ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้

ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์คือการคาดการณ์ศักยภาพการใช้จ่ายในอนาคตของลูกค้าคุณ

ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์เป็นค่าโดยประมาณที่มาจากการวิเคราะห์การโต้ตอบที่ผ่านมาระหว่างลูกค้ากับร้านค้า รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ความถี่ในการซื้อสินค้า
 • การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อโดยรวม
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 • ระยะเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อครั้งล่าสุด

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนในการใช้ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ หลังจากคาดการณ์แล้ว ระบบจะแบ่งลูกค้าของคุณออกเป็นระดับต่างๆ ต่อไปนี้:

 • สูง
 • ปานกลาง
 • ต่ำ

ระดับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์และการแบ่งกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถใช้ระดับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ร่วมกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อรวบรวมลูกค้าที่มีความคล้ายคลึงกันมาจัดเป็นกลุ่มลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งได้สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ ให้ป้อนกลุ่มต่อไปนี้ลงในเครื่องมือแก้ไขบนหน้าลูกค้า

predicted_spend_tier = 'HIGH' AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า

การใช้ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์เพื่อตัดสินใจการใช้กลยุทธ์

คุณสามารถใช้ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายของคุณได้หลายวิธีดังต่อไปนี้:

 • วิเคราะห์ว่าลูกค้ารายใดบ้างที่มีมูลค่าสูงสำหรับร้านค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายแคมเปญการตลาดสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าไปยังลูกค้าเหล่านั้นได้
 • เปลี่ยนลูกค้าที่มีมูลค่าต่ำให้เป็นลูกค้าที่มีมูลค่าปานกลาง และเปลี่ยนลูกค้าที่มีมูลค่าปานกลางให้กลายเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
 • กระตุ้นให้ลูกค้าในระดับใดระดับหนึ่งให้ซื้อสินค้ามากขึ้นโดยเสนอรหัสโปรโมชันสำหรับสินค้าพิเศษ
 • หาคำตอบว่าสินค้าประเภทใดที่ลูกค้าในระดับใดระดับหนึ่งซื้อ แล้วจึงเสนอส่วนลดสินค้าที่คล้ายกันให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น

การทำความเข้าใจมูลค่าของลูกค้าสามารถช่วยให้คุณกำหนดงบประมาณที่คุณควรใช้ไปกับการหาลูกค้าใหม่และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากการทำการตลาดของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี