การจัดการกลุ่มลูกค้า

หลังจากสร้างกลุ่มลูกค้าแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อแก้ไข เปลี่ยนชื่อ หรือลบกลุ่มลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Shopify Email เพื่อส่งอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ด้วย

จัดการกลุ่มลูกค้า

จัดการกลุ่มลูกค้าของคุณโดยไปที่หน้าดัชนีกลุ่ม

จากขนาดลูกค้า คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าในกลุ่มนี้เทียบกับลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้คุณเข้าใจขนาดของกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น แต่ละครั้งที่ลูกค้าใหม่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่ม ลูกค้ารายใหม่จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มโดยอัตโนมัติ นับในดัชนีกลุ่มจะอัปเดตเมื่อคุณดูกลุ่มโดยการไปยังหน้ารายละเอียดกลุ่มหรือเมื่อแอป เช่น Shopify Email ใช้กลุ่มนั้น หากต้องการดูว่าอัปเดตการนับครั้งล่าสุดเมื่อใดในดัชนีกลุ่ม ให้วางเมาส์เหนือการนับ

คอลัมน์ผู้เขียนจะแสดงผู้ที่สร้างกลุ่ม Shopify ผู้ขาย หรือแอปสามารถสร้างกลุ่มได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

  2. คลิก "กลุ่ม"

  3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • คลิกที่กลุ่มในรายการเพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดกลุ่ม
    • คลิกที่ค้นหาเพื่อค้นหากลุ่มตามชื่อ คุณสามารถค้นหากลุ่มได้ตามชื่อและจัดเรียงกลุ่มตามกลุ่มกิจกรรมล่าสุด
    • คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์กิจกรรมสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนการจัดเรียงกลุ่ม กิจกรรมล่าสุดจะแสดงเมื่อสร้างกลุ่มนี้หรือแก้ไขครั้งล่าสุด

แก้ไขกลุ่มลูกค้า

เปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า

ก่อนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่ ในขณะที่มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้า แบบร่างจะแสดงอยู่ถัดจากกลุ่มลูกค้าในดัชนีกลุ่ม

ขั้นตอน:

การส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้า

แอป Shopify Email ใช้เพื่อส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังลูกค้าในกลุ่มที่เลือกไว้ หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Shopify Email ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งในครั้งแรกที่คุณดำเนินการส่งแคมเปญอีเมล

หากคุณต้องการสร้างบันทึกว่าลูกค้ารายใดที่คุณระบุไว้เป็นเป้าหมายในแคมเปญอีเมลแล้ว คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าที่มีโปรไฟล์ของลูกค้าในกลุ่มที่คุณเลือกเท่านั้นได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณยังไม่เคยใช้แอป Shopify Email มาก่อน ให้ตรวจดูเพื่อยืนยันว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานแอปดังกล่าว

ส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลถึงกลุ่มลูกค้า

สร้างรหัสส่วนลดสำหรับกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถสร้างรหัสส่วนลดสำหรับกลุ่มลูกค้าได้

ส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าได้ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจดูข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าอีกครั้ง

ขั้นตอน:

ลบกลุ่มลูกค้า

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี