Opprette notisbøker

Med ShopifyQL Notebooks-appen kan du lage spørringer mot butikkens data og opprette visualiseringer. Ved å kombinere ulike typer datavisualisering med tekstblokker kan du opprette rapporter i butikken, kalt notisbøker. Du kan for eksempel opprette en notisbok for å utforske totalt produktsalg, og en notisbok som hjelper deg å forstå hvilke produkter som har det største bidraget til fortjenestemarginen. Du kan opprette så mange notisbøker som du ønsker.

Installer ShopifyQL Notebooks-appen

 1. Gå til siden for ShopifyQL Notebooks i Shopify App Store.

 2. Klikk på Legg til app.

 3. Logg på Shopify-butikken du ønsker å installere ShopifyQL Notebooks-appen i.

 4. Klikk på Installer app for å samtykke til å dele nødvendige opplysninger med ShopifyQL Notebooks-appen.

Når appen er installert i butikken kan du opprette en ny notisbok.

Opprette en ny notisbok

En notisbok er et sett med innholdsblokker du oppretter og legger i ønsket rekkefølge. Det finnes ulike typer blokker du kan bruke til å opprette notisboken:

Du kan bruke en kombinasjon av datavisualiseringer, som grafer og diagrammer, sammen med tekst for å fortelle datahistorien på best mulig måte.

Opprett en ny notisbok

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk ShopifyQL Notebooks fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett notisbok.

 5. Som standard har den nye notisboken én enkelt kodeblokk. Gjør én av følgende:

  • Velg en mal for kodeblokken
  • Skriv din egen kodeblokk
 6. Valgfritt: Legg til flere kodeblokker eller tekstblokker i notisboken ved å holde markøren over stedet du ønsker å legge til blokken, og velge enten Tekstblokk eller Kodeblokk.

 7. For å lagre notisboken klikker du på ...-knappen og deretter på Navn.

 8. Skriv inn et navn for notisboken og klikk på Lagre.

Når du har lagret notisboken kan du eksportere notisboken eller redigere notisboken.

Tekstblokker

Med en tekstblokk kan du legge til stilsatt tekst eller et statisk bilde i notisboken. Tekstblokker kan brukes til overskrifter, introduksjoner eller beskrivelser av datavisualiseringer i notisboken.

Kodeblokker

Med kodeblokker kan du legge til en spørring i notisboken som bruker spørringsspråket ShopifyQL til å returnere data om butikken. I kodeblokken kan du velge hvordan dataene skal vises i notisboken. Finn ut mer om bruk av ShopifyQL for notisbøker.

Maler

Maler er forhåndsskrevne ShopifyQL-spørringer som du kan bruke som de er, eller som et utgangspunkt for å skrive din egen spørring. Når du oppretter en kodeblokk kan du velge en mal ved å klikke på Maler og velge en mal fra listen. Maler er tilgjengelige for en rekke datavisualiseringer, for eksempel:

 • Salg over tid
 • Mest konverterende produkter
 • Bestselgende produkter

Autofullføring

ShopifyQL Notebooks gir automatisk forslag for spørringen når du skriver kodeblokken. Klikk på forslaget for å legge det til i spørringen, eller fortsett å skrive for å legge til egen kode.

Eksporter en notisbok

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk ShopifyQL Notebooks fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på notisboken du vil eksportere i seksjonen Notisbøker.

 5. Klikk på ...-knappen og deretter på Presentasjonsmodus.

 6. Klikk på Eksporter.

Notisboken lastes ned som en PNG-fil.

Rediger en notisbok

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk ShopifyQL Notebooks fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på notisboken du vil redigere i seksjonen Notisbøker.

 5. Gjør endringer i notisboken ved å redigere blokker, legge til nye blokker eller slette blokker.

 6. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

Bruke Liquid til å henvise til data

Du kan skape dynamiske datahistorier ved hjelp av Liquid, Shopifys malspråk, som henviser til data i ShopifyQL Notebooks. En referanse er et dataelement fra en kodeblokk i ShopifyQL, og kan redigeres ved hjelp av Liquid i en tekstblokk.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk ShopifyQL Notebooks fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på notisboken du vil redigere i seksjonen Notisbøker.

 5. Finn teksten der du ønsker å opprette en referanse.

 6. Klikk på Legg til referanse for å åpne Liquid-redigeringsprogrammet.

 7. Angi Liquid-koden for dataelementet du ønsker å henvise til.

 8. Bruk autofullføringsforslagene for tilgjengelige referanser, rader og kolonner for å sikre nøyaktighet.

 9. Klikk på Bruk for å lagre referansen.

Kjøre en Notebook

Når du laster inn en ShopifyQL Notebook vil du se kode og tekstblokker i deres tidligere kjørte tilstand. Du kan bruke denne visningen til å forstå tidligere arbeid, men den viser ikke nødvendigvis de nyeste dataene. Bruk et av følgende alternativer for å vise gjeldende data:

 • Kjør individuelle kodeblokker på nytt: for å få de nyeste dataene kan du kjøre de relevante kodeblokkene på nytt ved å klikke på Kjør for hver kodeblokk.

 • Kjør alle kodeblokkene: oppdater alle data i notisbøkene og kjør alle kodeblokker ved å klikke på Kjør alle.

Når du kjører en kodeblokk på nytt oppdateres alle tilkoblede referanser på nytt automatisk, slik at datahistoriene viser den nyeste informasjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis