Analizler

Analizler sayfasında önemli satışlar, siparişler ve online mağaza ziyaretçisi verileri gösterilir. Mağazanızın tüm satış kanallarınız genelinde ve herhangi bir tarih aralığı boyunca nasıl bir performans sergilediğini belirlemek için Analizler sayfasını kullanabilirsiniz.

Örneğin, Analizler sayfasında aşağıdaki faaliyetleri yapabilirsiniz:

 • Son satışlarınızın değerini kontrol etme ve bunları önceki bir dönemle karşılaştırma
 • Satış kanallarınızın performansını karşılaştırma
 • Ortalama sipariş değerinizi takip etme
 • Bölgeye veya sosyal medya kaynağına göre ziyaretçilerinizin nereden geldiklerini inceleme
 • Zaman içinde trendleri izleme

Analizlere genel bakış kontrol paneli

Kontrol paneli, mağazanızın performansı ve müşterilerinizin davranışları hakkında size fikir veren en değerli ölçümleri görüntüler. Metrikler, sayısal biçimin yanı sıra, uygun olduğunda grafikler olarak da görüntülenir. Tüm metrikler için önceki tarih aralığına göre yüzdelik değişim oranı da görüntülenebilir.

Adımlar:

Analizlere genel bakış kontrol panelini özelleştirme

Kontrol panelinizi özelleştirme yalnızca masaüstü bilgisayarda mümkündür. Ancak kontrol panelinizde yapılan değişiklikler hem masaüstü hem de mobil cihazlarda görüntülenir.

Kontrol panelinizde görüntülenen metrikleri düzenlemek için Özelleştir'e tıklayın. Kontrol paneline eklenebilecek metrikler, Metrik kitaplığı kenar çubuğunda görüntülenir.

Kontrol panelinde aşağıdaki özelleştirmeleri yapabilirsiniz:

 • Kaldırmak istediğiniz metriğin yanındaki işaretini tıklayarak kontrol panelinden bir metriği kaldırın.
 • Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yaparak kontrol paneline bir metrik ekleyin:

  • Metriği kenar çubuğundan kontrol paneline sürükleyip bırakın.
  • Kenar çubuğuna eklemek istediğiniz metriğin üzerine gelin ve ardından ⊕ Kontrol paneline ekle'ye tıklayın.
 • ⠿ simgesine tıklayarak bir metriği yeniden düzenleyin ve ardından metriği kontrol panelinde tercih ettiğiniz konuma sürükleyip bırakın.

 • Metrik kitaplığı kenar çubuğundaki Geri al simgesini tıklayarak tüm düzen değişikliklerini geri alın ve metriklerinizi varsayılan görünüme geri döndürün.

Değişikliklerinizi onaylamak için Kaydet'e tıklayın.

Metrik kitaplığı

Metrikler kitaplığı, Analizler kontrol panelinize dahil edilebilecek tüm metriklerin bir listesini içerir. Metriğin görüntülenme biçimi (örneğin: Çubuk grafik, satır grafiği, liste), kitaplıkta her metriğin yanında bulunan bir simgeyle gösterilir. Kontrol panelnize, kullanılabilir metriklerden dilediğiniz kadarını ekleyebilirsiniz ancak her bir metrik yalnızca bir kez eklenebilir.

Bu metriklerin neredeyse tamamı için Raporu görüntüle simgesine tıklayarak gidebileceğiniz ilgili raporlar olsa da kontrol paneline eklenebilecek ilgili bir metriğe sahip olmayan birçok rapor vardır. Bazı metrikler aynı rapora karşılık gelir ve metrikler arasındaki fark, verilerin kontrol panelindeki görüntülenme şekline bağlıdır. Örneğin, Başlıca personel ve Kasadaki personele göre perakende satışlar metriklerinin her ikisi de Kasadaki personele göre perakende satışlar raporuna karşılık gelir ancak Başıca personel metriği personel başına sipariş sayısını gösterirken Kasadaki personele göre perakende satışlar metriği, personel başına satışların toplam değerini gösterir.

Aşağıdaki kategorilerden her biri için metrikler, Analizler kontrol panelinde görüntülenebilir:

Satış

Satış metrikleri, müşterinizin siparişleri ve satın alınan ürünlerin değeri hakkında bilgiler sağlar. Satış raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Satış metrikleri ve tanımları tablosu.
Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Ortalama sipariş değeri Evet

Tüm siparişlerin (hediye kartları hariç) ortalama değerinin, hediye kartı dışında en az bir ürünün bulunduğu toplam sipariş sayısına bölümünü gösterir. Sipariş değerine düzenlemeler, değişimler veya iadelerin yanı sıra vergiler, gümrük vergileri, kargo ve indirimler gibi sipariş sonrası düzenlemeler dahil edilmez.

Bu değer, müşterilerin mağazanızda ne kadar harcama yapma eğilimde olduklarını öğrenmenize yardımcı olur ve fiyatlandırma politikalarınızın şekillenmesinde yardımı olabilir.

Sipariş edilen ortalama birim sayısı Hayır Müşterilerin genellikle tek bir siparişte satın aldığı ortalama ürün adedini gösterir.
Brüt satışlar Hayır

Satın alınan tüm ürünlerin vergi, kargo, indirim veya iade gibi düzenlemeler ya da ücretler eklenmeden önceki değerini gösterir. Tüm satış kanallarını içerir.

Brüt satışlara göre ürün varyasyonları Hayır Brüt satışlara göre, sipariş edilen ürün varyasyonlarının listesini gösterir. Tüm satış kanallarını içerir.
POS konumuna göre perakende satışlar Evet

En az bir etkin POS konumunuz olduğunda, her bir POS konumundan kaynaklanan satış miktarını gösterir.

Kasadaki personele göre perakende satış Evet

En az bir etkin POS konumunuz olduğunda, her bir personel tarafından gerçekleştirilen satışların miktarını gösterir.

Faturalandırma konumuna göre satışlar Hayır Satış tutarlarını, online mağazanızda en fazla sayıda satışla ilişkilendirilen müşteri fatura ülkesine/bölgesine göre görüntüler.
Kanala göre satış Evet

Etkin satış kanallarınızın her biriyle ilişkilendirilen toplam satış değerini gösterir.

Trafik kaynağına göre satış Evet

Her bir trafik kaynağından gelen satışların sayısını gösterir. En yaygın trafik kaynakları arama, doğrudan erişim, sosyal medya ve e-postadır.

Varyasyon SKU'suna göre satışlar Hayır Varyasyon adı ve SKU'sunu da içerecek şekilde, en çok satan ürün varyasyonlarının net satışlarını görüntüler.
Satılan birim sayısına göre en çok satan ürün varyasyonları Hayır

Mağazanızda en çok satılan ürün varyasyonlarını ve SKU'larını gösterir.

En çok satan ürünler Evet Tek birim olarak en çok satılan başlıca ürünleri gösterir. Tüm satış kanallarını içerir. Bunu bilmek, pazarlama ve envanter yönetimi açısından önemlidir. Ayrıca, bu ürünleri yeni müşterilere önerebilir veya sosyal medya tanıtımlarında kullanabilirsiniz.
Başlıca personel Hayır Her bir perakende satış personeliyle ilişkilendirilen POS siparişlerinin toplam sayısını gösterir.
Toplam satış Evet

Satış tutarlarını, satış kanallarına göre sıralanmış halde gösterir. Toplam satışlar, brüt satışlar - indirimler - iadeler + kargo + vergiler + ücretler değerine eşittir.

Toplam satışların dökümü Hayır Satış tutarlarını; brüt satışlar, indirimler, iadeler, kargo, vergiler ve gümrük vergileri ile toplam satış değerlerine göre ayrılmış şekilde gösterir.

Alım

Edinme metrikleri, ziyaretçilerin online mağazanıza nasıl geldikleriyle ilgili bilgileri gösterir. Alım raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Edinme metrikleri ve tanımları tablosu.
Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Online mağaza oturumları Evet

Online mağazanızdaki oturumların sayısını gösterir. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Bu sayı, belirtilen tarih aralığında online mağazanızda kaç farklı oturumun gerçekleştiğini gösterir. Ziyaretçi sayısı da gösterilir. Benzersiz bir ziyaretçinin birden fazla oturumu olabilir.

Örnek: Can online mağazanızı bir kez ziyaret etti, Jale iki kez ziyaret etti ve Sena üç kez ziyaret etti. Oturum sayısı 6'dır ve ziyaretçi sayısı 3'tür.

Birçok online mağaza için hafta sonları ve tatillerde, promosyonlar veya pazarlama kampanyalarının olduğu günlerde oturumların sayısı yükselebilir veya düşebilir.

Cihaz türüne göre oturumlar Evet

Online mağazanızdaki oturumların sayısını ve mağazanıza erişmek için kullanılan cihaz türünü gösterir. En sık kullanılan cihaz türleri mobil, masaüstü ve tablettir. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Konuma göre oturumlar Evet

Online mağazanızdaki oturumların sayısını, ülkelere göre sıralanmış halde gösterir. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Sosyal medya kaynaklarından gelen oturumlar Evet

Online mağazanızda, sosyal medya kaynaklarından (Facebook, Instagram, YouTube veya Twitter gibi ) gelen oturumların sayısını gösterir. Bu veriler, pazarlama çalışmalarınız için odak belirlemenize yardımcı olabilir. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Trafik kaynaklarına göre oturumlar Evet

Online mağazanızdaki oturumların sayısını, ziyaretçilerin mağazanıza erişim şekline göre gösterir.

Örneğin, birisi arama yaparken veya mağazanızın URL'sini doğrudan girdiğinde oturum gerçekleşir. En yaygın trafik kaynakları arama, doğrudan erişim, sosyal medya ve e-posta şeklindedir. Trafik kaynağı her zaman belirlenemez, bu nedenle bilinmeyen trafik kaynağı da yaygındır. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Oturumlara göre başlıca açılış sayfaları Evet

Müşterilerinizin online mağazanızda oturumlarını başlattıkları belirli sayfaları gösterir. Bu verileri, bu sayfalardaki metni ve harekete geçirici mesajları özelleştirerek müşterilerinizin sitenizdeki ilk izleniminden yararlanmak için kullanabilirsiniz. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Bir açılış sayfası, benzersiz bir oturumda görüntülenen ilk sayfanın URL'sinden belirlenir. Ziyaretçi 30 dakika süresince faaliyet gerçekleştirmediğinde ve gece yarısında (UTC) oturum sona erer.

Oturumlara göre başlıca yönlendirenler Evet

Online mağazanıza, doğrudan diğer web sitelerinden gelen oturumların sayısını gösterir. İlk 5 sıradaki web siteleri gösterilir. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Aşağıdaki yönlendiren kaynağı türleri dahil değildir:

 • Doğrudan: Müşteri, mağazanızın URL'sini tarayıcıya girdi.
 • Arama: Müşteri, bir arama motorunun sonuç sayfasından mağazanıza tıkladı.
 • E-posta: Müşteri, mağazanızın bir e-postadaki bağlantısına tıkladı.
 • Sosyal: Müşteri, sosyal medyadaki bir bağlantıya tıkladı.
Diğer metriklerin aksine Oturumlara göre başlıca yönlendirenler metriği ile aynı bilgileri gösteren ilişkili bir rapor yoktur.
Ziyaretçiler Hayır Zaman içinde online mağazanıza gelen trafik hacmini gösterir. Veriler, ziyaretçilerin çerezlerini temel alır.

Siparişler

Sipariş metrikleri size sipariş, gönderim ve iade sayıları hakkında bilgiler sağlar. Sipariş raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sipariş metrikleri ve tanımları tablosu
Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Zaman içinde teslim edilen siparişler Hayır Başarıyla teslim edilen siparişlerin toplam sayısını geçmiş trendlerle karşılaştırarak gösterir.
Zaman içinde gönderilen siparişler Evet Gönderildi olarak işaretlenen siparişlerin kümülatif sayısını, geçmiş trendlerle karşılaştırarak gösterir.
Zaman içinde sipariş edilen ürünler Hayır Seçilen zaman aralığında sipariş edilen ürünlerin toplam sayısını gösterir.
İade oranı Hayır

Seçilen tarih aralığında, sipariş edilen tüm ürünler içinde mağazanıza iade edilenlerin yüzdesini gösterir.

İadeler Hayır

Seçilen zaman dilimi içinde iade edilen ürünlerin toplam sayısını gösterir.

Sosyal kaynağa göre satış Evet

Facebook ve YouTube gibi sosyal medya kaynaklarından kaynaklanan satış miktarını gösterir. Bu veriler, pazarlama çalışmalarınız için odak belirlemenize yardımcı olabilir.

Gönderim süresi Hayır Bir siparişin verildiği andan tamamlandı olarak işaretlendiği ana kadar geçen ortalama süreyi, geçmiş trendlerle karşılaştırarak gösterir.
En çok iade edilen ürünler Hayır

Daha yüksek iade oranına sahip ürünleri gösterir.

Toplam sipariş Evet

Zaman içinde tüm satış kanalları genelinde verilen siparişlerin sayısını gösterir.

Finans

Finans metrikleri, iade edilen ürünlerle ilişkilendirilen değerler hakkında size veriler sağlar. Finans raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Finans metrikleri ve tanımları tablosu
Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Net iade değeri Hayır Zaman içinde iade edilen ürünlerin net değerini gösterir.
Toplam iade değeri Hayır Zaman içinde iadelerden kaynaklanan maliyetin toplam değerini görüntüler. Bu değer, iade edilen ürünlerin kargo masraflarını ve vergileri içerir.

Davranış

Davranış metrikleri, dönüşümle ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere ziyaretçilerin sitenize geldiğinde sergilediği alışveriş eğilimlerini anlamanıza yardımcı olur. Davranış raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Davranış metrikleri ve tanımları tablosu
Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Hemen çıkma oranı Hayır Ziyaretçinin herhangi bir işlem yapmadan ayrıldığı online mağaza oturumlarının yüzdesini gösterir.
Ödeme dönüşümü Hayır Ödeme sayfasına ulaşan toplam oturumlar içinde, bir sipariş verilmesiyle sonuçlanan oturumların yüzdesini gösterir.
Online mağaza dönüşüm oranı Evet

Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesini gösterir. Bu metrik yalnızca Online Mağaza kanalınız için geçerlidir.

Müşterilerin online sepetlerine ürün eklemeleri, ardından bir ürün satın almak üzere ödeme sayfasına gitmeleri gerekir. Bu süreç genellikle dönüşüm hunisi olarak adlandırılır ve sıklıkla bir adımdan diğerine geçildiğinde azalma görülür:

 • Sepete eklenen: müşterilerin, alışveriş sepetlerine bir veya daha fazla ürün ekledikleri oturumların sayısı ve yüzdesi.

  Bazı müşteriler sepete ürün eklemeden mağazadaki ürünleri görüntülediklerinden bu miktar genellikle toplam müşteri sayısından azdır.

 • Ödemeye ulaşan: Alıcıların, alışveriş sepetine bir veya daha fazla ürün eklediği, ödeme sayfasına devam ettiği ve bir işlem (örneğin bir tuşa basma veya fareye tıklama) gerçekleştirdiği oturumların sayısı ve yüzdesi.

  Bu miktar genellikle Sepete eklenen miktarından azdır çünkü bazı müşteriler sepetlerine ürün ekleseler de ödeme sayfasına gitmezler veya iletişim bilgilerini göndermezler.

 • Dönüştürülen oturumlar: müşterilerin, alışveriş sepetlerine bir veya daha fazla ürün ekledikleri, ödeme sayfasına devam ettikleri ve ardından ürünleri satın aldıkları oturumların sayısı ve yüzdesi.

  Müşteriler tek oturum içinde birden fazla sipariş yapabildiklerinden bu miktar sipariş sayınıza uymuyor olabilir.

  Bazı müşteriler bir şey satın almadan ödeme sayfasından ayrıldıklarından bu miktar genellikle Ödemeye ulaşılan miktarından daha azdır. Yarım bırakılmış ödemeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Online mağaza arama dönüşümü Hayır

Yapılan online mağaza aramalarının toplam sayısı içinde, siparişle sonuçlanan online mağaza aramalarının yüzdesini gösterir.

Başlıca online mağaza aramaları Hayır

Müşterilerinizin bir ürünü aramak için en çok kullandığı arama terimlerini gösterir.

Müşteriler

Müşteri metrikleri, size ilk kez alışveriş yapan ve geri dönen müşteriler hakkında bilgiler sağlar. Müşteri raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Müşteri topluluğu analizi Evet

Mağazanıza geri dönen ve satın alımı tekrarlayan müşteri gruplarının yüzdelerini gösterir. Bu topluluklar, ilk satın alım tarihlerine göre gruplandırılır.

Zaman içinde müşterilere yapılan satışlar Hayır Online mağazadaki toplam satışların, ilk kez alışveriş yapan ve geri dönmüş müşterilere göre dağılımını gösterir.
Zaman içinde müşteriler (ilk kez alışveriş yapan - geri dönmüş) Evet Online mağazanızdan ürün satın alan toplam müşteri sayısını, ilk kez alışveriş yapan ve geri dönmüş müşteriler şeklinde ayırarak gösterir.
Geri dönmüş müşteri oranı Evet

Mağazanızdan birden fazla sipariş veren müşterilerin yüzdesini gösterir. Bu oran, geri dönmüş müşterilerin toplam müşteri sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, yerleşik müşteri tabanınızın ne kadar sağlam olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

Envanter

Envanter metrikleri, stoku ne zaman yenilemeniz gerekeceğini ve hangi ürünlerin daha hızlı satılacağını öngörmenize yardımcı olur. Envanter raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
ABC ürün analizi Hayır Ürün varyasyonlarının bir listesini gösterir ve son 28 günlük zaman diliminde, söz konusu ürünlerin gelirinizin yüzde kaçını oluşturduğuna bağlı olarak bunları A, B veya C sınıfı olarak sınıflandırır. Bu zaman dilimi değiştirilemez.

ABC envanter analizini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kalan envanter günü sayısına göre ürünler Hayır Mağazanızın son 28 gün içindeki satış oranını temel alarak, mevcut envanterinizin tükenmesine tahminen kaç gün kaldığını gösterir. Bu zaman dilimi değiştirilemez.
Satış oranına göre ürünler Evet Seçilen zaman diliminde satılan toplam envanterin yüzdesini gösterir. Satış oranı, satılan toplam ürün adedi / (satılan toplam ürün adedi + hâlâ stokta bulunan toplam ürün adedi) formülüne göre hesaplanır.

Pazarlama

Pazarlama metrikleri, pazarlama stratejilerinizin oturumlar ve satışlar açısından ne kadar etkili olduğu hakkında size bilgi sağlar. Pazarlama raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Metrik Varsayılan görünümde gösterilir Tarih aralığı için gösterilen bilgiler
Pazarlamayla ilişkilendirilen satış Evet Pazarlama çalışmalarınızla ilişkilendirilen trafik sonucunda gerçekleşen toplam satış değerini gösterir. Bu faaliyetler, Shopify yöneticinizdeki Pazarlama bölümü üzerinden yönetilen pazarlama kampanyalarının ve faaliyetlerinin yanı sıra Urchin Tracking Module (UTM) parametrelerini kullanan harici yöntemleri içerir.
Pazarlama kampanyalarıyla ilişkilendirilen oturumlar Hayır Pazarlama çalışmalarınızla ilişkilendirilen trafik sonucunda gerçekleşen toplam oturum sayısını gösterir. Bu, Shopify yöneticinizdeki Pazarlama bölümü üzerinden yönetilen pazarlama kampanyalarının ve faaliyetlerinin yanı sıra Urchin Tracking Module (UTM) parametrelerini kullanan harici yöntemleri içerir.

Kontrol panelindeki veriler

Analizler sayfasını açtığınızda verilerin güncellenmesi yaklaşık 1 dakika sürer. Daha yeni verileri görüntülemek için kontrol panelini yeniden açabilir veya tarayıcı sayfasını yenileyebilirsiniz. Ayrıca kontrol panelini her 60 saniyede bir yenileyen Otomatik yenilemeyi de etkinleştirebilirsiniz.

Analizler sayfanızdaki günlük veriler, ilk olarak işlendiğinden ve yayınlandığından sonraki 48 saatlik süre içinde güncellenebilir. Örneğin, Zaman içinde oturumlar ve Zaman içindeki online mağaza dönüşümü raporlarınız güncellenebilir. Bunun nedeni, trafik verilerinizin bir dakika içinde hesaplanması ve istenmeyen bot trafiğinin verilerinize dahil edilme ihtimalidir. Bu tür trafiği belirlemeye yönelik testler yapılır ve testlerin tamamlanması 48 saati bulabilir. Bu testlerde istenmeyen trafik tespit edilirse istenmeyen veriler raporunuzdan çıkarılır.

Online Mağaza kanalını kullanmıyorsanız online mağaza oturumlarıyla ilgili metrikler gösterilmez. Benzer şekilde, Point of Sale kanalını kullanmıyorsanız bununla ilgili metrikler de gösterilmez.

Kontrol panelindeki veriler, analiz ve raporlama araçlarıyla ve diğer şirketlerden alınan hizmetler yoluyla toplanan veriler arasında biraz farklılık gösterebilir. Verilerin neden farklılık gösterdiği hakkında bilgi edinmek için Report discrepancies (Rapor uyuşmazlıkları) bölümünü gözden geçirin.

Oturumlar ve ziyaretçiler

Oturum ve ziyaretçi sayısı çerezlere bağlıdır. Çerezler, online mağazanızı ziyaret ettiğinde müşterinizin masaüstü veya akıllı telefon gibi bir cihazında depolanan küçük dosyalardır. Bir çerez, cihazı (ziyaretçiyi) tanımlar. Başka bir çerez, oturumun uzunluğunu takip eder.

30 dakika süresince faaliyet gerçekleşmediğinde ve gece yarısında (UTC) oturum sona erer. Aynı ziyaretçinin birden fazla oturumu olabileceğinden oturumların sayısı genellikle ziyaretçi sayısından daha yüksektir.

Örnek: Bir müşteri mağazanızdaki ürünleri 20 dakika boyunca görüntüler, ardından mağazanıza 2 saat sonra 10 dakikalığına geri döner. Bu durumda iki oturum ve bir ziyaretçi raporlanır. Bunun yerine, mağazanızı 5 dakika boyunca görüntüleyip ayrılır ve 10 dakika sonra geri dönerse bir oturum ve bir ziyaretçi raporlanır.

Online mağazanızı görüntüleme işleminin alım raporlarınızda oturum olarak sayılmamasını sağlamak istiyorsanız mağazanızı açmak için masaüstü Shopify yöneticinizde göz simgesine tıklayın. Online mağazanızı masaüstünde başka bir yöntemle görüntülerseniz bu, raporlarınızda oturum olarak sayılır.

Online mağazanızı iPhone'da veya Android'de Shopify uygulamasından görüntülerseniz bu işlem alım raporlarınızda oturum olarak sayılır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene