รายงานลูกค้า

ในรายงานต่อไปนี้ คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้าของคุณ รวมถึงจำนวนคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ยอดรวมคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย และมูลค่าการซื้อที่คาดไว้:

 • ลูกค้าตามเวลา
 • เปรียบเทียบครั้งแรกกับการขายที่ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง
 • ลูกค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง
 • ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว
 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้

เนื่องจากวิธีการสร้างรายงานลูกค้า รายงานดังกล่าวอาจจะไม่ได้แสดงกิจกรรมทั้งหมดในร้านค้าของคุณในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดรายงานยอดขายจากลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกเทียบกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ข้อมูลจะเป็นปัจจุบัน ให้หรือใช้เวลาไม่กี่วินาที คุณสามารถเปิดหรือรีเฟรชรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่ใหม่กว่าได้อีกครั้ง

ข้อมูลในรายงานลูกค้าจะอิงจากประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าใหม่ในรายงาน ไม่ใช่เฉพาะการสั่งซื้อที่ทำในกรอบเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าถึงรายงานสำหรับเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น ลูกค้าใหม่จากเดือนนั้นจะยังคงแสดงเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ำ แม้ว่าพวกเขาจะทำการซื้อครั้งที่สองในเดือนธันวาคม

เข้าถึงรายงานลูกค้าของคุณ

ขั้นตอน:

ลูกค้าตามเวลา

รายงานลูกค้าตามช่วงเวลาจะแสดงจำนวนลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ

คุณสามารถเลือกหน่วยเวลาในเมนูดรอปดาวน์จัดกลุ่มตามเพื่อควบคุมวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล

ตารางรายงานจะแสดงแถวสองแถวสำหรับแต่ละหน่วยเวลาเมื่อมีลูกค้าทั้งสองประเภท: หนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรก และหนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเป็นครั้งแรกกับร้านค้าของคุณ ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และมีประวัติคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการแล้ว

สำหรับแต่ละหน่วยเวลา คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

 • จำนวนลูกค้าใหม่ (ครั้งแรก) ที่ทำการสั่งซื้อในช่วงเวลานั้น ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมักเรียกว่ากลุ่มคนใหม่ของลูกค้า
 • จำนวนของลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งซึ่งทำการสั่งซื้อในช่วงเวลานั้น

เปรียบเทียบครั้งแรกกับการขายที่ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง

รายงานยอดขายจากลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกเทียบกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งจะแสดงมูลค่าของการสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกและลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

คุณสามารถคลิกที่จัดกลุ่มตามเพื่อเลือกหน่วยเวลาที่คุณต้องการดูยอดขายรวมเป็นกราฟตาม: ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ปี ชั่วโมงของวัน วันของสัปดาห์ หรือเดือนของปี หน่วยเวลาจะระบุว่ามีการจัดกลุ่มยอดขายรวมอย่างไร

ตารางรายงานจะแสดงแถวสองแถวสำหรับแต่ละหน่วยเวลาเมื่อมีลูกค้าทั้งสองประเภท: หนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรก และหนึ่งรายการสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเป็นครั้งแรกกับร้านค้าของคุณ ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และมีประวัติคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการแล้ว

สำหรับแต่ละหน่วยเวลา คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • มูลค่าคำสั่งซื้อ (ยอดขายรวม) ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มทำได้

ลูกค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง

รายงานลูกค้าตามตำแหน่งที่ตั้งจะแสดงข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่ที่จัดตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ลูกค้าใหม่จะจัดตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในที่อยู่เริ่มต้นของพวกเขาในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์แต่ละแห่งได้:

 • จำนวนลูกค้าใหม่ที่ทำการสั่งซื้อครั้งแรกของตนในกรอบเวลาที่เลือก
 • ยอดรวมจำนวนการสั่งซื้อที่ลูกค้าเหล่านั้นได้ทำไว้ตั้งแต่คำสั่งซื้อแรก
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ยอดรวมคำสั่งซื้อและยอดรวมการใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบันจะอิงตามประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้ารายใหม่ในรายงาน ไม่ใช่เฉพาะการสั่งซื้อที่ทำในกรอบเวลาที่เลือก

ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

รายงานลููกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณทั้งหมดที่มีประวัติคำสั่งซื้อสองรายการขึ้นไป

คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้:

 • ชื่อของพวกเขา
 • อีเมลของพวกเขา
 • ว่าพวกเขาได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดเมื่อพวกเขาสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา
 • วันที่ของคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขา
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำ
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว

รายงานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียวจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณทั้งหมดที่มีประวัติคำสั่งซื้อเพียงหนึ่งรายการ

คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้:

 • ชื่อของพวกเขา
 • อีเมลของพวกเขา
 • ว่าพวกเขาได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดเมื่อพวกเขาสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา
 • จำนวนการสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำไว้ ซึ่งเท่ากับ 1
 • มูลค่าของคำสั่งซื้อรวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

รายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการหาลูกค้าและการรักษาลูกค้าของคุณ กลุ่มลูกค้าหมายถึงกลุ่มของลูกค้าซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในรายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามวันที่ที่พวกเขาสั่งซื้อเป็นครั้งแรก

คุณสามารถใช้รายงานนี้เพื่อดูว่าลูกค้ารายใดทำการสั่งซื้อซ้ำไปแล้วบ้าง เพื่อระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูงสุด คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาในการกำหนดเป้าหมายลูกค้าซ้ำ ลูกค้าที่ควรถูกกำหนดเป้าหมายซ้ำ รวมถึงดูว่าลูกค้ารายใดมีมูลค่าต่ำกว่า

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

ตารางการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

ตารางการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อซ้ำของลูกค้าตามเวลาที่พวกเขาสั่งซื้อเป็นครั้งแรก แต่ละแถวหมายถึงกลุ่มลูกค้าของคุณที่ซื้อสินค้าครั้งแรกในช่วงเวลาเดียวกัน คอลัมน์แรกจะแสดงชื่อของกลุ่มลูกค้า โดยอิงตามสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาสของการซื้อครั้งแรก คอลัมน์ที่สองแสดงผลรวมของเกณฑ์ชี้วัดที่เลือกของกลุ่มในแต่ละแถว คอลัมน์ที่สามจะแสดงเกณฑ์ชี้วัดที่เลือกไว้ในคำสั่งซื้อแรกของกลุ่มลูกค้า คอลัมน์ที่เหลือจะแสดงเกณฑ์ชี้วัดที่เลือกไว้ในช่วงสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาสนับจากคำสั่งซื้อครั้งแรก คอลัมน์ช่วงที่ 0 จะรวบรวมคำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งคืนโดยอิงกลุ่มลูกค้าตามรุ่นในช่วงเวลาเดียวกับคำสั่งซื้อแรกของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น ลูกค้านามว่าจอห์นได้ทำการสั่งซื้อเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 จากนั้นก็สั่งซื้อเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2022, เดือนมิถุนายน 2022 และในเดือนกันยายน 2022 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าแบบรายเดือนสำหรับปี 2022 จะปรากฏว่าจอห์นอยู่ในกลุ่มลูกค้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจอห์นจะถูกนับรวมเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ำในช่วงเดือนที่ 0 เดือนที่ 4 และเดือนที่ 7

คุณสามารถปรับแต่งรายงานดังกล่าวได้โดยทำตามวิธีต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนช่วงเวลาที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า
 • เปลี่ยนช่วงเวลาที่จะให้ปรากฏในรายงาน
 • เปลี่ยนเกณฑ์ชี้วัดที่แสดง รวมถึงจำนวนลูกค้า อัตราการรักษาลูกค้า ยอดขายรวม ยอดขายสุทธิ หรือมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยอดขายรวม
 • รวมค่าที่คาดการณ์ สำหรับเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งราย
 • ใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดว่าลูกค้ารายใดรวมอยู่ในการวิเคราะห์ตามกลุ่มลูกค้า (เกณฑ์การรวมกลุ่มลูกค้า) มีตัวกรองสองประเภท: ตัวกรองคำสั่งซื้อแรกและตัวกรองลูกค้า (เกี่ยวกับลูกค้าในกลุ่มลูกค้า)
 • ดูเกณฑ์ชี้วัดยอดขายสะสมและแบบไม่สะสม

แผนภูมิอัตราการรักษาลูกค้า

แผนภูมิอัตราการรักษาลูกค้าจะแสดงอัตราการรักษาของลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นครั้งแรกทั้งหมดในช่วงเวลาที่ปรากฏในรายงาน นอกจากนั้น คุณยังสามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบต่อไปนี้ได้:

 • เปรียบเทียบกับระยะเวลาก่อนหน้า
 • เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
 • เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มลูกค้า

คุณยังสามารถแสดงอัตราการรักษาของลูกค้าทุกกลุ่มในช่วงเวลาที่เลือก หรือเลือกแสดงอัตราการรักษาของลูกค้ากลุ่มเดียวก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้โดยคลิกที่ ทั้งหมด ช่วงเวลาเฉพาะในคอลัมน์กลุ่มลูกค้า คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้:

 • ยอดขายทั้งหมด ยอดขายสุทธิ และยอดขายรวมของกลุ่มสินค้าที่เลือก
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยและจํานวนการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยต่อลูกค้าในกลุ่ม
 • ค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งราย
 • ยอดรวมของลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งและจํานวนการสั่งซื้อทั้งหมด
 • สินค้าขายดีในตระกร้าที่ขายให้แก่ลูกค้าในบริษัทที่เลือก
 • ช่องทางการตลาดยอดนิยมที่รับผิดชอบในการนำลูกค้าของกลุ่มลูกค้ามายังธุรกิจของคุณโดยตรง
 • ช่องทางการขายยอดนิยมที่ประมวลผลการสั่งซื้อของกลุ่มลูกค้า
 • ภาพรวมระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้า
 • อัตราส่วนของคำสั่งซื้อที่มีการซื้อครั้งเดียวกับการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้า
 • ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยอดนิยมของลูกค้าในกลุ่มลูกค้านี้

ค่าที่คาดการณ์

ตัวเลือกค่าที่คาดการณ์จะแสดงการคาดการณ์เกี่ยวกับจํานวนเงินที่ใช้จ่ายในอนาคตต่อกลุ่มลูกค้า หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ในรายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ให้เลือกค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งรายเป็นเกณฑ์ที่แสดงจากนั้นเปิดใช้งานตัวสลับสถานะใช้งานค่าที่คาดการณ์ ข้อมูลการคาดการณ์จะแสดงด้วยไฮไลท์สีม่วงในเดือนในอนาคตในตาราง และจะแสดงเป็นเส้นสีม่วงในแผนภูมิเส้น

การคาดการณ์เหล่านี้อิงจากข้อมูลจากร้านค้าของคุณ โดยจะรวบรวมข้อมูลในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาของแต่ละบริษัทเพื่อมอบการประเมินค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งรายที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละบริษัท หากไม่มีข้อมูล 24 เดือน ตัวสลับสถานะค่าที่คาดการณ์ไว้จะไม่แสดงขึ้น และคุณจะไม่สามารถดูข้อมูลการคาดการณ์ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่อิงจากข้อมูลจากร้านค้าหรือค่าเฉลี่ยอื่นๆ ของอุตสาหกรรมของคุณ และจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับร้านค้าอื่นๆ

ตัวกรองการรวมกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถใช้ตัวกรองได้สองประเภทเพื่อกำหนดว่าลูกค้ารายใดบ้างที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า:

 • ตัวกรองคำสั่งซื้อแรก (ลักษณะเกี่ยวกับคำสั่งซื้อแรกของลูกค้า): ช่องทางการขาย ช่องทางการตลาด ประเภทการตลาด ชื่อสินค้า การซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้า
 • ตัวกรองลูกค้า (ลักษณะเกี่ยวกับลูกค้าภายในกลุ่มลูกค้า): ประเทศ ภูมิภาค เมือง สถานะการสมัครใช้งานอีเมล

การใช้รายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างเซกเมนต์ลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงได้

ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่ากลุ่มลูกค้าช่วงเดือนมิถุนายน 2022 มีอัตราการรักษาอยู่ในระดับสูง คุณก็สามารถสร้างเซกเมนต์ลูกค้าได้โดยใช้ First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้

รายงานระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้จะแสดงมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าที่เลือก รายงานนี้สามารถช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงสุดได้ คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าได้:

 • ชื่อลูกค้า
 • ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้
 • สถานะการสมัครรับอีเมล
 • วันที่ลูกค้าสั่งซื้อครั้งล่าสุด
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำ
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงินทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิจารณาระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้

ลูกค้าที่มีความเสี่ยง

ลูกค้าประจำ

ปรับแต่งรายงานลูกค้า

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การกรองและการแก้ไขเพื่อปรับแต่งรายงานเกี่ยวกับลูกค้าของคุณได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของตัวกรองและคอลัมน์ที่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ตัวกรองสำหรับรายงานลูกค้า

รายการตัวกรองต่างๆ สำหรับรายงานลูกค้า รวมถึงหมวดหมู่ ชื่อ และคำจำกัดความตัวกรอง
หมวดหมูตัวกรอง ชื่อตัวกรอง - คำจำกัดความ
ลูกค้า
 • อีเมลสำหรับลูกค้า - อีเมลที่เชื่อมโยงกับลูกค้า
 • ชื่อลูกค้า - ชื่อและนามสกุลของลูกค้า
ลักษณะลูกค้า
 • ยอมรับการทำการตลาด - ว่าลูกค้าตกลงที่จะยอมรับการทำการตลาดเมื่อพวกเขาทำการสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • เป็นผู้ที่ใช้บริการครั้งเดียว - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อเพียง 1 รายการ
 • จะกลับมาซื้ออีกครั้ง - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อมากกว่า 1 รายการ
กลุ่มลูกค้า
 • เป็นผู้ที่อยู่ เฉยๆ - ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้ออีกครั้งในระดับต่าตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2023 รายงานนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
 • มีแนวโน้ม - ลูกค้าที่คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งและกลายเป็นลูกค้าประจำ
ตำแหน่งที่ตั้ง
 • เมือง/ประเทศ/ภูมิภาค - เมือง ประเทศ และภูมิภาคของลูกค้า โดยอิงจากที่อยู่เริ่มต้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คอลัมน์สำหรับรายงานลูกค้า

รายการคอลัมน์สำหรับรายงานลูกค้า รวมถึงหมวดหมู่ ชื่อ และคำจำกัดความของคอลัมน์
หมวดหมู่คอลัมน์ ชื่อคอลัมน์ - คำจำกัดความ
ลูกค้า
 • อีเมลสำหรับลูกค้า - อีเมลที่เชื่อมโยงกับลูกค้า
 • ชื่อลูกค้า - ชื่อและนามสกุลของลูกค้า
 • ลูกค้า - ยอดรวมจำนวนของลูกค้าที่ซื้อเป็นครั้งแรกและที่ซื้อซ้ำซึ่งทำการสั่งซื้อในกรอบเวลาที่เลือก
ลักษณะลูกค้า
 • ยอมรับการทำการตลาด - ว่าลูกค้าตกลงที่จะยอมรับการทำการตลาดเมื่อพวกเขาทำการสั่งซื้อครั้งล่าสุดหรือไม่
 • เป็นผู้ที่ใช้บริการครั้งเดียว - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อเพียง 1 รายการ
 • จะกลับมาซื้ออีกครั้ง - ลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อมากกว่า 1 รายการ
กลุ่มลูกค้า
 • เป็นผู้ที่อยู่ เฉยๆ - ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้ออีกครั้งในระดับต่าตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2023 รายงานนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
 • มีแนวโน้ม - ลูกค้าที่คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับมาซื้ออีกครั้งและกลายเป็นลูกค้าประจำ
คำสั่งซื้อแรก
 • คำสั่งซื้อแรก (วัน/เดือน/สัปดาห์/ปี) - วันที่ของคำสั่งซื้อแรกของลูกค้า
คำสั่งซื้อล่าสุด
 • คำสั่งซื้อล่าสุด (วัน/เดือน/สัปดาห์/ปี) - วันที่ของคำสั่งซื้อสุดท้ายของลูกค้า
ตำแหน่งที่ตั้ง
 • เมือง/ประเทศ/ภูมิภาค - เมือง ประเทศ และภูมิภาคของลูกค้า โดยอิงจากที่อยู่เริ่มต้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
คำสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่ใช้ไป - ยอดรวมที่ลูกค้าใช้จ่าย รวมถึงภาษี ส่วนลด การจัดส่ง และการคืนเงิน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้นในราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐจากร้านค้าของคุณ โดยไม่ต้องเสียภาษี ได้รับ 10% สำหรับหนึ่งในสินค้าเหล่านั้น ใช้จ่าย 10 ดอลลาร์สหรัฐในการจัดส่ง และได้รับเงินคืน 7 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดส่งล่าช้า ในตัวอย่างนี้ รายจ่ายรวมจนถึงปัจจุบันจะมีวิธีคำนวณเป็น 50 + 45 + 10 - 7 และแสดงยอดรวมเป็น 98 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การสั่งซื้อ - จํานวนของการสั่งซื้อที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ
 • จํานวนเงินที่ใช้ไปต่อคำสั่งซื้อ - จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายไปในทุกคำสั่งซื้ คํานวณด้วยการนำจํานวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ไปมาหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า
เวลา
 • วัน/เดือน/สัปดาห์ - วัน เดือน และสัปดาห์ของคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างการปรับแต่ง: กำหนดเป้าหมายแคมเปญอีเมลไปยังลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

หากคุณต้องการใช้แคมเปญทางอีเมลเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้ง คุณจะสามารถปรับแต่งรายงานลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งของคุณได้เพื่อให้แสดงเฉพาะลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งที่ตกลงที่จะยอมรับการทำการตลาด

หากต้องการสร้างรายงานสำหรับตัวอย่างนี้:

ขณะนี้รายงานนี้ถูกจำกัดให้ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งซึ่งยอมรับการตลาด

คุณจะสามารถส่งออกรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์ CSV ได้ และคุณสามารถใช้อีเมลทั้งหมดในไฟล์สำหรับแคมเปญอีเมลของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี