Använda Python i Notebooks

ShopifyQL Notebooks stödjer nu möjligheten att införliva Python-kodblock med existerande och nya Notebooks. Detta gör det möjligt för dig att hämta data (via http-förfrågan), kombinera data och visualisera inom Notebook med hjälp av några av de kraftfullaste databiblioteken som finns tillgängliga.

Pythonkodblock är tillgängliga för Plus-handlare med ShopifyQL Notebooks-appen installerad.

  1. När du är i appen och i en ny eller befintlig bok kan du lägga till ett nytt Pthyon-kodblock till Notebook.
  2. När du har lagt till kodblocket kan du antingen skriva in Python-koden eller välja från en av de färdiga mallarna.
  3. Ett annat sätt att komma igång är att använda Notebook-hänvisningen: "Lektion 3 - Att arbeta med Python-kodblock!" som innehåller färdiga mallar som exempel tillsammans med några mer djupgående användningsfall, till exempel genom att sammanfoga två ShopifyQL-dataramar tillsammans.

Kodblocket använder sig av Python version 3.10.2.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis