Svindelrapporter

Svindelrapporter utarbeides basert på data om bestillinger som kan være eller er bekreftet som svindel. Svindelrapporter kan ikke tilpasses.

Tilgjengelighet for svindelrapporter

Alle svindelrapporter er tilgjengelige for alle Shopify-abonnementer. Noen svindelrapporter vises imidlertid bare i listen over Rapporter når den tilhørende funksjonen er aktivert.

Funksjonskrav for bestemte svindelrapporter.
Krav Tilgjengelige rapporter:
Alle butikker
 • Akseptrate
 • Rate for høyrisikobestillinger
 • Bestillinger kansellert på grunn av svindel
 • Butikker som bruker Shopify Payments
 • Total tilbakebetalingsrate
 • Rate for falsk tilbakebetaling
 • Verdi på falsk tilbakebetaling
 • Butikker med Shopify Protect
 • Totalt antall tvister for Shopify Protect
 • Totalt antall bestillinger for Shopify Protect
 • Se svindelrapportene dine

  Liste over svindelrapporter

  Opplysningene som presenteres i hver av svindelrapportene er definert nedenfor:

  Liste over svindelrapporter og en beskrivelse av innholdet i dem.
  Rapport Beskrivelse
  Akseptrate Viser prosentandelen av totalt antall bestillinger som ikke er flagget med høy risiko.
  Rate for falsk tilbakebetaling Viser prosentandelen av totale betalinger som har mottatt en tilbakebetalingen der årsaken var Falsk.
  Verdi på falsk tilbakebetaling Viser verdien av totalt antall bestillinger som har mottatt tilbakebetalinger der årsaken var Falsk.
  Rate for høyrisikobestillinger Viser prosentandelen av totalt antall bestillinger som er flagget med høy risiko.
  Bestillinger kansellert på grunn av svindel Viser verdien av totalt antall bestillinger som er kansellert grunnet svindel.
  Total tilbakebetalingsrate Viser prosentandelen av totale betalinger som har mottatt noen form for tilbakebetaling.
  Totalt antall tvister for Shopify Protect Viser verdien av totalt antall bestillinger som er dekket av Shopify Protect.
  Totalt antall bestillinger for Shopify Protect Viser verdien av totalt antall bestillinger som er beskyttet av Shopify Protect.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis