การรวมส่วนลด

สำหรับโปรโมชันบางรายการ เราขอแนะนำว่าคุณควรเปิดให้ลูกค้าสามารถใช้ส่วนลดต่างๆ ร่วมกันได้ โดยคุณสามารถเลือกจากชุดส่วนลดต่างๆ ที่มีให้เลือก เพื่อให้ลูกค้าได้รับส่วนลดมูลค่าสูงสุดทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยพิจารณาจากสินค้าต่างๆ ในตะกร้าสินค้าของลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าให้รวมทั้งส่วนลดอัตโนมัติและรหัสส่วนลดได้

ส่วนลดแต่ละรายการที่คุณสร้างขึ้นจะมีหนึ่งประเภทดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าส่วนลดนั้นใช้งานกับอะไร:

 • ส่วนลดคำสั่งซื้อ
 • ส่วนลดสินค้า
 • ส่วนลดการจัดส่ง

เมื่อคุณเลือกให้ส่วนลดรวมกับส่วนลดอื่นๆ คุณสามารถเลือกประเภทส่วนลดที่จะรวมส่วนลดได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างรหัสส่วนลดส่วนลด 10% ของคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกให้รหัสส่วนลดนั้นรวมกับรหัสส่วนลดสินค้าได้เช่นกัน

ส่วนลดคำสั่งซื้อ ส่วนลดสินค้า และส่วนลดการจัดส่งหลายรายการสามารถนำมาใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกันได้ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมส่วนลดประเภทต่างๆ ในกรณีที่มีส่วนลดอัตโนมัติใช้งานอยู่ในร้านค้าและลูกค้ายังใช้รหัสส่วนลดตั้งแต่หนึ่งรหัสขึ้นไป ระบบจะปรับใช้ส่วนลดหรือการรวมส่วนลดที่มูลค่าสูงสุดกับตะกร้าสินค้าของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

หากลูกค้าใส่รหัสส่วนลดมากกว่าหนึ่งรายการในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ระบบจะแสดงข้อความต่อไปนี้: Discount couldn't be used with your existing discounts

ประเภทของการรวมส่วนลด

การรวมส่วนลดมี 5 ประเภทดังนี้:

 • ส่วนลดคำสั่งซื้อกับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
 • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
 • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดสินค้าอื่น
 • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดคำสั่งซื้อ (พร้อมใช้กับผู้ขายที่มีสิทธิ์เท่านั้น)
 • ส่วนลดคำสั่งซื้อพร้อมส่วนลดคำสั่งซื้ออื่นๆ (เฉพาะผู้ขายที่มีสิทธิ์เท่านั้น)

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ขายทั้งหมดสามารถรวมส่วนลดดังต่อไปนี้ได้:

 • ส่วนลดคำสั่งซื้อกับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
 • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
 • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดสินค้าอื่น

หากต้องการรวม product discounts with order discounts หรือ order discounts with other order discounts คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณต้องไม่ใช้งานการปรับแต่งหรือฟีเจอร์ใดๆ ของ checkout.liquid หากคุณเปลี่ยนกลับเป็น checkout.liquid ร้านค้าของคุณจะไม่มีสิทธิ์รับการรวมส่วนลดข้างต้น
 • คุณไม่ได้ใช้แอป Licensify

โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานข้างต้น แต่คุณไม่สามารถสร้างส่วนลดด้วยการรวมส่วนลดได้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการรวมส่วนลด

 • หากสามารถรวมส่วนลดสินค้าและส่วนลดระดับคำสั่งซื้อได้ อาจใช้ส่วนลดหลายรายการกับสินค้าเฉพาะรายการเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น หากตะกร้าสินค้าของลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับส่วนลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อของตนโดยอัตโนมัติและได้ป้อนรหัสส่วนลดมูลค่า 5 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสินค้าในตะกร้าสินค้าของตน ส่วนลดทั้งสองรายการก็จะนำไปใช้กับสินค้าที่มีสิทธิ์
 • หากมีการใช้ส่วนลดตั้งแต่สองรายการขึ้นไป แต่ไม่สามารถรวมกันได้เนื่องจากการตั้งค่าการรวมส่วนลดหรือประเภทสินค้าที่อยู่ในตะกร้า ระบบจะปรับใช้ส่วนลดที่มีมูลค่าสูงสุดสำหรับตะกร้าสินค้าของลูกค้าเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีส่วนลด 20% ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอลเลกชัน Socks ของคุณและส่วนลดมูลค่า 30 ดอลลาร์สหรัฐที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอลเลกชัน Christmas Socks ของคุณได้และลูกค้าได้ใช้ส่วนลดทั้งคู่กับตะกร้าสินค้าของตน ระบบจะใช้ส่วนลดที่มีมูลค่าสูงกว่าให้แก่ลูกค้า
 • ส่วนลดสินค้าจะมีผลบังคับใช้ก่อนการคํานวณผลรวมย่อยของคำสั่งซื้อในขั้นตอนการสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าส่วนลดคำสั่งซื้อจะคํานวณจากผลรวมย่อยหลังจากมีการใช้ส่วนลดสินค้าแล้ว
 • หากส่วนลดคำสั่งซื้อสองรายการขึ้นไปที่ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ทั้งสองจะถูกคำนวณจากผลรวมย่อยเดิม ตัวอย่างเช่น หากตะกร้าสินค้ามีสิทธิ์ได้รับส่วนลดที่ให้ส่วนลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อ และส่วนลดที่ให้ส่วนลด 15 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อ และยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อคือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ผลรวมหลังหักส่วนลดคือ 75 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ระบบจะใช้ส่วนลดคำสั่งซื้อทั้งหมดกับยอดรวมของคำสั่งซื้อหลังจากใช้ส่วนลดสินค้าแล้ว ตัวอย่างเช่น หากยอดรวมของคำสั่งซื้อเป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐ และตะกร้าสินค้ามีสิทธิ์รับส่วนลด 10% ด้วยรหัส WELCOME10 และส่วนลด 20% ด้วยรหัส INFLUENCER 20 จากนั้น ยอดจำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐและ 20 ดอลลาร์สหรัฐจะถูกหักออกจากยอดรวมทั้งหมดของคำสั่งซื้อ จึงทำให้ได้ส่วนลดรวม 30 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ระบบจะปรับใช้ส่วนลดหลายรายการกับคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อการตั้งค่าของส่วนลดแต่ละรายการอนุญาตให้ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น
 • หากคุณกำลังสร้างส่วนลดใหม่เพื่อรวมกับส่วนลดใหม่อีกหนึ่งรายการ คุณก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าส่วนลดทั้งสองรายการพร้อมกัน คุณสามารถตั้งค่าและบันทึกส่วนลดรายการแรก จากนั้นจึงสร้างส่วนลดรายการที่สอง หลังจากเปิดใช้งานและตั้งค่าส่วนลดแต่ละรายการให้ใช้ร่วมกันได้แล้ว ระบบจะรวมส่วนลดเหล่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าใช้ส่วนลดทั้งสองรายการในคำสั่งซื้อเดียว
 • คุณสามารถใช้งานส่วนลดอัตโนมัติได้สูงสุด 25 รายการในร้านค้าของคุณในคราวเดียว ซึ่งหมายความว่ารหัสส่วนลดอัตโนมัติสูงสุด 25 รหัสสามารถใช้กับคำสั่งซื้อในคำสั่งซื้อเดียวกันได้
 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดสินค้าหรือคำสั่งซื้อสูงสุด 5 รหัส และรหัสส่วนลดการจัดส่ง 1 รหัสในคำสั่งซื้อเดียวกันได้
 • ส่วนลดสามารถรวมเข้ากับเฉพาะคำสั่งซื้อที่ผ่านร้านค้าออนไลน์และ Shopify POS เท่านั้น

ข้อจํากัด

 • คุณสามารถใช้งานส่วนลดอัตโนมัติได้สูงสุด 25 รายการในร้านค้าของคุณในคราวเดียว ซึ่งหมายความว่ารหัสส่วนลดอัตโนมัติสูงสุด 25 รหัสสามารถใช้กับคำสั่งซื้อในคำสั่งซื้อเดียวกันได้
 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดสินค้าหรือคำสั่งซื้อสูงสุด 5 รหัสและรหัสส่วนลดการจัดส่ง 1 รหัสในคำสั่งซื้อเดียวกันได้
 • ส่วนลดสามารถรวมเข้ากับเฉพาะคำสั่งซื้อที่ผ่านร้านค้าออนไลน์และ Shopify POS เท่านั้น
 • สินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนลดซื้อ X รับ Y จะไม่มีสิทธิ์รับส่วนลดสินค้าเพิ่มเติม หากลูกค้าป้อนรหัสส่วนลดที่ใช้กับสินค้าที่มีส่วนลด “ซื้อ X รับ Y” ระบบจะลบส่วนลด “ซื้อ X รับ Y” ออกและจะใช้เฉพาะรหัสส่วนลดที่ลูกค้าป้อนเท่านั้นกับคำสั่งซื้อดังกล่าว

ตัวอย่างการรวมส่วนลด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการรวมส่วนลดที่สามารถเลือกใช้ร่วมกันได้ รวมถึงแสดงว่าการรวมส่วนลดใดที่รองรับ

ตัวอย่างและอธิบายชุดส่วนลดและมีการรองรับหรือไม่
สถานการณ์จำลองการรวม การรวมที่รองรับ ตัวอย่างส่วนลด คำอธิบาย
ส่วนลดสินค้า
+
ส่วนลดคำสั่งซื้อ
20offPants + 10offShirts + Welcome10 ระบบจะใช้ส่วนลดสินค้าก่อนคำนวณยอดรวมย่อย จากนั้นระบบจะใช้ส่วนลดสินค้ากับยอดรวมย่อย
ส่วนลดสินค้า
+
ส่วนลดสินค้า (ใช้กับสินค้าต่างรายการ)
20offPants + 10offShirts 20offPants และ 10offShirts จะเสนอส่วนลดให้กับสินค้าต่างรายการในตะกร้าสินค้าเดียวกัน
ส่วนลดคำสั่งซื้อ
+
ส่วนลดคำสั่งซื้อ
Welcome10 + Spend200Get5off สามารถใช้ส่วนลดคำสั่งซื้อหลายรายการกับคำสั่งซื้อเดียวกันได้
ส่วนลดสินค้า
+
ส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
20offPants + 10offShirts + FreeShip ส่วนลดสินค้าและส่วนลดการจัดส่งสามารถใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน
ส่วนลดคำสั่งซื้อ
+
ส่วนลดการจัดส่ง
Welcome10 + FreeShip ส่วนลดคำสั่งซื้อและส่วนลดการจัดส่งสามารถใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน
ส่วนลดสินค้า
+
ส่วนลดสินค้า (ใช้กับสินค้ารายการเดียวกัน)
20offPants + 30offPants เมื่อมีการใช้ส่วนลดสินค้าหลายรายการกับสินค้ารายการเดียวกัน ระบบจะใช้ส่วนลดที่ดีที่สุดเท่านั้น
ส่วนลดการจัดส่ง
+
ส่วนลดการจัดส่ง
5offShipping + 10offShipping ไม่สามารถใช้ส่วนลดการจัดส่งหลายรายการกับคำสั่งซื้อเดียวกันได้

ตรวจสอบว่าส่วนลดที่ใช้งานอยู่สามารถรวมได้หรือไม่

คุณสามารถทดสอบการรวมส่วนลดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง วิธีหนึ่งในการทดสอบการรวมส่วนลดของคุณคือการสร้างคำสั่งซื้อ โดยเพิ่มสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติแล้วป้อนรหัสส่วนลดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบในร้านค้าของคุณและปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อทดสอบประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

หากคุณต้องการดูรายการส่วนลดทั้งหมดที่มีการรวมเปิดอยู่ ให้ดูที่หน้าส่วนลดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณชุดข้อมูลที่อนุญาตในแต่ละรหัสส่วนลดจะแสดง ในคอลัมน์การรวมนอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองหน้าส่วนลดเพื่อดูรายการรวมส่วนลดต่างๆ ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิก "ค้นหาและกรอง"

 3. คลิกที่ “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือก “รวมกับ

 4. เลือกระดับส่วนลดทั้งหมดที่คุณต้องการดูการรวมส่วนลด

แก้ไขส่วนลดที่มีอยู่เพื่อให้รวมส่วนลดได้

คุณสามารถแก้ไขส่วนลดที่มีอยู่เพื่อรวมส่วนลดได้ การแก้ไขรหัสส่วนลดเพื่อให้ใช้ร่วมกันได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อที่เคยใช้ส่วนลดนี้มาก่อน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี