Skapa Notebooks

ShopifyQL Notebooks-appen gör det möjligt för dig att söka efter butiksdata och skapa visualiseringar. Genom att kombinera olika datavisualiseringar med textblock kan du skapa rapporter i butiken som kallas för anteckningsböcker. Du kan t.ex. skapa ett anteckningsbok om hur du kan utforska din totala produktförsäljning och ett anteckningsbok för att hjälpa dig förstå vilka produkter som ger störst bidrag till dina vinstmarginaler. Du kan skapa så många anteckningsböcker du vill.

Installera appen ShopifyQL-anteckningsbok

 1. Gå till sidan ShopifyQL Notebooks i Shopify App Store.

 2. Klicka på Lägg till app.

 3. Logga in på den Shopify-butik som du vill installera appen ShopifyQL Notebooks för.

 4. Klicka på Installera app för att godkänna att dela obligatoriska uppgifter med appen ShopifyQL Notebooks.

När appen har installerats i din butik kan du skapa en ny anteckningsbok.

Skapar en ny anteckningsbok

En anteckningsbok är en uppsättning innehållsblock som du skapar och lägger i den ordning du vill ha. Det finns olika typer av block som du kan använda för att skapa din anteckningsbok:

Du kan använda en kombination av visualiseringar, såsom grafer och diagram, samt text för att på bästa sätt beskriva datan.

Skapa en ny anteckningsbok

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Skapa anteckningsbok.

 5. Som standard har den nya datorn ett enda kodblock. Gör något av följande:

  • Välj en mall för ditt kodblock
  • Skriv ditt eget kodblock
 6. Valfritt: Lägg till ytterligare kodblock eller textblock till din anteckningsbok genom att hålla musen där du vill lägga till blocket och välja antingen Textblock eller Kodblock.

 7. Klicka på knappen ... och sedan på Namn för att spara din anteckningsbok.

 8. Ange ett namn för din dator och klicka sedan på Spara.

När du har sparat din anteckningsbok kan du exportera anteckningsboken eller redigera anteckningsboken.

Textblock

Ett textblock låter dig lägga till stilrena texter eller en statisk bild till din bok. Textblock kan användas för rubriker i dina anteckningsböcker, introduktioner eller beskrivningar av visualiseringar.

Kodblock

Kodblock låter dig lägga till en förfrågan till din anteckningsbok som använder ShopifyQL-frågespråk för att returnera data om din butik.I ditt kodblock kan du välja hur data visas i din kod.Läs mer om hur du använder ShopifyQL för Notebooks.

Mallar

Mallar är skrivna ShopifyQL-frågor som du kan använda som de är eller som en startpunkt för att skapa din egen sökning. När du skapar ett kodblock kan du välja en mall genom att klicka på Mallar och välja en mall från listan. Mallar finns tillgängliga för ett antal datavisualiseringar, t.ex:

 • Försäljning över tid
 • De mest populära konverteringsprodukterna
 • Populära produkter

Automatisk komplettering

ShopifyQL Notebooks ger automatiskt förslag på din fråga när du skriver ditt kodblock. Klicka på förslaget för att lägga till det i din fråga eller fortsätt att skriva för att lägga till din egen kod.

Exportera en anteckningsbok

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på den anteckningsbok du vill exportera i avsnittet Notebooks.

 5. Klicka på knappen ... och sedan på Presentationsläge.

 6. Klicka på Exportera.

Din bärbara dator laddas ner som en PNG-fil.

Redigera en anteckningsbok

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på det anteckningsboksavsnitt som du vill redigera i avsnittet Notebooks.

 5. Gör ändringar i dokumentet genom att redigera block, lägga till nya block eller radera block.

 6. Tryck på Spara för att spara dina ändringar.

Använd Liquid för att hänvisa till data

Du kan skapa dynamiska datahistorier med hjälp av Liquid, Shopifys mallspråk, för att referera till data i dina ShopfyQL Notebooks. En referens är ett dataelement från ett ShopifyQL-kodblock och den kan redigeras med hjälp av Liquid inom ett textblock.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på det anteckningsboksavsnitt som du vill redigera i avsnittet Notebooks.

 5. Hitta texten där du vill skapa en referens.

 6. Klicka på Lägg till referens för att öppna Liquid-redigeraren.

 7. Ange Liquid-koden för det dataelement som du vill referera till.

 8. Använd förslagen för automatisk komplettering för tillgängliga referenser, rader och kolumner för att säkerställa exakthet.

 9. Klicka på Tillämpa för att spara din referens.

Köra en Notebook

När du laddar en ShopifyQL Notebok, ser du med kod- och textblock i deras tidigare körningstillstånd. Du kan använda vyn för att förstå tidigare arbete, men den kanske inte visar de senaste datan. Använd ett av följande alternativ för att visa aktuella data:

 • Kör enskilda kodblock på nytt: Kör relevanta kodblock på nytt genom att klicka på Kör för varje kodblock för att få senaste data.

 • Kör alla kodblock: Uppdatera all data i din dator och kör alla kodblock genom att klicka på Kör alla.

När du kör ett kodblock på nytt uppdateras alla hänvisningar som är länkade till det automatiskt, så dina datahändelser visar den senaste informationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis