Oprettelse af notesbøger

ShopifyQL Notebooks-appen giver dig mulighed for at forespørge dine butiksdata og oprette visualiseringer. Ved at kombinere forskellige former for datavisualisering med tekstblokke kan du oprette rapporter om din butik, som kaldes “notesbøger”. Du kan f.eks. oprette en notesbog for at se nærmere på dit samlede produktsalg og en notesbog til at hjælpe dig med at forstå, hvilke produkter der har det største bidrag til dine overskudsmarginer. Du kan oprette lige så mange notesbøger, som du ønsker.

Installer ShopifyQL Notebooks-appen

 1. Gå til Shopify QL Notebooks-siden i Shopify App Store.

 2. Klik på Tilføj app.

 3. Log ind på den Shopify-butik, hvor du vil installere ShopifyQL Notebooks-appen.

 4. Hvis du accepterer at dele de påkrævede data med ShopifyQL Notebooks-appen, skal du klikke på Installer app.

Når du har installeret appen i din butik, kan du oprette en ny notesbog.

Oprettelse af en ny notesbog

En notesbog er en række indholdsblokke, som du opretter og sætter i den ønskede rækkefølge. Der findes forskellige typer af blokke, som du kan bruge til at oprette din notesbog:

Du kan bruge en kombination af datavisualiseringer, f.eks. grafer og diagrammer, og tekst til at fortælle datahistorien på bedste vis.

Opret en ny notesbog

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opret notesbog.

 5. Den nye notesbog indeholder som standard en enkelt kodeblok. Gør et af følgende:

  • Vælg en skabelon til din kodeblok
  • Skriv din egen kodeblok
 6. Valgfrit: Føj yderligere kodeblokke eller tekstblokke til din notesbog ved at holde markøren dér, hvor du ønsker at tilføje blokken, og vælg derefter enten Tekstblok eller Kodeblok.

 7. Du kan gemme din notesbog ved at klikke på knappen ... og derefter klikke på Navn.

 8. Angiv et navn til din notesbog, og klik derefter på Gem.

Når du har gemt din notesbog, kan du eksportere notesbogen eller redigere notesbogen.

Tekstblokke

En tekstblok giver dig mulighed for at føje formateret tekst eller et statisk billede til din notesbog. Tekstblokke kan bruges til overskrifter i notesbøger, introduktioner eller beskrivelser af datavisualiseringer.

Kodeblokke

Kodeblokke giver dig mulighed for at føje en forespørgsel til din notesbog, som bruger ShopifyQL-forespørgselssproget til at returnere data om din butik. I kodeblokken kan du vælge, hvordan dataene vises i din notesbog. Få mere at vide om brug af ShopifyQL til Notebooks.

Skabeloner

Skabeloner er ShopifyQL-forespørgsler, der er skrevet på forhånd. Du kan enten bruge dem, som de er, eller som udgangspunkt for oprettelse af din egen forespørgsel. Når du opretter en kodeblok, kan du vælge en skabelon ved at klikke på Skabeloner og vælge en skabelon fra listen. Skabeloner er tilgængelige for en række datavisualiseringer, f.eks.:

 • Salg over tid
 • Mest konverterende produkter
 • Mest populære produkter

Automatisk udfyldning

ShopifyQL Notebooks angiver automatisk forslag til din forespørgsel, mens du skriver kodeblokken. Klik på forslaget for at føje det til din forespørgsel, eller fortsæt med at skrive for at tilføje din egen kode.

Eksportér en notesbog

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på den notesbog, du vil eksportere, i afsnittet Notesbøger.

 5. Klik på knappen ..., og klik derefter på Præsentationstilstand.

 6. Klik på Eksportér.

Din notesbog downloades som en PNG-fil.

Rediger en notesbog

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på den notesbog, du vil redigere, i afsnittet Notesbøger.

 5. Foretag ændringer af notesbogen ved at redigere blokke, tilføje nye blokke eller slette blokke.

 6. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Sådan bruger du Liquid til at referere til data

Du kan oprette dynamiske datahistorier ved hjælp af Liquid (Shopifys skabelonsprog) for at referere til data i ShopfyQL Notebooks. En reference er et dataelement fra en ShopifyQL-kodeblok, og den kan redigeres i en tekstblok ved hjælp af Liquid.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på ShopifyQL Notebooks.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på den notesbog, du vil redigere, i afsnittet Notesbøger.

 5. Find den tekst, du vil oprette en reference til.

 6. Klik på Tilføj reference for at åbne Liquid-editoren.

 7. Angiv Liquid-koden for det dataelement, du vil referere til.

 8. Brug forslagene til automatisk udfyldning for tilgængelige referencer, rækker og kolonner for at sikre nøjagtighed.

 9. Klik på Anvend for at gemme din reference.

Sådan kører du en notesbog

Når du indlæser en ShopifyQL Notebook, bliver du præsenteret for koder og tekstblokke i den tilstand, som de blev kørt i tidligere. Du kan bruge denne visning til at få en forståelse af tidligere arbejde, men du vil muligvis ikke se de nyeste data. Hvis du vil se de aktuelle data, skal du bruge en af følgende valgmuligheder:

 • Kør individuelle kodeblokke igen: Hvis du vil have de nyeste data, skal du køre de relevante kodeblokke igen ved at klikke på Kør for hver kodeblok.

 • Kør alle kodeblokke: Opdater alle data i din notesbog, og kør alle kodeblokkene ved at klikke på Kør alle.

Når du kører en kodeblok igen, vil alle referencer, der er knyttet til den, automatisk blive opdateret, så dine datahistorier viser de nyeste oplysninger.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis