การรวมส่วนลด

สำหรับโปรโมชันบางรายการ เราขอแนะนำว่าคุณควรเปิดให้ลูกค้าสามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้ โดยคุณสามารถเลือกจากชุดส่วนลดต่างๆ ที่มีให้เลือก เพื่อให้ลูกค้าได้รับส่วนลดมูลค่าสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพิจารณาจากสินค้าต่างๆ ในตะกร้าสินค้าของลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าให้รวมส่วนลดอัตโนมัติกับรหัสส่วนลดได้

เมื่อคุณกำหนดให้สามารถรวมส่วนลดเข้าด้วยกันได้ คุณต้องเลือกว่าหมวดหมู่ส่วนลดใดบ้างที่สามารถใช้รวมกันได้ หมวดหมู่ส่วนลดนั้นเป็นเหมือนหมวดหมู่ของส่วนลด หมวดหมู่ที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้แก่ ส่วนลดคำสั่งซื้อ ส่วนลดสินค้า และส่วนลดค่าขนส่ง ประเภทส่วนลดจะมีรายละเอียดแยกย่อยมากกว่าเช่น ซื้อ X รับ Y หรือส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดสำหรับสินค้า

คุณสามารถรวมส่วนลดในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ได้:

 • ส่วนลดคำสั่งซื้อกับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
 • ส่วนลดสินค้า (ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y, ส่วนลดแบบลดมูลค่า) พร้อมส่วนลดที่ให้การจัดส่งฟรี
 • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดสินค้าอื่น

หากมีส่วนลดอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ในร้านค้าของคุณ และลูกค้าเองก็ใช้รหัสส่วนลดด้วย ระบบก็จะปรับใช้ส่วนลดหรือชุดส่วนลดที่มีมูลค่าสูงสุดกับตะกร้าสินค้าของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าส่วนลดจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือเป็นรหัส ระบบก็จะเลือกส่วนลดที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าเสมอ

หากลูกค้าใส่รหัสส่วนลดที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งรายการในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน แต่เป็นรหัสส่วนลดที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ระบบก็จะแสดงข้อความต่อไปนี้: Some discount codes couldn't be used together. We applied the best combination

ข้อพิจารณา

 • ไม่มีการใช้ส่วนลดมากกว่าหนึ่งรายการกับสินค้าใดๆ ที่เป็นสินค้าเพียงรายการเดียวในคำสั่งซื้อ
 • หากมีการใช้ส่วนลดตั้งแต่สองรายการขึ้นไป แต่เป็นส่วนลดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ (เนื่องจากการตั้งค่าการรวมส่วนลดหรือสินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้า) ระบบก็จะปรับใช้ส่วนลดที่มีมูลค่าสูงสุดสำหรับตะกร้าสินค้าของลูกค้าเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีส่วนลด 20% ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้สำหรับคอลเลกชัน Socks ของคุณ อีกทั้งมีส่วนลด 30 ดอลลาร์สหรัฐที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้สำหรับคอลเลกชัน Christmas Socks ของคุณ แล้วเกิดลูกค้าใช้ส่วนลดทั้งสองรายการนี้กับตะกร้าสินค้าของตน ระบบก็จะปรับใช้ส่วนลดที่มีมูลค่าสูงกว่าให้กับลูกค้านั่นเอง
 • ระบบจะปรับใช้ส่วนลดหลายรายการกับคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อการตั้งค่าของส่วนลดแต่ละรายการอนุญาตให้ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น
 • หากคุณต้องการจะสร้างส่วนลดใหม่เพื่อรวมกับส่วนลดใหม่อีกรายการหนึ่ง คุณก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าส่วนลดทั้งสองรายการพร้อมกัน คุณสามารถตั้งค่าและบันทึกส่วนลดรายการแรก เสร็จแล้วจึงสร้างส่วนลดรายการที่สอง หลังจากที่ส่วนลดแต่ละรายการเปิดใช้งานและได้รับการตั้งค่าให้ใช้ร่วมกันได้แล้ว ระบบก็จะรวมส่วนลดเหล่านี้โดยอัตโนมัติหากลูกค้าใช้ส่วนลดทั้งสองรายการในคำสั่งซื้อ
 • คุณสามารถมีส่วนลดอัตโนมัติที่เปิดใช้งานอยู่พร้อมกันได้สูงสุดไม่เกิน 25 รายการในร้านค้าของคุณ
 • ลูกค้าสามารถรวมรหัสส่วนลดที่รวมเข้าด้วยกันได้สูงสุด 5 รหัสต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างการรวมส่วนลด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการรวมส่วนลดที่สามารถเลือกใช้ร่วมกันได้

ตัวอย่างการรวม
สถานการณ์จำลองการรวม ตัวอย่างส่วนลด คำอธิบาย
ส่วนลดสินค้า
+
ส่วนลดสินค้า (ใช้กับสินค้าต่างรายการ)
20offPants + 10offShirts 20offPants และ 10offShirts จะเสนอส่วนลดให้กับสินค้าต่างรายการในตะกร้าสินค้าเดียวกัน
ส่วนลดสินค้า
+
ส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
20offPants + 10offShirts + FreeShip ส่วนลดสินค้าและส่วนลดการจัดส่งจะมีผลใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน
ส่วนลดคำสั่งซื้อ
+
ส่วนลดการจัดส่ง
Welcome10 + FreeShip ส่วนลดคำสั่งซื้อและส่วนลดการจัดส่งจะมีผลใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน

ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง

ผู้ขายมีรหัส 20offPants และรหัส 10offShirts ใช้งานอยู่ในร้านค้าของตน อีกทั้งยังมีส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรีอัตโนมัติชื่อว่า Freeship100 ซึ่งจะใช้กับการซื้อทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ

หากลูกค้าเพิ่มกางเกงขายาวคิดเป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐ เสื้อเชิ้ตคิดเป็น 50 ดอลลาร์สหรัฐ และรองเท้าบูตคิดเป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐใส่ตะกร้าสินค้า มูลค่ายอดรวมย่อยของตะกร้าสินค้าก็จะเป็น 350 ดอลลาร์สหรัฐ

ตามปกติแล้วหากผู้ขายจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้ารายนี้ ลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่ง 20 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากมีการใช้งานส่วนลดค่าจัดส่งฟรีอัตโนมัติสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ลูกค้าจึงไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง โดยตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะจำแนกรายการแยกย่อยออกมาได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ส่วนลด ตะกร้าสินค้าหลังใช้ส่วนลด
กางเกง - 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต - 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูต - 200 ดอลลาร์สหรัฐ

ยอดรวมย่อย - 350 ดอลลาร์สหรัฐ

การจัดส่ง - 20 ดอลลาร์สหรัฐ

ยอดรวม - 370 ดอลลาร์สหรัฐ
20offPants - ลด 20 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับกางเกงขายาวตัวใดก็ได้
10offShirts - ลด 10 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเสื้อเชิ้ตตัวใดก็ได้
Freeship100 - จัดส่งฟรีเมื่อคำสั่งซื้อมีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ
กางเกง - 80 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต - 40 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูต - 200 ดอลลาร์สหรัฐ

ยอดรวมย่อย - 320 ดอลลาร์สหรัฐ

การจัดส่ง - ฟรี

ยอดรวม - 320 ดอลลาร์สหรัฐ

ตั้งค่ารหัสส่วนลดใหม่เพื่อให้ใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

หากคุณกำลังตั้งค่าประเภทส่วนลดเพื่อให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันเป็นครั้งแรก คุณต้องตั้งค่าส่วนลดอื่นๆ ให้สามารถนำมาใช้ร่วมกับส่วนลดดังกล่าวได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างรหัสส่วนลดเพื่อให้ส่วนลด 25% แก่สินค้าคอลเลกชันหนึ่ง และคุณต้องการรวมส่วนลดดังกล่าวกับรหัสส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี คุณจะต้องตรวจสอบส่วนลดแต่ละรายการเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนลดทั้งสองได้รับการตั้งค่าไว้ให้สามารถใช้ร่วมกับหมวดหมู่ของส่วนลดอีกรายการหนึ่งได้ ในกรณีนี้ ส่วนลดสินค้าจะต้องใช้ร่วมกับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี และส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรีจะต้องใช้ร่วมกับส่วนลดสินค้า

ตรวจสอบเพื่อดูว่าส่วนลดที่ใช้งานอยู่สามารถรวมได้หรือไม่

คุณสามารถทดสอบการรวมส่วนลดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนลดเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง วิธีหนึ่งในการทดสอบชุดส่วนลดของคุณก็คือการทดสอบขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าของคุณโดยการเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าที่จะทริกเกอร์การรวมส่วนลดดังกล่าว

หากคุณต้องการดูรายการชุดส่วนลดทั้งหมดของตัวเอง คุณสามารถไปดูได้ที่หน้าส่วนลดหลัก โดยใต้คอลัมน์รวมกับซึ่งอยู่ข้างๆ ส่วนลดแต่ละรายการในร้านค้าของคุณจะมีรายการที่แสดงว่าคุณได้ตั้งค่าให้รวมส่วนลดดังกล่าวไว้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองหน้าส่วนลดเพื่อดูรายการชุดส่วนลดต่างๆ ได้อีกด้วย

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ส่วนลด
 2. คลิกที่ “ตัวกรอง
 3. คลิกที่ “เลือกตัวกรอง” จากนั้นเลือก “รวมกับ
 4. คลิกที่ “เลือกมูลค่า” แล้วเลือกหมวดหมู่ส่วนลดทั้งหมดที่คุณต้องการจะดูชุดส่วนลด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี