รายงานเริ่มต้นของ Shopify

รายงาน Shopify เริ่มต้นคือรายงานที่มีอยู่ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ รายงานเริ่มต้นที่พร้อมให้คุณใช้งานจะอิงตามแผนการสมัครใช้งาน Shopifyของคุณ

รายงานเริ่มต้นจะถือว่าสร้างโดย Shopify คุณสามารถกรองรายการ รายงาน ของคุณตามผู้เขียนและเลือก Shopify เป็นตัวเลือกเฉพาะเพื่อดูรายการรายงานเริ่มต้นเท่านั้น

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถกรองและแก้ไขรายงานเริ่มต้นของ Shopify ของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลของคุณเป็นรายงานแบบกำหนดเองได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี