Tworzenie notatników

Aplikacja ShopifyQL Notebooks umożliwia wykonywanie zapytań dotyczących danych sklepu oraz tworzenie wizualizacji. Łącząc różne wizualizacje danych z blokami tekstowymi, możesz tworzyć raporty dotyczące Twojego sklepu zwane notatnikami. Na przykład możesz utworzyć notatnik, aby przeanalizować całkowitą sprzedaż produktów, oraz notatnik, który pozwoli Ci ustalić produkty mające największy wkład w marżę zysku. Możesz utworzyć dowolną liczbę notatników.

Zainstaluj aplikację ShopifyQL Notebooks

 1. Przejdź do strony ShopifyQL Notebooks w sklepie Shopify App Store.

 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.

 3. Zaloguj się do sklepu Shopify, w którym chcesz zainstalować aplikację ShopifyQL Notebooks.

 4. Aby wyrazić zgodę na udostępnienie wymaganych danych aplikacji ShopifyQL Notebooks, kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Po zainstalowaniu aplikacji w swoim sklepie możesz utworzyć nowy notatnik.

Tworzenie nowego notatnika

Notatnik to zestaw bloków treści, które tworzysz i ustawiasz w żądanej kolejności. Istnieją różne typy bloków, których można użyć, by utworzyć notatnik:

Możesz użyć kombinacji wizualizacji danych, takich jak wykresy i diagramy, a także tekstu, aby jak najlepiej przedstawić historię danych.

Utwórz nowy notatnik

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij ShopifyQL Notebooks.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz notatnik.

 5. Domyślnie nowy notatnik ma jeden blok kodu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz szablon dla bloku kodu
  • Napisz własny blok kodu
 6. Opcjonalnie: Dodaj kolejne bloki kodu lub bloki tekstowe do swojego notatnika poprzez najechanie myszką w miejscu, w którym chcesz dodać blok, i wybranie opcji Blok tekstowy lub Blok kodu.

 7. Aby zapisać notatnik, kliknij przycisk ..., a następnie kliknij opcję Nazwa.

 8. Wprowadź nazwę swojego notatnika, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Po zapisaniu notatnika możesz go wyeksportować lub edytować.

Bloki tekstowe

Blok tekstowy pozwala na dodanie do notatnika sformatowanego tekstu lub statycznego obrazu. Bloki tekstowe mogą być używane jako nagłówki w notatnikach, wprowadzenia lub opisy wizualizacji danych.

Bloki kodu

Bloki kodu umożliwiają dodanie do notatnika zapytania, które wykorzystuje język zapytań ShopifyQL do zwrócenia danych o sklepie. W bloku kodu można wybrać sposób wyświetlania danych w notatniku. Dowiedz się więcej na temat używania języka ShopifyQL na potrzeby notatników.

Szablony

Szablony to wstępnie napisane zapytania ShopifyQL, których możesz używać w postaci, w jakiej się znajdują, lub jako podstawę tworzenia własnych zapytań. Podczas tworzenia bloku kodu możesz wybrać szablon, klikając opcję Szablony i wybierając szablon z listy. Dostępne są szablony dla wielu wizualizacji danych, np.:

 • Historia sprzedaży
 • Produkty z najlepszą konwersją
 • Najlepiej sprzedające się produkty

Automatyczne uzupełnianie

ShopifyQL Notebooks automatycznie dostarcza sugestii dla zapytania podczas pisania bloku kodu. Kliknij sugestię, aby dodać ją do zapytania, lub kontynuuj wpisywanie, aby dodać własny kod.

Eksportuj notatnik

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij ShopifyQL Notebooks.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Notatniki kliknij notatnik, który chcesz eksportować.

 5. Kliknij przycisk ..., a następnie Tryb prezentacji.

 6. Kliknij Eksportuj.

Twój notatnik jest pobierany jako plik PNG.

Edytuj notatnik

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij ShopifyQL Notebooks.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Notatniki kliknij notatnik, który chcesz edytować.

 5. Dokonaj zmian w notatniku, edytując bloki, dodając nowe bloki lub je usuwając.

 6. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Użycie języka Liquid do tworzenia referencji do danych

Za pomocą języka tworzenia szablonów Shopify o nazwie Liquid można generować dynamiczne historie danych, aby tworzyć referencje do danych w aplikacji ShopfyQL Notebooks. Referencja jest elementem danych z bloku kodu ShopifyQL i może być edytowana za pomocą języka Liquid w bloku tekstowym.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij ShopifyQL Notebooks.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Notatniki kliknij notatnik, który chcesz edytować.

 5. Znajdź tekst, w którym chcesz utworzyć referencję.

 6. Kliknij opcję Dodaj referencję, aby otworzyć edytor Liquid.

 7. Wprowadź kod Liquid dla elementu danych, do którego chcesz utworzyć referencję.

 8. Użyj sugestii autouzupełniania dla dostępnych referencji, wierszy i kolumn, aby zapewnić dokładność.

 9. Kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać referencję.

Uruchamianie notatnika

Po załadowaniu aplikacji ShopifyQL Notebook zobaczysz bloki kodu i bloki tekstowe w ich wcześniej uruchomionym stanie. Możesz użyć tego widoku, aby zapoznać się z wcześniejszymi pracami, jednakże może on nie wyświetlać najnowszych danych. Aby wyświetlić aktualne dane, użyj jednej z poniższych opcji:

 • Uruchom ponownie poszczególne bloki kodu: Aby uzyskać najnowsze dane, uruchom ponownie odpowiednie bloki kodu, klikając opcję Uruchom dla każdego bloku kodu.

 • Uruchom wszystkie bloki kodu: Zaktualizuj wszystkie dane w swoim notatniku i uruchom wszystkie bloki kodu, klikając opcję Uruchom wszystko.

Podczas ponownego uruchamiania bloku kodu wszystkie powiązane z nim referencje są automatycznie aktualizowane, dzięki czemu Twoje historie danych zawierają najnowsze informacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo