Raporlarınız için zaman aralıklarını ayarlama ve karşılaştırma

Raporlarınızın çoğunda, raporun gösterdiği veriler için bir tarih aralığı seçebilirsiniz. Örneğin, yalnızca birkaç gün içindeki siparişleri daha sade şekilde görüntülemek için dar bir tarih aralığı seçebilirsiniz. Alternatif olarak, tüm yıl boyunca aldığınız siparişlere genel bakış için geniş bir tarih aralığı seçebilirsiniz.

Bazı raporlarınızda seçilen tarih aralığını önceki bir tarih aralığıyla karşılaştırabilirsiniz.

Zaman içindeki satış ve Zaman içinde müşteriler raporları gibi zaman içinde verileri gösteren raporlar için, verilerin gruplandırıldığı zaman birimini (örneğin, gün, ay veya üç aylık dönem) de seçebilirsiniz.

Rapor için tarih aralığı belirleme

Bir raporu açtığınızda, varsayılan bir tarih aralığındaki veriler gösterilir. Örneğin, bazı raporlar için varsayılan aralık Ay başından bugüne şeklindedir. Aralığı başka bir döneme ayarlayabilirsiniz ve ayarladığınız aralık, siz tekrar değiştirinceye kadar varsayılan olarak belirlenir.

Ayrıca, üç aylık dönemler ve BFCM gibi popüler seçeneklere sahip, önceden tanımlanmış bir listeden tarih aralığı seçebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Rapor açın.
  2. Tarih menüsüne tıklayın.
  3. Önceden tanımlanmış bir tarih aralığı seçin veya takvimlere tıklayarak başka bir aralık seçin.
  4. Uygula'ya tıklayın.

Rapordaki tarih aralıklarını karşılaştırma

Zamana dayalı raporlarda, verilerinizi analiz etmenize yardımcı olması için seçilen bir tarih aralığındaki verileri, önceki bir tarih aralığıyla karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırmalar, rapor sayfanızdaki veri grafikleri ve veri tablolarında gösterilir. Grafiklerde, karşılaştırılan tarih aralığı noktalı ve mevcut veriler ise sabit bir satır olarak gösterilir.

Ayrıca, karşılaştırma için, üç aylık dönemler ve BFCM gibi popüler seçeneklere sahip, önceden tanımlanmış bir listeden tarih aralığı seçebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Rapor açın.
  2. Karşılaştır menüsüne tıklayın.
  3. Önceden tanımlanmış bir tarih aralığı seçin veya takvimlere tıklayarak başka bir aralık seçin.
  4. Uygula'ya tıklayın.

Rapor verilerinizi zaman birimine göre gruplandırma

Zaman içindeki satış raporu gibi zaman içinde verileri gösteren raporlar için verilerin gruplandırıldığı zaman birimini seçebilirsiniz. Görüntülenen gruplandırma seçenekleri, seçtiğiniz tarih aralığına göre değişir. Örneğin, tarih aralığınız olarak Son 30 günü seçerseniz verilerinizi saate, güne, haftaya, aya, günün saatine veya haftanın gününe göre gruplandırmayı tercih edebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Zaman içinde verileri gösteren bir rapor açın.
  2. Gruplama ölçütü: menüsüne tıklayın ve bir zaman birimi seçin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene