Vinstrapporter

Du kan använda resultatrapporter för att se information om dina kostnader, marginaler och vinst.

Lägg till kostnad per artikel till dina produkter

Vinsten rapporteras endast för produkter och varianter som hade registrerats vid den tidpunkt då de såldes. För att få värde från dina vinstrapporter måste du lägga till en kostnad per artikel till dina produkter.

Steg:

  1. I din Shopify-admin klickar du på Produkter.
  2. Klicka på namnet på den produkt som du vill redigera.
  3. I avsnittet Prissättning lägger du till ett dollarvärde i fältet Kostnad per artikel. Kostnaden per artikel är hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten. Om du till exempel säljer en produkt vidare kan du ange det pris du betalade tillverkaren, exklusive skatt, fraktkostnader eller andra kostnader. Om du själv skapar produkten kan du ange ett värde som baseras på din arbets- och materialkostnad.
  4. Klicka på Spara.

Visa vinstrapporter

Vinst efter produkt

Rapporten Vinst efter produkt visar din bruttovinst efter produkt för den valda tidsperioden.

Obs! Vinsten redovisas endast för produkter som hade bokförts vid den tidpunkt då de såldes. Av denna anledning kan det hända att det finns en skillnad mellan nettointäkterna som visas i dina försäljnings- och vinstrapporter. För att få värde från dina vinstrapporter måste du lägga till en kostnad per artikel till dina produkter.

För varje produkt som hade kostnad registrerad när den såldes ser du följande information:

Kolumner och beskrivningar i webbutikens vinst baserat på produktrapport
Kolumn Beskrivning
Nettokvantitet Det totala antalet sålda enheter under denna tidsperiod.
Nettoförsäljning Den totala nettoförsäljning under denna tidsperiod.
Kostnad Den totala kostnaden för de sålda enheterna under denna tidsperiod.
Bruttomarginal Vinstmarginalen för denna produkt under denna tidsperiod. Marginalen beräknas ([nettoförsäljning − kostnad] / nettoförsäljning) * 100. Till exempel, om din nettoförsäljning är $50 och din kostnad är $30 är bruttomarginalen 40% (beräknad ([50 − 30] / 50) * 100).
Bruttovinst Den totala vinsten som gjorts med denna produkt under denna tidsperiod. Den beräknas genom att subtrahera kostnaden från nettoomsättning.

Rabatter och återbetalningar påverkar din vinstmarginal. Den redovisade Bruttomarginalen skiljer dig från marginalen du ser på motsvarande produktdetaljsida om du har sålt rabatterade produkter eller utfärdat återbetalningar under den här tidsperioden. Läs om hur rabatter och återbetalningar påverkar vinstmarginalen.

Vinst efter lagerenhetens produktvariant

Rapporten Vinst efter produktvariant SKU visar din bruttovinst efter variant.

Obs! Vinsten redovisas endast för varianter som hade registrerats vid den tidpunkt då de såldes. Av denna anledning kan det hända att det finns en skillnad mellan ett nettointäkterna som visas i dina försäljnings- och vinstrapporter. För att få värde från dina vinstrapporter måste du lägga till en kostnad per artikel till dina produkter och varianter.

För varje produktvariant som hade kostnad registrerad när den såldes ser du följande information:

Kolumner och beskrivningar i resultatrapporten vinst baserat på rapporten för produktvariantens SKU
Kolumn Beskrivning
Nettokvantitet Det totala antalet sålda enheter under denna tidsperiod.
Nettoförsäljning Den totala nettoförsäljning under denna tidsperiod.
Kostnad Den totala kostnaden för de sålda enheterna under denna tidsperiod.
Bruttomarginal Vinstmarginalen för denna produktvariant under denna tidsperiod. Marginalen beräknas ([nettoförsäljning − kostnad] / nettoförsäljning) * 100. Till exempel, om din nettoförsäljning är $50 och din kostnad är $30 är bruttomarginalen 40% (beräknad ([50 − 30] / 50) * 100).
Bruttovinst Den totala vinsten som gjorts med denna produktvariant under denna tidsperiod. Den beräknas genom att subtrahera kostnaden från nettoomsättning.

Rabatter och återbetalningar påverkar din vinstmarginal. Den redovisade Bruttomarginalen skiljer dig från marginalen du ser på motsvarande produktdetaljsida om du har sålt rabatterade produkter eller utfärdat återbetalningar under den här tidsperioden. Läs om hur rabatter och återbetalningar påverkar vinstmarginalen.

Resultat efter försäljningsplats

Rapporten Vinst efter försäljningsplats visar din bruttovinst efter point of sale-plats.

För varje försäljningsplats ser du följande information:

Kolumner och beskrivningar i vinst efter försäljningsplats
Kolumn Beskrivning
Nettokvantitet Det totala antalet sålda enheter under denna tidsperiod.
Nettoförsäljning Den totala nettoförsäljning under denna tidsperiod.
Kostnad Den totala kostnaden för de sålda enheterna under denna tidsperiod.
Bruttomarginal Vinstmarginalen för denna produktvariant under denna tidsperiod. Marginalen beräknas ([nettoförsäljning − kostnad] / nettoförsäljning) * 100. Till exempel, om din nettoförsäljning är $50 och din kostnad är $30 är bruttomarginalen 40% (beräknad ([50 − 30] / 50) * 100).
Bruttovinst Den totala vinsten som gjorts med denna produktvariant under denna tidsperiod. Den beräknas genom att subtrahera kostnaden från nettoomsättning.

Rabatter och återbetalningar

Rabatter och återbetalningar påverkar din nettoomsättning och vinstmarginal.

Marginalen som visas på produktdetaljsidan är baserad på hela produktens pris. Bruttomarginalen som visas i dina vinstrapporter baseras på produktens nettoomsättning som tar hänsyn till eventuella rabatter eller återbetalningar som du erbjöd under rapporteringsperioden.

Exempel: Hur rabatter påverkar vinstrapporter

En T-shirt med ett ordinarie pris på $20 och en kostnad på $10 visar att den har en marginal på 50% på sidan för produktuppgifter.

Om du ger 25% rabatt på T-shirten för att sälja den för $15 under rapporteringsperioden visas samma T-shirt ha en marginal på 33% i rapporten Vinst efter produkt.

Överväganden för dynamiska rapporteringsalternativ

Fältet Kostnad per artikel innehåller statiska data, vilket betyder att data i dina vinstrapporter endast är relevanta för en viss tidpunkt. Om du behöver rapportera data som är dynamiska har du följande alternativ:

  • Kör dina finansiella rapporter i ett annat affärssystem, till exempel ett företagsplaneringssystem (ERP) eller ett bokföringssystem.
  • Överväg att använda en rapporteringsapp från Shopify App Store för att rapportera det totala värdet av ditt lager.
  • Beräkna kostnader, vinster och förluster manuellt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis