandığını görmenize ve en çok hangi indirimlerin satışa dönüştüğünü anlamanıza yardımcı olur.

Bu rapordaki satış değeri, siparişteki yalnızca indirimli ürünleri değil, toplam sipariş değerini içerir. Mağazanızda birleştirilebilir indirimler varsa aynı siparişin bir defadan fazla dahil edildiğini görebilirsiniz. Sipariş, uygulanan her indirim için her satırda bir kez görünür.

Bu rapor mağazanızın saat diliminden bağımsız olarak 1 Mayıs 2017, 00:00'dan (UTC) sonra yaptığınız satışlara ilişkin bilgileri toplar ve içerir.

Satışların İndirime göre satış raporuna yansıtılması 12 ila 72 saat sürebilir.

Bu raporda aşağıdaki terimler kullanılır:

İndirime göre satış raporundaki ek terimler
İndirim adı İndirim yöneticide oluşturulduğunda girilen ad.
İndirim kodu İndirimin yönetici URL'sindeki kimliği.
İndirim sınıfı "Kargo", "ürün", "sipariş" veya "bilinmiyor".
İndirim yöntemi İndirimin ödeme sayfasında uygulanma biçimi (örneğin, otomatik olarak veya bir kod girerek).
İndirim türü Yüzde, sabit tutar, ücretsiz kargo, X satın alın Y edinin veya Uygulama.
İndirim kodu İndirim yaptırmak için uygulanan kod.
Otomatik indirim başlığı Otomatik olarak uygulanan indirimin adı.
İndirim tutarı Bildirilen indirimin toplam değeri.
Diğer indirimler Bu indirimin uygulandığı siparişteki diğer indirimlerin toplam değeri.
Diğer kargo dışı indirimler Adlandırılan indirimin bulunduğu siparişlere birden fazla indirim uygulandığında, belirtilen indirimin yer aldığı siparişe uygulanan diğer kargo dışı indirimlerin toplam değeri bu alanda gösterilir.
Diğer kargo indirimleri Adlandırılan indirimin bulunduğu siparişlere birden fazla indirim uygulandığında, belirtilen indirimin yer aldığı siparişe uygulanan diğer kargo indirimlerinin toplam değeri bu alanda gösterilir.
Kargo ücretleriyle ilgili olmayan indirimler Bu indirimin uygulandığı siparişlerdeki kargo dışı indirimlerin toplam değeri.
Kargo indirimleri Bu indirimin uygulandığı siparişlerdeki kargo indirimlerinin toplam değeri.
Kargo ücretleriyle ilgili olmayan ve komut dosyası kullanılarak oluşturulan tüm indirimler Script Editor uygulaması tarafından çalıştırılan bir komut dosyasının sonucunda elde edilen ürün indirimlerinin toplam değeri.

Bu sütun yalnızca Shopify Plus'ı kullanıyorsanız gösterilir. Komut dosyası indirim tutarlarının siparişe uygulanması için indirim kodunun da siparişte kullanılmış olması gerekir.
Kargo komut dosyası indirimleri Script Editor uygulaması tarafından çalıştırılan bir komut dosyasının sonucunda elde edilen kargo indirimlerinin toplam değeri.

Bu sütun yalnızca Shopify Plus'ı kullanıyorsanız gösterilir. Bir sipariş için kargo komut dosyası indirim tutarları, yalnızca siparişte indirim kodu da kullanılmışsa raporlanır.
Siparişler İndirimin uygulandığı siparişlerin sayısı.
Toplam satış İndirimin uygulandığı tüm siparişlerin toplam satışı.
Kargo Kargo indirimi hariç kargo tutarı.

Trafik yönlendirene göre satış

Yönlendiren kaynağına göre satışlar raporunda satışlarınız, müşterilerinizin geldiği belirli siteye göre gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Trafik yönlendirene göre satış raporundaki ek terimler
Trafik yönlendiren kaynağı

Sipariş veren müşterinin online mağazanıza nasıl ulaştığını gösterir. Olası değerler şunlardır:

 • Doğrudan: Müşteri, mağazanızın URL'sini tarayıcıya girdi.
 • Arama: Müşteri, bir arama motorunun sonuç sayfasından mağazanıza tıkladı.
 • E-posta: Müşteri, mağazanızın bir e-postadaki bağlantısına tıkladı.
 • Sosyal: Müşteri, sosyal medyadaki bir bağlantıya tıkladı.
 • Bilinmiyor: Yönlendiren kaynağı yukarıdaki durumlardan birine uymuyor.
Trafik yönlendiren barındırıcısı

Yönlendirenin bulunduğu site. Örneğin, yönlendiren kaynağının Arama olduğu www.google.com ve yönlendiren kaynağının E-posta olduğu outlook.live.com.

Doğrudan kaynaklar için yönlendiren belirlenemiyorsa barındırıcı adı yerine bir tire işareti gösterilir. Bu, aşağıdaki durumlar gibi birçok nedenden kaynaklanabilir:

 • E-posta (ürüne bağlı olarak), mobil uygulama, anlık mesaj veya yer işaretinden bir bağlantı tıklanır.
 • Kullanıcının web tarayıcısında Do Not Track etkin.
 • Yönlendiren veriler bir proxy veya güvenlik duvarı tarafından engellendi.
 • Bağlantı olarak kısaltılmış bir URL kullanıldı.

Rapordaki son etkileşim, yönlendireni gösterilir. Özellik modelleri olarak da adlandırılan etkileşimler ve yönlendirenler hakkında daha fazla bilgi için Yönlendirenler ve etkileşimler bölümünü gözden geçirin.

Faturalandırma konumuna göre satışlar

Faturalandırma konumuna göre satışlar raporu, bir siparişin fatura adresinin ülke veya bölgesini gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Faturalandırma yerine göre satışlar raporundaki ek şartlar
Faturalandırma yeri Fatura adresinin ülkesi veya bölgesi.

Ödeme para birimine göre satış

Ödeme para birimine göre satış raporu, satışlarınızın ödeme sayfasında kullanılan müşteri para biriminde dökümünü gösterir.

Toplam satışlar sütunu, satışların değerini yerel para biriminizde bildirir.

Örneğin, Sarah'nın yerel para birimi Kanada doları ancak Avustralya doları ve ABD doları olarak da ödeme kabul ediyor. Ödeme para birimine göre satış raporundaki Ödeme para birimi sütununda Kanada, Avustralya ve ABD doları listelenir, ardından bu para birimlerinde verilen siparişlerin sayısı ve bu siparişlerin Kanada doları cinsinden değeri görür.

Kanala göre satış

Çeşitli satış kanallarınıza ait satış miktarlarını görmek için Kanala göre satış raporunu kullanabilirsiniz.

Satış raporlarında kullanılan çeşitli ortak terimler vardır. Bu raporda Satış kanalı adı, müşterinin sipariş vermek için kullandığı Online mağaza veya Satın Al Düğmesi gibi bir kanalın veya uygulamanın adını gösterir. Taslak siparişler olarak oluşturulan satışlar için rapor, Taslak Siparişleri gösterir. Adı olmayan bir uygulama kullanıldıysa bu, raporda Diğer olarak gösterilir.

Müşteri adına göre satış

Müşteri adına göre satış raporu, bir zaman aralığı içinde verilen siparişlerin müşterilere göre dökümünü gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Müşteri adına göre satış raporundaki ek terimler
Müşteri adı Müşterinin adı.
Müşteri e-postası Müşterinin e-posta adresidir.

Zaman içinde ortalama sipariş değeri

Zaman içindeki ortalama sipariş değeri raporu, ortalama sipariş değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Satışlarınızı görüntülemek istediğiniz zaman birimini seçmek için Gruplama ölçütü'ne tıklayabilirsiniz: saat, gün, hafta, ay, çeyrek, yıl, günün saati, haftanın günü veya yılın ayı. Zaman birimi sipariş değerlerinin nasıl gruplandırıldığını belirler. Ayrıca, farklı tarih aralıklarından verileri de karşılaştırabilirsiniz.

Satış raporlarınızı özelleştirme

Satış raporlarınızı özelleştirmek için filtreleme ve düzenleme özelliklerini kullanın.

Metriklerin çoğu, satış raporlarında kullanılan genel terimlerle aynıdır. Rapora aşağıdakiler gibi başka sütunlar da ekleyebilirsiniz:

Satış raporlarınızı özelleştirmek için ekleyebileceğiniz sütun örnekleri
Ortalama sipariş değeri

Brüt satışlardan (düzenlemeler hariç) indirimlerin (düzenlemeler hariç) çıkarılmasıyla elde edilen sonucun sipariş sayısına bölümüne eşittir. Düzenlemeler, sipariş verildikten sonra siparişte yapılan değişiklikleri, değişimleri veya iadeleri içerir.

Sipariş edilen adet Sipariş edilen adet = Net adet + İade edilen adet
İade edilen adet

İade edilen ürünlerin sayısı.

Satın alım seçenekleri

Müşteriniz tarafından yapılan satın alım türü. Örneğin, abonelik satın alımı veya tek seferlik satın alım.

Örnek: Son 30 günde iade edilenler

Son 30 günde yapılan tüm iadelerinizi ürüne göre düzenlenmiş halde görmek istediğinizi varsayalım. Ürüne göre satış raporunu filtreleyebilir ve görmek istemediğiniz bazı sütunları kaldırabilirsiniz.

Raporun son halinde, iade edilen her bir ürünün başlığı, iade edilen adet, iadelerin değeri, iade edilen ürünlere uygulanan toplam vergi ve satışların toplam sayısı gösterilir. Rapor yalnızca iadeleri içerdiğinden her ürünün toplam satış sayısı negatif olacaktır.

Ürüne göre satış raporunu özelleştirmek için:

Sadeleştirilmiş rapor artık, son 30 gün içinde yapılan iadelerinizin değerini ürüne göre gösterir.

Raporlardaki hediye kartı tutarları

Hediye kartları, raporlarınızda birkaç yerde gösterilir. Hediye kartlarının kaydedildikleri yeri etkileyen belirli koşullar söz konusudur.

Shopify yöneticinizden hediye kartı düzenlediğinizde:

 • Satış olarak raporlara veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.

Hediye kartı sattığınızda:

 • Satış raporlarına veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.
 • Hediye kartı satışları finans raporuna dahil edilir.
 • Hediye kartı için ödenen tutar, Visa veya Nakit gibi müşterinin kullandığı ödeme yönteminin altındaki Ödemeler finans raporuna dahil edilir.

Bir müşteri, mağazanızdan bir şey satın almak için hediye kartı kullandığında:

 • Bu, satış raporlarınıza dahil edilir. Ürünün tam değeri satış olarak görünür. Örneğin, 5 USD'lik kısmı hediye kartıyla ödenen 20 USD tutarındaki bir tişört, satışlarda 20 USD olarak gösterilir.
 • Hediye kartıyla ödenen veya para iadesi yapılan tutar, hediye kartı girişi olarak Ödemeler finans raporuna dahil edilir.
 • Hediye kartı ile ödenen tutar, hediye kartı bakiyesinden düşülür ve bu işlem Hediye kartları bakiyesi finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartının süresi sona erdiğinde:

 • Hediye kartındaki ödenmeyi bekleyen bakiye, ödenmeyi bekleyen hediye kartı bakiyenizde kalmaya devam eder, bu da Hediye kartları bakiyesi finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartını devre dışı bıraktığınızda:

 • Hediye kartındaki ödenmeyi bekleyen bakiye sıfıra döner ve Hediye kartları bakiyesi finans raporunuzdaki ödenmeyi bekleyen hediye kartı bakiyenizden kaldırılır. Bu düzenleme, kartın devre dışı bırakıldığı tarihten itibaren geçerli olur ve geçmiş verileri etkilemez.
 • Devre dışı bırakılmış değerlerin Hediye kartları bakiyesi raporunuzda görünmesi 24 saati bulabilir.

Özel raporlardaki hediye kartı tutarları

Hediye kartı brüt satışlarını, satılan hediye kartlarını ve hediye kartı indirimlerini gösteren bir özel rapor oluşturabilirsiniz:

 • Hediye kartı brüt satışları sattığınız hediye kartlarının gerçek değerini ifade eder. Bu, ödenmemiş borçlarınızı temsil eder.
 • Satılan hediye kartları hediye kartlarını sattığınız tutarı ifade eder. Bu tutar kartların gerçek değerinden daha düşük olabilir.
 • Aralarındaki fark hediye kartı indirim tutarıdır.

Örnek: 50 USD'lik hediye kartını 40 USD karşılığında sattınız. Hediye kartı brüt satış tutarı 50 USD'dir. Satılan hediye kartının tutarı 40 USD'dir. Hediye kartı indirim tutarı 10 USD'dir.

Hediye kartı satış tutarları diğer satış raporlarına dahil edilmez.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene