Perakende satış raporları

Ürün, SKU veya personel gibi kriterlere göre müşterilerinizin Point of Sale siparişleriyle ilgili bilgileri görmek için perakende satış raporlarını kullanabilirsiniz.

Raporlar yalnızca POS konumunda yapılan satışları gösterir. Diğer satışlar raporlara dahil edilmez.

Not: Perakende satış raporları yalnızca yüz yüze satış yapıyorsanız kullanılabilir.

Perakende satış raporunu açtığınızda veriler güncellenir, bu işlem aşağı yukarı 1 dakika sürer. Daha yeni veriler görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Perakende satış raporlarınızı görüntüleme

Perakende satış raporlarında kullanılan terimler hakkında bilgi edinmek için Satış raporları bölümüne bakın.

Adımlar:

Ayrıntılı perakende satış raporları

Mağazanız Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa aşağıdaki perakende satış raporlarına erişebilirsiniz:

Ürüne göre perakende satış

Ürüne göre perakende satış raporunda, ürünlerinizin toplam satışlarının dökümü görünür ancak kargo detayları yer almaz.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunup tek bir kargo ücreti alınabileceğinden rapora kargo detayları dahil edilmez. Raporlama amaçlı olarak, kargo ücretleri siparişteki ürünler arasında bölüştürülemez.

Kargo tutarları rapordan filtrelendiği için bu raporda gösterilen vergiye kargoyla ilgili vergiler dahil değildir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürüne göre perakende satış raporundaki ek terimler
Ürün türü Sattığınız ürünün türü. Örneğin, şapka, gömlek veya ayakkabı.
Ürün başlığı Ürününüzün adı.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Bazı durumlarda, ürün alanlarındaki veriler (Ürün türü veya Ürün başlığı gibi) tire (—) olarak gösterilir. Bu, sipariş sırasında veriler mevcut olmadığında gerçekleşir.

Benzer şekilde, iki sipariş arasında bu verilerin herhangi biri değiştirilirse rapor, tanımlayıcı bilgiler tam olarak aynı olmadığı için aynı ürün için birden fazla satır gösterebilir. Raporlarda her zaman sipariş zamanındaki orijinal değerler görünür.

Ürün varyasyonu SKU'suna göre perakende satış

Ürün varyasyonu SKU'suna göre perakende satış raporu, en çok satan ürünlerinizin brüt satışlarının dökümünü (kargo maliyeti hariç), Ürüne göre perakende satış raporundan daha ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunup tek bir kargo ücreti alınabileceğinden rapora kargo detayları dahil edilmez. Raporlama amaçlı olarak, kargo ücretleri siparişteki ürünler arasında bölüştürülemez.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün varyasyonu SKU'suna göre perakende satış raporundaki ek terimler
Ürün başlığı Ürününüzün adı.
Varyasyon başlığı Ürün varyasyonunun adı.
Varyasyon SKU'su Ürün varyasyonunun kimlik kodu.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Ürün satıcısına göre perakende satış

Ürün satıcısına göre perakende satış raporunda, satıcılarınız ve her bir satıcı tarafından sağlanan ürünler, Point of Sale konumuna göre gruplandırılarak gösterilir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün satıcısına göre perakende satış raporundaki ek terimler
Ürün satıcısı Ürünü sağlayan satıcının adı. Satıcının sağladığı ürünlerin listesini görmek için satıcının adına tıklayın.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.

Ürün türüne göre perakende satış

Ürün türüne göre perakende satış raporunda, perakende satış ürünleriniz ürün türüne göre ve Point of Sale konumuna göre gruplandırılarak gösterilir.

Point of Sale konumuna göre perakende satış

Satış Noktası konumuna göre perakende satış raporu, her bir satış noktası konumu için toplam satışı gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Ürün türüne göre perakende satış raporundaki ek terimler
Ürün türü Sattığınız ürünün türü. Örneğin, şapka, gömlek veya ayakkabı.
Net adet Satılan ürünlerin sayısı - iade edilen ürünlerin sayısı değerine eşittir.
POS konumu adı Satışın yapıldığı Point of Sale konumunun adı.

Kasadaki personele göre perakende satış

Personele göre perakende satış raporu, her bir personel tarafından yapılan satışları gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Kasadaki personele göre perakende satış raporundaki ek terimler
Personel adı Satışı işleyen personelin adıdır.
POS konumu adı Satışın yapıldığı Point of Sale konumunun adı.
Personelin yardımcı olduğu satışların yüzdesi Satır öğelerine en az bir personelin atanmış olduğu satışların yüzdesi.

Kasadaki personele göre perakende satış (günlük)

Personele göre perakende satış (günlük) raporu, her bir personel tarafından yapılan günlük satışları gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Kasadaki personele göre perakende satış (günlük) raporundaki ek terimler
Gün Siparişlerin verildiği gün.
Personel adı Satışı işleyen personelin adıdır.
POS konumu adı Satışın yapıldığı Point of Sale konumunun adı.
Personelin yardımcı olduğu satışların yüzdesi Satır öğelerine en az bir personelin atanmış olduğu satışların yüzdesi.

Satışla ilişkilendirilen personele göre perakende satışlar

Satışla ilişkilendirilen personele göre perakende satış raporu, satışlarınızı ödeme sayfasında satır öğelerine atanan personele göre gösterir.

Satış raporlarında kullanılan birkaç ortak terim vardır. Bu rapor ek olarak aşağıdaki terimleri kullanır:

Satış şartlarıyla ilişkilendirilen personele göre perakende satışların tanımı
Satışla ilişkilendirilen personel Kendisine bir satır öğesi atanmış personelin adı.
POS konumu adı Satışın yapıldığı Point of Sale konumunun adı.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene