ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

โปรโมชันซื้อ X รับ Y เป็นวิธีที่เป็นที่นิยมมากสำหรับจูงใจให้ลูกค้าใหม่ซื้อสินค้าของคุณและถือเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าประจำอีกด้วย คุณสามารถใช้โปรโมชันดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของคุณ รวมถึงช่วยขายสินค้าคงคลังที่ขายยากด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าโปรโมชันของคุณแถมหมวกให้ลูกค้าฟรีเมื่อซื้อเสื้อยืดใดๆ เมื่อคุณใช้โปรโมชันซื้อ X รับ Y คุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบให้ลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด หรือคุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบสำหรับเสื้อยืดแต่ละตัวในคำสั่งซื้อนั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างส่วนลดที่มีข้อเสนอเป็นหมวกฟรี เมื่อลูกค้าใช้จ่ายเงินครบตามจำนวนที่กำหนดได้อีกด้วย

คุณสามารถสร้างส่วนลดอัตโนมัติสำหรับโปรโมชัน “ซื้อ X รับ Y”

สร้างรหัสส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

สร้างส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y โดยอัตโนมัติ

ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y มีอยู่สองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกกำหนดให้ลูกค้าซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับส่วนลด และอีกรูปแบบหนึ่งกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับส่วนลด

ส่วนลดอาจเป็นสินค้าฟรี การลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้า หรือการลดเป็นจำนวนเงินที่กำหนด หากคุณมอบส่วนลดเป็นสินค้าฟรี คุณจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ หากสินค้าคงคลังของสินค้าฟรีหมด สินค้าดังกล่าวจะแสดงสถานะเป็นสินค้าหมด และลูกค้าจะไม่สามารถใช้ระโยชน์จากส่วนลดได้ หากคุณมอบส่วนลดเป็นจำนวนเงิน จํานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากสินค้าแต่ละรายการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี