การจัดการกลุ่มลูกค้า

หลังจากสร้างกลุ่มลูกค้าแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อแก้ไข เปลี่ยนชื่อ หรือลบกลุ่มลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Shopify Email เพื่อส่งอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ด้วย

จัดการกลุ่มลูกค้า

จัดการกลุ่มลูกค้าของคุณโดยไปที่หน้าดัชนีกลุ่ม

จากขนาดลูกค้า คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าในกลุ่มนี้เทียบกับลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้คุณเข้าใจขนาดของกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น แต่ละครั้งที่ลูกค้าใหม่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่ม ลูกค้ารายใหม่จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มโดยอัตโนมัติ นับในดัชนีกลุ่มจะอัปเดตเมื่อคุณดูกลุ่มโดยการไปยังหน้ารายละเอียดกลุ่มหรือเมื่อแอปเช่น Shopify Email ใช้กลุ่มนั้น หากต้องการดูว่าอัปเดตการนับครั้งล่าสุดเมื่อใดในดัชนีกลุ่ม ให้วางเมาส์เหนือการนับ

คอลัมน์ผู้เขียนจะแสดงผู้ที่สร้างกลุ่ม Shopify ผู้ขาย หรือแอปสามารถสร้างกลุ่มได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่กลุ่มในรายการเพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดกลุ่ม
  • คลิกที่ค้นหาเพื่อค้นหากลุ่มตามชื่อ คุณสามารถค้นหากลุ่มได้ตามชื่อและจัดเรียงกลุ่มตามกลุ่มกิจกรรมล่าสุด
  • คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์กิจกรรมสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนการจัดเรียงกลุ่ม กิจกรรมล่าสุดจะแสดงเมื่อสร้างกลุ่มนี้หรือแก้ไขครั้งล่าสุด

แก้ไขกลุ่มลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

 4. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 5. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 6. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 7. คลิก “บันทึกกลุ่ม

 8. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” จากนั้นคลิก “บันทึก

เปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า

ก่อนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่ ในขณะที่มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้า แบบร่างจะแสดงอยู่ถัดจากกลุ่มลูกค้าในดัชนีกลุ่ม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิก “เปลี่ยนชื่อ

 6. ป้อนชื่อใหม่ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าว

 7. คลิกที่ “บันทึก

การส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้า

แอป Shopify Email ใช้เพื่อส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังลูกค้าในกลุ่มที่เลือกไว้ หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Shopify Email ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งในครั้งแรกที่คุณดำเนินการส่งแคมเปญอีเมล

หากคุณต้องการสร้างบันทึกว่าลูกค้ารายใดที่คุณระบุไว้เป็นเป้าหมายในแคมเปญอีเมลแล้ว คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าที่มีโปรไฟล์ของลูกค้าในกลุ่มที่คุณเลือกเท่านั้นได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณยังไม่เคยใช้แอป Shopify Email มาก่อน ให้ตรวจดูเพื่อยืนยันว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานแอปดังกล่าว

ส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลถึงกลุ่มลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 4. คลิก “ใช้กลุ่ม

 5. ติดตั้งแอป Shopify Email หากจำเป็น

 6. คลิก “ส่งอีเมล

 7. สร้างแคมเปญอีเมล

 8. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 9. คลิก "กลุ่ม"

 10. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 11. คลิก “ใช้กลุ่ม

 12. คลิก “ส่งออก” เพื่อขยายตัวเลือกการส่งออก

 13. เลือกจำนวนลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณเพื่อส่งออกเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้

 14. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมเสปรดชีตอื่นๆ
  • หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดาเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “ไฟล์ CSV ธรรมดา
 15. คลิกส่งออกลูกค้า

ส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าได้ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจดูข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิก “ส่งออก” เพื่อขยายตัวเลือกการส่งออก

 6. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมเสปรดชีตอื่นๆ
  • หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดาเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “ไฟล์ CSV ธรรมดา
 7. คลิกส่งออกลูกค้า

ลบกลุ่มลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการลบ

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิกที่ลบ

 6. เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบกลุ่มลูกค้านั้น ให้คลิก “ลบกลุ่ม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี