Kombinacje rabatów

W przypadku niektórych promocji możesz zezwolić klientom na łączenie rabatów. Możesz wybierać spośród dozwolonych kombinacji, które umożliwiają klientom skorzystanie z najkorzystniejszego łącznego rabatu na podstawie ich koszyka. Można skonfigurować zarówno automatyczne rabaty, jak i kody rabatowe, tak aby się łączyły.

Każdy rabat, który tworzysz, ma jedną z poniższych klas w zależności od tego, czego dotyczy:

 • rabat na zamówienie
 • rabat na produkt
 • rabat na wysyłkę

Gdy zdecydujesz się na łączenie rabatu z innymi rabatami, wybierz klasy rabatów, z którymi może się łączyć. Na przykład, jeśli tworzysz kod rabatowy dla 10% zniżki na zamówienie, możesz zdecydować, aby ten kod rabatowy był łączony również z kodami rabatowymi produktu.

Do tego samego zamówienia można stosować kombinację rabatów na zamówienie, rabatów na produkty oraz wysyłkę. Dowiedz się więcej o łączeniu różnych rabatów. W niektórych przypadkach, jeśli w Twoim sklepie są aktywne automatyczne rabaty, a klient korzysta również z co najmniej jednego kodu rabatowego, wówczas do koszyka klienta stosowany jest automatycznie najkorzystniejszy rabat lub kombinacja rabatów.

Jeśli podczas realizacji zakupu klient wprowadzi więcej niż jeden kod rabatowy, ale rabatów tych nie można łączyć, wyświetli się następujący komunikat: Discount couldn't be used with your existing discounts.

Typy kombinacji rabatów

Istnieje pięć typów kombinacji rabatów:

 • rabaty na zamówienia z rabatami w postaci darmowej wysyłki
 • rabaty na produkty z rabatami w postaci darmowej wysyłki
 • rabaty na produkty z innymi rabatami na produkty
 • rabaty na produkty wraz z rabatami na zamówienia (dostępne tylko dla kwalifikujących się sprzedawców)
 • rabaty na zamówienia z innymi rabatami na zamówienia (dostępne tylko dla kwalifikujących się sprzedawców)

Wymagania kwalifikacyjne

Wszyscy sprzedawcy mogą łączyć następujące rabaty:

 • rabaty na zamówienia z rabatami w postaci darmowej wysyłki
 • rabaty na produkty z rabatami w postaci darmowej wysyłki
 • rabaty na produkty z innymi rabatami na produkty

Aby połączyć rabaty na produkty z rabatami na zamówienia lub rabaty na zamówienia z innymi rabatami na zamówienia, musisz spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, jeśli spełniasz powyższe wymagania kwalifikacyjne, ale nie możesz tworzyć kombinacji rabatów.

Informacje dotyczące kombinacji rabatów

 • Jeśli rabaty na produkty i zamówienia mogą się łączyć, do tej samej pozycji można zastosować wiele rabatów. Na przykład, jeśli koszyk klienta kwalifikuje się do automatycznej 10% zniżki na zamówienie i klient wprowadza kod rabatowy na 5 USD na produkt w koszyku, oba rabaty są stosowane do kwalifikującej się pozycji.
 • Jeśli zastosowano co najmniej dwa rabaty, ale nie można ich połączyć ze względu na ustawienie kombinacji rabatów lub zawartość koszyka, dla koszyka klienta zawsze stosowany jest najkorzystniejszy rabat. Na przykład, jeśli masz rabat 20% na kolekcję Socks oraz rabat 30 USD na kolekcję Christmas Socks i rabatów tych nie można łączyć, gdy klient będzie chciał wykorzystać oba rabaty dla swojego koszyka, zastosowany zostanie rabat korzystniejszy dla klienta.
 • Rabaty na produkty mają zastosowanie przed obliczeniem sum częściowych zamówienia podczas realizacji zakupu. Oznacza to, że rabaty dla zamówienia są obliczana na podstawie sum częściowych po zastosowaniu rabatu produktu.
 • Jeśli do tego samego zamówienia zostaną zastosowane dwa lub więcej rabatów dla zamówienia z rabatem procentowym, wówczas oba procenty są obliczane na podstawie pierwotnej suma częściowa. Na przykład, jeśli koszyk kwalifikuje się do rabatu, który zapewnia 10% zniżki na zamówienie i drugiego kodu rabatowego, który zapewnia 20% zniżki na zamówienie, a suma częściowa zamówienia wynosi 100 USD, suma po rabatach wynosi 70 USD lub 30% zniżki na oryginalną sumę częściową.
 • Wszystkie rabaty na zamówienia są stosowane do sumy częściowej zamówienia po zastosowaniu rabatów na produkty. Na przykład, jeśli suma częściowa zamówienia wynosi 100 USD, a koszyk kwalifikuje się do 10% rabatu z kodem WELCOME10 i 20% rabatu z kodem INFLUENCER 20, od sumy zamówienia odejmowane są kwoty 10 USD i 20 USD, co daje łączny rabat w wysokości 30 USD.
 • Do zamówienia stosuje się wiele rabatów tylko wtedy, gdy ustawienie dla każdego z rabatów umożliwia łączenie.
 • Jeśli tworzysz nowy rabat, który może łączyć się z innym nowym rabatem, nie musisz konfigurować obu jednocześnie. Możesz skonfigurować i zapisać pierwszy rabat, a następnie utworzyć drugi rabat. Gdy oba rabaty są aktywne i skonfigurowane tak, że można je ze sobą łączyć, będą one łączyć się automatycznie, jeśli klient zastosuje oba do zamówienia.
 • W Twoim sklepie może być jednocześnie aktywnych maksymalnie 25 automatycznych rabatów. Oznacza to, że w przypadku tego samego zamówienia można zastosować maksymalnie 25 automatycznych kodów rabatowych.
 • Klienci mogą użyć maksymalnie 5 kodów rabatowych dla produktu lub zamówienia i 1 kodu rabatowego wysyłki w tym samym zamówieniu.
 • Rabaty można łączyć tylko w zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu online i Shopify POS.

Ograniczenia

 • W Twoim sklepie może być jednocześnie aktywnych maksymalnie 25 automatycznych rabatów. Oznacza to, że w przypadku tego samego zamówienia można zastosować maksymalnie 25 automatycznych kodów rabatowych.
 • Klienci mogą użyć maksymalnie pięciu kodów rabatów na produkty lub zamówienia i jednego kodu rabatu na wysyłkę w tym samym zamówieniu.
 • Rabaty można łączyć tylko w zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu online i Shopify POS.
 • W przypadku produktów objętych rabatem Kup X, a otrzymasz Y nie można zastosować innych rabatów na produkty. Jeśli klient wprowadzi kod rabatowy, który dotyczy produktów objętych rabatem Kup X, a otrzymasz Y, rabat Kup X, a otrzymasz Y zostanie usunięty i do zamówienia zostanie zastosowany tylko kod rabatowy wprowadzony przez klienta.

Przykłady kombinacji rabatów

Poniższa tabela zawiera kilka przykładów możliwych kombinacji rabatów oraz informację o obsługiwanych kombinacjach.

Przykłady i opisy kombinacji rabatowych i czy są obsługiwane
Scenariusz łączenia Obsługiwana kombinacja Przykładowy rabat Opis
Rabat(-y) na produkt
+
Rabat na zamówienie
SpodnieRabat20 + KoszuleRabat10 + Witamy10 Przed obliczeniem sumy częściowej stosowane są rabaty na produkty, a następnie od sumy częściowej odlicza się rabaty na zamówienia.
Rabat na produkt
+
Rabat na produkt (stosowany do różnych produktów)
20 rabatu na spodnie + 10 rabatu na koszulki 20offPants oraz 10offShirts oferują rabaty na różne pozycje w tym samym koszyku.
Rabat na zamówienie
+
Rabat na zamówienie
Witamy10 + Wydaj200Zdobądź5Rabatu Do tego samego zamówienia nie można zastosować wielu rabatów na zamówienie.
Rabat(y) na produkt
+
Rabat w postaci darmowej wysyłki
20offPants + 10offShirts + FreeShip Rabaty na produkty i rabaty na wysyłkę można stosować do tego samego zamówienia.
Rabat na zamówienie
+
Rabat na wysyłkę
Welcome10 + FreeShip Rabaty na zamówienia i rabaty na wysyłkę można stosować do tego samego zamówienia.
Rabat na produkt
+
Rabat na produkt (zastosowany do tych samych produktów)
SpodnieRabat20 + SpodnieRabat30 Gdy wiele rabatów na produkty dotyczy tej samej pozycji, stosowany jest tylko najkorzystniejszy rabat.
Rabat na wysyłkę
+
Rabat na wysyłkę
WysyłkaRabat5 + WysyłkaRabat10 Do tego samego zamówienia nie można zastosować wielu rabatów na wysyłkę.

Sprawdź, czy istnieje aktywny rabat, który można łączyć

Możesz przetestować swoje kombinacje rabatów, aby upewnić się, że działają poprawnie. Jedną z metod testowania kombinacji jest utworzenie zamówienia, dodanie kwalifikujących się produktów, a następnie wprowadzenie powiązanych kodów rabatowych. Możesz również złożyć zamówienie testowe w swoim sklepie i wykonać te same kroki, aby przetestować kombinacje od strony klienta.

Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich rabatów, które mają włączone kombinacje, zapoznaj się ze stroną Rabaty w panelu administracyjnym Shopify. Dozwolone kombinacje dla każdego kodu rabatowego są wyświetlane w kolumnie Kombinacje. Możesz również filtrować stronę Rabaty , aby wyświetlić listę kombinacji.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij Szukaj i filtruj.

 3. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Łączy się z.

 4. Wybierz wszystkie klasy rabatów, dla których chcesz wyświetlić kombinacje.

Edytuj istniejący rabat, aby można go było łączyć

Już istniejący rabat można edytować, aby umożliwić jego łączenie. Edycja kodu rabatowego w celu umożliwienia łączenia nie ma wpływu na zamówienia, w których rabat był wcześniej używany.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo