ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

โปรโมชันซื้อ X รับ Y เป็นวิธีที่เป็นที่นิยมมากสำหรับจูงใจให้ลูกค้าใหม่ซื้อสินค้าของคุณและถือเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าประจำอีกด้วย คุณสามารถใช้โปรโมชันดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของคุณ รวมถึงช่วยขายสินค้าคงคลังที่ขายยากด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าโปรโมชันของคุณแถมหมวกให้ลูกค้าฟรีเมื่อซื้อเสื้อยืดใดๆ เมื่อคุณใช้โปรโมชันซื้อ X รับ Y คุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบให้ลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด หรือคุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบสำหรับเสื้อยืดแต่ละตัวในคำสั่งซื้อนั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างส่วนลดที่มีข้อเสนอเป็นหมวกฟรี เมื่อลูกค้าใช้จ่ายเงินครบตามจำนวนที่กำหนดได้อีกด้วย

คุณสามารถสร้างรหัสส่วนลดหรือส่วนลดอัตโนมัติสำหรับโปรโมชันซื้อ X รับ Y ได้ รหัสส่วนลดสำหรับโปรโมชันซื้อ X รับ Y มีให้ใช้งานในร้านค้าออนไลน์และที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณใน POS ส่วนลดอัตโนมัติสำหรับซื้อ X รับ Y มีให้ใช้งานในร้านค้าออนไลน์และที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณที่ใช้ POS Pro โปรโมชันซื้อ X รับ Y ไม่สามารถใช้งานร่วมกับการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการส่วนลดใน Shopify POS

สร้างรหัสส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

ลูกค้าของคุณสามารถใช้รหัสส่วนลด "ซื้อ X รับ Y" ได้ในหน้าการชำระเงินในร้านค้าออนไลน์เพื่อใช้งานโปรโมชันนี้

ขั้นตอน:

สร้างส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y โดยอัตโนมัติ

ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y มีอยู่สองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกกำหนดให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับส่วนลด และอีกรูปแบบหนึ่งกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับส่วนลด

ส่วนลดอาจเป็นสินค้าฟรี การลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้า หรือการลดเป็นจำนวนเงินที่กำหนด หากคุณมอบส่วนลดเป็นสินค้าฟรี คุณจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ หากสินค้าคงคลังของสินค้าฟรีหมด สินค้าดังกล่าวจะแสดงสถานะเป็นสินค้าหมด และลูกค้าจะไม่สามารถใช้ระโยชน์จากส่วนลดได้ หากคุณมอบส่วนลดเป็นจำนวนเงิน จํานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากสินค้าแต่ละรายการ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี