Fortjenesterapporter

Du kan bruke fortjenesterapporter til å se informasjon om kostnader, marginer og fortjeneste.

Legge til kostnad per vare for produktene dine

Fortjenesten rapporteres kun for produkter og varianter som hadde en registrert kostnad da de ble solgt. For å få verdien fra fortjenesterapportene må du legge til en kostnad per vare for produktene.

Trinn:

  1. I Shopify-administratoren klikker du Produkter.
  2. Klikk på navnet til et produkt for å redigere det.
  3. I Prissetting-delen legger du til en dollarverdi i feltet Kostnad per vare. Kostnaden per vare er hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Hvis du for eksempel selger et produkt videre, kan du angi prisen som du betalte produsenten, ekskludert avgifter, levering og andre kostnader. Hvis du lager produktet selv, kan du angi verdien som er basert på kostnader for arbeidskraft og materialer.
  4. Klikk på Lagre.

Se fortjenesterapporter

Fortjeneste etter produkt

Fortjeneste etter produkt-rapporten viser bruttofortjeneste etter produktet for det valgte datointervallet.

For hvert produkt som hadde en kostnad registrert da det ble solgt, ser du følgende informasjon:

Kolonner og beskrivelser i nettbutikkrapporten Fortjeneste etter produkt
Kolonne Beskrivelse
Nettoantall Totalt antall solgte enheter i denne tidsperioden.
Nettosalg Totalt nettosalg i denne tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden av enhetene som er solgt i løpet av denne tidsperioden.
Bruttofortjeneste Fortjenestemarginen på dette produktet i denne tidsperioden. Marginen beregnes som ([nettosalg – kostnad] / nettosalg) * 100. Hvis for eksempel nettosalget er 50 dollar og kostnaden er 30 dollar, er bruttomarginen (beregnet som ([50 – 30] / 50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjenesten som gjøres på dette produktet i løpet av denne tidsperioden. Den beregnes ved å trekke kostnaden fra nettosalg.

Rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen din. Hvis du solgte rabatterte produkter eller utstedte refusjoner i denne tidsperioden, er den rapporterte bruttomarginen ulik marginen du ser på den tilsvarende produktdetaljsiden. Finn ut hvordan rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen.

Fortjeneste etter produktvariantens varenummer

Rapporten Fortjeneste etter produktvariant-SKU viser bruttofortjenesten per variant.

For hver produktvariant som hadde en registrert kostnad da den ble solgt, ser du følgende informasjon:

Kolonner og beskrivelser i SKU-rapporten Fortjeneste etter produktvariant
Kolonne Beskrivelse
Nettoantall Totalt antall solgte enheter i denne tidsperioden.
Nettosalg Totalt nettosalg i denne tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden av enhetene som er solgt i løpet av denne tidsperioden.
Bruttofortjeneste Fortjenestemarginen på denne produktvarianten i denne tidsperioden. Marginen beregnes som ([nettosalg – kostnad] / nettosalg) * 100. Hvis for eksempel nettosalget er 50 dollar og kostnaden er 30 dollar, erbruttomarginen (beregnet som ([50-30] / 50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjenesten som gjøres på denne produktvarianten i løpet av denne tidsperioden. Den beregnes ved å trekke kostnaden fra nettosalg.

Rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen din. Hvis du solgte rabatterte produkter eller utstedte refusjoner i denne tidsperioden, er den rapporterte bruttomarginen ulik marginen du ser på den tilsvarende produktdetaljsiden. Finn ut hvordan rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen.

Fortjeneste etter Point of Sale-lokalisasjon

Rapporten Fortjeneste etter Point of Sale-lokalisasjon viser bruttofortjeneste etter utsalgssted.

For hver POS-plassering ser du følgende informasjon:

Kolonner og beskrivelser i Fortjeneste etter Point of Sale-lokalisasjon
Kolonne Beskrivelse
Nettoantall Totalt antall solgte enheter i denne tidsperioden.
Nettosalg Totalt nettosalg i denne tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden av enhetene som er solgt i løpet av denne tidsperioden.
Bruttofortjeneste Fortjenestemarginen på denne produktvarianten i denne tidsperioden. Marginen beregnes som ([nettosalg – kostnad] / nettosalg) * 100. Hvis for eksempel nettosalget er 50 dollar og kostnaden er 30 dollar, erbruttomarginen (beregnet som ([50-30] / 50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjenesten som gjøres på denne produktvarianten i løpet av denne tidsperioden. Den beregnes ved å trekke kostnaden fra nettosalg.

Rabatter og refusjoner

Rabatter og refusjoner påvirker nettosalgene og fortjenestemarginen.

Marginen som vises på produktdetaljer-siden er basert på produktets fulle pris. Bruttomarginen som vises i fortjenesterapportene dine, er basert på nettosalget av produktet, som tar hensyn til eventuelle rabatter eller refusjoner du har tilbudt i løpet av rapporteringsperioden.

Eksempel: effekt av rabatter på fortjenesterapporter

En t-skjorte med en vanlig pris på 20 dollar og en kostnad på 10 dollar vil vises med en margin på 50 % på produktdetaljer-siden.

Hvis du rabatterer t-skjorten med 25 % og selger den for 15 dollar i løpet av rapporteringsperioden, vises den samme t-skjorten som at den har 33 % margin i Fortjeneste per produkt-rapporten.

Hensyn for dynamiske rapporteringsalternativer

Feltet Kostnad per vare inneholder statiske data, som betyr at dataene i fortjenesterapportene dine kun er relevante for et spesifikt tidspunkt. Hvis du må rapportere dynamiske data, har du følgende alternativer:

  • Kjøre økonomirapportene dine i et annet forretningssystem, som et ressursplanleggingssystem (ERP) eller regnskapssystem.
  • Vurdere å bruke en rapporteringsapp fra Shopify App Store for å rapportere på totalverdien av lagerbeholdningen.
  • Beregne kostnader, fortjeneste og tap manuelt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis