Salgsrapporter

Du kan bruke salgsrapporter for å se informasjon om kundenes bestillinger, basert på kriterier som salg over tid, etter produkt eller etter kanal. Se Detaljhandelsrapporter for Point of Sale-rapporter.

Når du åpner en salgsrapport, er dataene oppdatert innenfor omkring ett minutt. Du kan gjenåpne eller oppdatere rapporten for å vise nyere data. Det kan imidlertid ta 12–72 timer før salgene gjenspeiles i rapporten Salg per rabatt.

Salg og returer

Salgsrapporter sporer verdien av produkter som beveger seg mellom deg og kundene når du gjør salg og behandler returer.

Et salg gjøres når en kunde legger inn en bestilling. Rapportene omfatter alle linjevarer og fraktkostnader (hvis dette er aktuelt) i en bestilling som en separat salgsvare.

En retur er der varer går fra kunden og tilbake til deg etter at kunden har kjøpt varene, men besluttet å ikke beholde dem. En retur er forskjellig fra en refusjon, da en retur omhandler verdien av varer, mens en refusjon omhandler verdien av anbudet som du utsteder til kunden når du behandler en retur.

Salg vises i salgsrapporter som en positiv verdi for dagen de ble registrert, mens returer vises som en negativ verdi for dagen de ble behandlet. Salgsrapportene inneholder salg og returer fra åpne, arkiverte og ventende bestillinger, samt bestillingsutkast som er konvertert til bestillinger. Salgsrapportene inneholder ikke salg og returer fra slettede, kansellerte eller testbestillinger.

Slettede bestillinger og testbestillinger

Slettede bestillinger og testbestillinger som ble lagt inn mens Shopify Payments var i testmodus er ikke inkludert i salgsrapporter.

Salg kontra betalinger

Salgsrapportene sporer ikke penger som flyttes mellom deg og kundene. Når et salg gjøres viser rapportene vareverdien for salget, ikke pengebeløpet du har mottatt. Avhengig av hvordan du har konfigurert betalingsmåtene, kan det hende at du ikke mottar den faktiske betalingen før en senere dato.

Slik er det også når du behandler en retur. Da viser rapportene verdien av varene som du mottar, ikke beløpet du sender til kunden.

Tilbakebetalinger er ikke inkludert i salgsrapportene.

Se salgsrapportene dine

Trinn:

Vanlige begrep i salgsrapporter

Salgsrapportene bruker følgende vanlige begrep:

Vanlige begrep i salgsrapporter
Enheter per transaksjon Tilsvarer netto antall / totale_bestillinger.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Tilsvarer bruttosalg (ekskludert justeringer) - rabatter (ekskludert justeringer) / antall bestillinger. Justeringer inkluderer alle redigeringer, bytter eller returer som gjøres i en bestilling etter at den er opprettet.
Bestillinger Antall bestillinger som ble lagt inn på en gitt dato.
Bruttosalg Tilsvarer produktpris x antall (før avgifter, frakt, rabatter og returer) for en samling salg. Ventende og ubetalte bestillinger er inkludert. Testbestillinger, kansellerte og slettede bestillinger er ikke inkludert.
Bruttofortjeneste Total fortjeneste på produktet i rapportens tidsperiode. Den beregnes ved å trekke produktkostnaden fra nettosalg. Finn ut mer om fortjeneste etter produkt.
Rabatter
 • Tilsvarer linjevarerabatt + rabatt på bestillingsnivå for en samling med salg.
 • Den totale reduksjonen i dollarverdi som legges på et salg i form av rabatter på bestemte produkter eller samlinger, eller alle produkter.
 • Rabatter som gjelder for alle produkter i en bestilling fordeles proporsjonalt for alle salg i bestillingen.
 • Alle rabattene legges til før skatt.
 • Rabatter opprettes med rabattkoder, ikke sammenlign med-prisen.
Returer Verdien av varer som har blitt returnert av en kunde. Returer vises som et negativt tall på datoen returen ble opprettet.
Returavgifter Kostnaden du belaster kundene for å returnere varer, som en avgift for påfylling eller returfraktgebyr. Dette inkluderer ikke verdien av den returnerte varen.
Nettosalg Tilsvarer bruttosalg – rabatter – returer.
Frakt Tilsvarer fraktomkostninger – fraktrabatter – refunderte fraktbeløp.
Avgift Det totale avgiftsbeløpet basert på bestillingene.
Tollplikter Det totale avgiftsbeløpet basert på bestillingene.

Tollplikter vises bare som standard i gjeldende rapporter for butikker som har aktivert innsamling av tollplikter og importavgifter i kassen. Tollplikter vises for øyeblikket ikke i følgende rapporter:
Totalt antall salg Tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + avgifter + tollplikter + fraktavgifter + gebyrer.

Totalomsetning er et positivt tall for et salg på den datoen en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble returnert.

Ventende og ubetalte bestillinger er inkludert i rapportene. Testbestillinger, kansellerte og slettede bestillinger er ikke inkludert.

Endringer i produktdetaljer

Rapportene innhenter detaljer om en bestilling på salgstidspunktet. Hvis du endrer noen produktdetaljer, for eksempel endrer navn på et produkt eller legger et produkt i en annen produktkategori, kan både de opprinnelige produktdetaljene og de endrede detaljene vises i en rapport.

Som et resultat av dette kan det hende du ser en rapport som viser et produkt eller en bestilling mer enn én gang, eller en rapport som utelater visse salg. Dette skjer vanligvis fordi en produktdetalj er endret mellom bestillingene, og rapporten dekker en tidsperiode som inkluderer bestillinger både før og etter endringen.

Eksempel: 1. juni selger du et produkt med tittelen Coffee mug with logo. Neste dag endrer du tittelen til Coffee mug - with logo, og deretter gjør du et nytt salg 7. juni. Hvis du åpner en salgsrapport som inkluderer datointervallet fra 1. til 7. juni, vises bestillinger av kaffekoppen på to linjer i rapporten, fordi produkttitlene ikke var den samme på de to salgsdatoene.

Eksempel: du selger ulike typer smykker i nettbutikken din. I fjor solgte du en rekke gullringer og sølvringer, men ingen ble identifisert med en produkttype. I år legger du til noen produkttypeverdier (Gold og Silver) for å organisere ringsamlingene dine. Hvis du viser en rapport som dekker tidsperioden både før og etter du har opprettet produkttype verdiene, og som er filtrert til å bare inkludere ringene til en av de spesifikke produkttypene, for eksempel Gold, vil ikke rapporten inkludere bestillinger med gullringer fra i fjor. De er utelatt fra rapporten fordi de ikke tilhører produkttypekategorien ved salgstidspunktet.

Detaljerte salgsrapporter

Hvis butikken har Shopify-abonnementet eller høyere har du tilgang til følgende salgsrapporter:

Salg over tid

Rapporten Salg over tid viser antall bestillinger og totalomsetningen over tid.

Du kan velge en tidsenhet i Grupper etter-rullegardinmenyen for å kontrollere hvordan dataene grupperes. Du kan også sammenligne data fra ulike datoperioder.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk.

Salg etter måned

Rapporten Salg per måned viser antall bestillinger og totalomsetning hver måned.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterlige vilkår for rapporten over salg per måned
Måned Måneden bestillingen ble lagt inn.

Salg per dag

Rapporten Salg per dag viser antall bestillinger og totalomsetning hver dag.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for rapport etter salg per dag
Dag Dagen da bestillingene ble lagt inn.

Salg etter produkt

Rapporten Salg per produkt viser en detaljert oversikt over totalsalget av produkter, men inkluderer ikke frakt.

Frakt er ikke inkludert, fordi en bestilling kan bestå av flere produkter, men har en enkelt fraktkostnad. For rapporteringsformål kan ikke fraktomkostningen fordeles mellom produktene i bestillingen.

Fordi fraktbeløpene filtreres ut, inkluderer ikke avgiftene i denne rapporten avgifter på frakt.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter produktrapport
Produktleverandør Leverandøren av produktet, dersom du kjøper det fra en tredjepart.
Produkttype Typen produkt du selger. For eksempel luer, skjorter eller sko.
Produktnavn Navnet på produktet ditt.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Av og til kan data i produktfeltene, som Produkttype eller Produkttittel, vises som en bindestrek (–). Dette skjer hvis dataene ikke fantes på bestillingstidspunktet.

På samme måte, hvis noen av disse dataene endres mellom bestillinger, kan rapporten vise flere rader for samme produkt, fordi den identifiserende informasjonen ikke er nøyaktig den samme. Rapportene viser alltid de opprinnelige verdiene fra bestillingstidspunktet.

Salg etter timer

Rapporten Salg per time viser en detaljert oversikt over salg per time gjennom en dag.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter timerapport
Time Timen bestillingen ble lagt inn.

Salg etter produktvariant i lagerbeholdningsenhet

Rapporten Salg etter produktvariant-SKU viser en detaljert oversikt over bruttosalg, men ikke fraktomkostninger, av de bestselgende produktene på et mer finmasket nivå enn rapporten Salg per produkt.

Frakt er ikke inkludert, fordi en bestilling kan bestå av flere produkter, men har en enkelt fraktkostnad. For rapporteringsformål kan ikke fraktomkostningen fordeles mellom produktene i bestillingen.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter produktvariant-SKU-rapport
Produktnavn Navnet på produktet ditt.
Variantittel Navnet på produktvarianten.
Variantens varenummer Identifikasjonskoden til produktvarianten.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Salg etter produktleverandør

Rapporten Salg per produktleverandør viser leverandører, og produktene som er levert av hver leverandør.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter produktleverandørrapport
Produktleverandør Navnet på leverandøren som har levert et produkt. Klikk på leverandørens navn for å se en liste over produkter leverandøren leverer.
Nettoantall Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Salg etter rabatt

Rapporten Salg per rabatt viser salgene gruppert etter rabattnavn, for eksempel navnet på en automatisk rabatt eller en rabattkode. Denne rapporten gjør det enklere å se hvor ofte rabattkoder brukes, og kan hjelpe deg å forstå hvilke rabatter som konverterer til flest salg.

Salgsverdien i denne rapporten inkluderer den totale bestillingsverdien, ikke bare de rabatterte varene i bestillingen. Hvis du har rabatter som kan kombineres i butikken, kan den samme bestillingen være inkludert flere ganger. Bestillingen vises én gang på hver rad for hver rabatt som er brukt.

Denne rapporten samler inn og omfatter informasjon om salg som du har utført etter kl. 12.00 UTC 1. mai 2017, uavhengig av butikkens tidssone.

Det kan ta 12–72 timer før salget gjenspeiles i Salg etter rabatt-rapporten.

Følgende begreper brukes i denne rapporten:

Ytterligere vilkår for salgsrapport etter rabatt
Rabattnavn Navnet som ble lagt inn da rabatten ble opprettet i administratoren.
Rabatt-ID ID-en til administrator-URL-adressen for rabatten.
Rabattklasse 'shipping', 'product', 'order' eller 'unknown'.
Rabattmåte Måten rabatten legges til i kassen, enten automatisk eller ved at kunden taster inn en kode.
Rabattype Prosentsats, fast beløp, gratis frakt, kjøp X få Y eller app.
Rabattkode Koden som ble brukt for å få rabatten.
Automatisk rabattittel Navnet på rabatten som ble brukt automatisk.
Rabattbeløp Totalverdien av den rapporterte rabatten.
Andre rabatter Totalverdien av andre rabatter som er lagt til i de samme bestillingene som denne rabatten.
Andre ikke-fraktrabatter Når flere rabatter gjelder for bestillinger der den oppgitte rabatten er registrert, viser dette feltet totalverdien for andre ikke-fraktrabatter som gjelder for samme bestillinger som denne rabatten.
Andre fraktrabatter Når flere rabatter gjelder for bestillinger der den oppgitte rabatten er registrert, viser dette feltet totalverdien for andre fraktrabatter som gjelder for samme bestillinger som denne rabatten.
Ikke-fraktrabatter Totalverdien av alle ikke-fraktrabatter på bestillinger med denne rabatten.
Fraktrabatter Totalverdien av alle fraktrabatter på bestillinger med denne rabatten.
Ikke-fraktskriptrabatter Totalverdien av produktrabatter som er et resultat av et skript som er kjørt av Script Editor-appen.

Denne kolonnen vises bare hvis du bruker Shopify Plus. Rabattbeløp fra skript rapporteres bare for en bestilling dersom en rabattkode også ble brukt i bestillingen.
Fraktskriptrabatter Totalverdien av fraktrabatter som er et resultat av et skript som er kjørt av Script Editor-appen.

Denne kolonnen vises bare hvis du bruker Shopify Plus. Rabattbeløp fra skript rapporteres bare for en bestilling dersom en rabattkode også ble brukt i bestillingen.
Bestillinger Antall bestillinger rabatten ble lagt til i.
Totalt antall salg Totalomsetningen for alle bestillinger rabatten ble lagt til i.
Frakt Fraktbeløpet, ikke inkludert fraktrabatter.

Salg etter trafikkreferent

Rapporten Salg per trafikkhenviser viser salgene dine basert på det bestemte nettstedet kundene kommer fra.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter trafikkhenvisningsrapport
Trafikkreferentens kilde

Indikerer hvordan kunden som la inn en bestilling, kom til nettbutikken. Mulige verdier er:

 • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
 • Søk: Kunden klikket på butikken din fra resultatsiden i en søkemotor.
 • E-post: Kunden klikket på en kobling til butikken din i en e-post.
 • Sosialt: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
 • Ukjent: Henvisningskilden er ikke lik noen av de ovennevnte tilfellene.
Trafikkreferentens vert

Nettstedet til henvisningen, for eksempel www.google.com, der referentkilden er Søk, og Outlook.live.com der referentkilden er E-post.

For direktekilder, der henviseren ikke er registrert, vises vertsnavnet som en bindestrek. Dette kan være av mange årsaker, som for eksempel følgende situasjoner:

 • En kobling klikkes på fra e-post (avhengig av produktet), en mobil-app, en direktemelding eller et bokmerke.
 • Brukerens nettleser har IKKE SPOR aktivert.
 • Referentdataene er blokkert av en proxy eller brannmur.
 • En forkortet URL-adresse ble brukt som kobling.

Rapporten viser henviseren for siste samhandling. Hvis du vil ha mer informasjon om henvisere og samhandlinger, som også kalles attribusjonsmodeller, kan du se Henvisere og samhandlinger.

Salg etter faktureringssted

Rapporten Salg per faktureringssted viser landet eller området for en bestillings fakturaadresse.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salgrapport etter faktureringssted
Faktureringssted Fakturaadressens land eller område.

Salg etter kassevaluta

Rapporten Salg etter betalingsvaluta viser et detaljert sammendrag av salg per kundevaluta som er brukt i kassen.

Totalomsetning-kolonnen rapporterer verdien av salget i den lokale valutaen din.

Sarahs lokale valuta er for eksempel canadiske dollar, men hun godtar også betalinger i australske og amerikanske dollar. I rapporten Salg etter betalingsvaluta er canadiske, australske og amerikanske dollar oppført i kolonnen Betalingsvaluta, etterfulgt av antall bestillinger med disse valutaene og verdien av disse bestillingene i canadiske dollar.

Salg etter kanal

Du kan bruke rapporten Salg per kanal for å se antall salg i de ulike salgskanalene.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. I denne rapporten viser Salgskanalnavn navnet på kanalen eller appen kunden brukte for å legge inn bestillingen, for eksempel Nettbutikk eller Kjøp-knapp. For salg som oppsto som bestillingsutkast viser rapporten Bestillingsutkast. Hvis en app som ikke har et navn ble brukt, viser rapporten Annet.

Salg etter kundenavn

Rapporten Salg per kundenavn viser en detaljert oversikt per kunde over en tidsperiode.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter kundenavnrapport
Kundenavn Navnet på kunden.
Kundens e-postadresse Kundens e-postadresse.

Gjennomsnittlig bestillingsverdi over tid

Rapporten Gjennomsnittlig bestillingsverdi over tid viser hvordan gjennomsnittlig bestillingsverdi har endret seg over tid.

Du kan klikke på Grupper etter for å velge hvilken tidsenhet du vil vise salgene for: time, dag, uke, måned, kvartal, år, time på dagen, dag i uken eller måned i året. Tidsenheten spesifiserer hvordan bestillingsverdiene grupperes. Du kan også sammenligne data fra ulike datoperioder.

Tilpasse salgsrapportene dine

Bruk filtrerings- og redigeringsfunksjonene til å tilpasse salgsrapportene dine.

De fleste beregningene er de samme som de vanlige uttrykkene som brukes i salgsrapportene. Du kan legge til andre kolonner i en rapport, for eksempel følgende kolonner:

Eksempler på kolonner du kan legge til for å tilpasse salgsrapportene dine
Gjennomsnittlig bestillingsverdi

Tilsvarer bruttosalg (ekskludert justeringer) - rabatter (ekskludert justeringer) / antall bestillinger. Justeringer inkluderer alle redigeringer, bytter eller returer som gjøres i en bestilling etter at den er opprettet.

Antall bestilt Bestilt antall = nettoantall + returnert antall
Returnert antall

Antall returnerte varer

Kjøpsalternativ

Kjøpstypen som er gjort av kunden, som abonnement eller éngangskjøp.

Eksempel: Returnert de siste 30 dagene

La oss for eksempel si at du ønsker å se alle returer for de siste 30 dagene, organisert etter produkt. Du kan filtrere rapporten Salg per produkt og fjerne noen av kolonnene du ikke ønsker å vise.

Den resulterende rapporten viser tittelen for hvert returnert produkt, det returnerte antallet, verdien av returene, totalomsetningen for de returnerte produktene og det totale salgstallet. Siden rapporten bare inneholder returer, vil det totale salgstallet for hvert produkt være negativ.

Slik tilpasser du Salg etter produkt-rapporten:

Sammendragsrapporten viser nå verdien av returer per produkt for de siste 30 dagene.

Gavekortbeløp i rapportene

Gavekort vises noen forskjellige steder i rapportene. Spesifikke kriterier bestemmer hvor de registreres.

Når du utsteder et gavekort fra Shopify-administrator:

 • Det registreres ikke som salg i noen rapport eller beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.

Når du selger et gavekort:

 • Det registreres ikke i noen salgsrapport eller i beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.
 • De er inkludert i økonomirapporten Gavekortsalg.
 • Beløpet som ble betalt for gavekortet inkluderes i Betalinger-økonomirapporten under betalingsmåten kunden brukte, f.eks. Visa eller Kontant.

Når en kunde bruker et gavekort til å kjøpe noe fra butikken din:

 • De er inkludert i salgsrapporter. Den fulle verdien til varen registreres som salg. En T-skjorte til 20 USD, der 5 USD av kjøpet betales med et gavekort, vises for eksempel som 20 USD i salg.
 • Beløpet som betales av eller refunderes til et gavekort er inkludert i Betalinger-økonomirapporten som en gavekortoppføring.
 • Beløpet som er betalt med gavekort trekkes fra gavekortsaldoen, som vises i økonomirapporten Gavekortsaldo.

Når et gavekort utløper:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet teller fortsatt mot den utestående gavekortsaldoen, som vises i rapporten Gavekortsaldo.

Når du deaktiverer et gavekort:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet tilbakestilles til null, og fjernes fra utestående gavekortsaldo i økonomirapporten Gavekortsaldo. Denne justeringen gjelder fra datoen kortet deaktiveres, og påvirker ikke historiske data.
 • Det kan ta inntil 24 timer før deaktiverte verdier vises i rapporten Gavekortsaldo.

Gavekortbeløp i de tilpassede rapportene

Du kan opprette en egendefinert rapport som viser bruttosalg for gavekort, solgte gavekort og gavekortrabatter:

 • Bruttosalg av gavekort refererer til den faktiske verdien av gavekort som du har solgt. Dette representerer ditt utestående ansvar.
 • Gavekort som er solgt refererer til beløpet du solgte gavekort for, noe som kan være mindre enn den faktiske verdien.
 • Forskjellen er gavekortets rabattbeløp.

Eksempel: Du selger et gavekort til en verdi av 50 dollar til 40 dollar. Gavekortets bruttosalgsbeløp er 50 dollar. Beløpet gavekortet ble solgt for, er 40 dollar. Gavekortets rabattbeløp er 10 dollar.

Salgsbeløp for gavekort er ikke inkludert i andre salgsrapporter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis