Salgsrapporter fra detaljhandel

Du kan bruke salgsrapporter for detaljhandel for å se informasjon om kundenes utsalgssteder basert på kriterier som produkt, varenummer eller personell.

Rapportene viser bare salg som har blitt gjort på et utsalgssted. Andre salg er ikke med i rapportene.

Når du åpner en salgsrapport for detaljhandel, er dataene oppdatert, med en forsinkelse på opptil omtrent 1 minutt. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Vis salgsrapporter for detaljhandel

Hvis du vil ha mer informasjon om vilkårene som brukes i detaljhandelsrapportene, kan du se Salgsrapporter.

Trinn:

Detaljerte salgsrapporter for detaljhandel

Hvis butikken har Shopify-abonnementet eller høyere har du tilgang til følgende salgsrapporter for detaljhandel:

Detaljhandelsalg etter produkt

Detaljhandelsalg per produkt-rapporten viser en nedbryting av totalomsetning av produktene dine, men dette inkluderer ikke frakt.

Frakt er ikke inkludert, fordi en bestilling kan bestå av flere produkter, men har en enkelt fraktkostnad. For rapporteringsformål kan ikke fraktomkostningen fordeles mellom produktene i bestillingen.

Siden fraktbeløpet skilles ut, vises ikke avgiften for frakt i denne rapporten.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for detaljhandelsalg etter produktrapport
Produkttype Typen produkt du selger. For eksempel luer, skjorter eller sko.
Produktnavn Navnet på produktet ditt.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Noen ganger vises dataene i produktfeltene, for eksempel produkttype eller produktnavn, som en tankestrek (–). Dette skjer hvis dataene ikke eksisterer på bestillingstidspunktet.

Hvis noen av disse dataene endres mellom bestillinger, kan rapporten vise flere rader for det samme produktet, fordi den identifiserende informasjonen ikke er den samme. Rapportene viser alltid de opprinnelige verdiene fra bestillingstidspunktet.

Detaljhandelsalg etter produktvariant i lagerbeholdningsenhet

Rapporten Detaljhandelsalg etter produktvariant-SKU viser fordelingen av bruttosalg, men ikke fraktkostnaden, av de mest solgte produktene på en mer detaljert måte enn rapporten Detaljhandelsalg etter produkt.

Frakt er ikke inkludert, fordi en bestilling kan bestå av flere produkter, men har en enkelt fraktkostnad. For rapporteringsformål kan ikke fraktomkostningen fordeles mellom produktene i bestillingen.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for detaljhandelsalg etter produktvariant-SKU-rapport
Produktnavn Navnet på produktet ditt.
Variantittel Navnet på produktvarianten.
Variantens varenummer Identifikasjonskoden til produktvarianten.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Detaljhandelsalg etter produktselger

Rapporten Detaljhandelsalg etter produktleverandør viser leverandørene og produktene som leveres av hver enkelt selger, gruppert etter utsalgssted.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for detaljhandelsalg etter produktleverandørrapport
Produktleverandør Navnet på leverandøren som leverer et produkt. Klikk på navnet til en selger for å vise listen over produkter som leverandøren leverer.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Detaljhandelsalg etter produkttype

Rapporten Detaljhandelsalg etter produkttype viser detaljhandelsalg etter produkttype, gruppert etter utsalgssted.

Detaljhandelsalg etter Point of Sale-lokalisasjon

Rapporten Detaljhandelsalg etter Point of Sale-lokalisasjon viser totalomsetning for hvert utsalgssted.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for detaljhandelsalg etter produkttyperapport
Produkttype Typen produkt du selger. For eksempel luer, skjorter eller sko.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.
Navn på POS-plassering Navnet på utsalgsstedet der salget ble foretatt.

Detaljhandelsalg fra personale ved register

Rapporten Detaljsalg per personalmedlem viser deg salg gjort av hvert enkelt personalmedlem.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for detaljhandelsalg etter personale i registerrapport
Navn på personale Navnet på personalmedlemmet som behandlet salget.
Navn på POS-plassering Navnet på utsalgsstedet der salget ble foretatt.
Prosentandel av salg med hjelp fra personale Prosentandelen av salg som hadde minst ett personalmedlem tilordnet til varelinjene.

Detaljhandelsalg fra personale ved register (daglig)

Rapporten Detaljsalg per personalmedlem (daglig) viser deg daglige salg gjort av hvert enkelt personalmedlem.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for detaljhandelsalg etter personal ved register daglige rapporter
Dag Dagen da bestillingene ble lagt inn.
Navn på personale Navnet på personalmedlemmet som behandlet salget.
Navn på POS-plassering Navnet på utsalgsstedet der salget ble foretatt.
Prosentandel av salg med hjelp fra personale Prosentandelen av salg som hadde minst ett personalmedlem tilordnet til varelinjene.

Detaljsalg etter personalmedlem som er tilskrevet salget

Rapporten Detaljsalg etter personalmedlemmer som er tilskrevet salget viser salg etter personalmedlemmer som er tilskrevet varelinjer i kassen.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Definisjon av detaljsalg etter personale tilskrevet salgsvilkår
Personalmedlemmet som er tilskrevet salget Navnet på et personalmedlem som ble tilskrevet en varelinje.
Navn på POS-plassering Navnet på utsalgsstedet der salget ble foretatt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis