ShopifyQL Notebooks

ShopifyQL Notebooks är en app som gör det möjligt för dig att söka efter, utforska och visualisera dina företagsdata i Shopify. Du kan använda ShopifyQL Notebooks för att bättre förstå hur ditt företag presterar, skapa anpassade rapporter och förbättra visualiseringen av företagets tillväxt. Du måste installera appen ShopifyQL Notebooks från Shopify App Store för att skapa Notebooks.

Notebooks använder Shopify Query Language (ShopifyQL) för att hämta data och sedan visa datan visuellt. Detta gör det möjligt för dig att skriva anpassade ShopifyQL-frågor som hjälper dig att skapa meningsfulla berättelser med de data du hämtar.

Hänvisa till BFCM Notebook för ett exempel på den typ av berättelser du kan skapa med ShopifyQL Notebooks.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis