Standardrapporter för Shopify

Standardrapporterna från Shopify är de befintliga rapporterna som är förformaterade och redo att användas i din Shopify-admin. Standardrapporterna som är tillgängliga för dig baseras på din Shopify-prenumerationsplan.

Standardrapporter anses vara författade av Shopify. Du kan filtrera din rapportlista efter författareoch endast välja Shopify som ett alternativ för att visa en lista med endast standardrapporter.

Om din butik har Basic Shopify-planen eller högre kan du filtrera och redigera standardrapporter från Shopify för att visa annan information efter önskemål. Om din butik har Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara dina ändringar som anpassade rapporter.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis