Tổ hợp ưu đãi giảm giá

Đối với một số khuyến mãi, có thể bạn sẽ muốn cho phép khách hàng kết hợp nhiều ưu đãi giảm giá với nhau. Bạn có thể chọn trong số các tổ hợp đủ điều kiện cho phép khách hàng hưởng lợi từ tổng số tiền giảm giá tốt nhất có thể dựa trên giỏ hàng. Bạn có thể cài đặt để kết hợp cả ưu đãi giảm giá tự độngmã giảm giá.

Mỗi ưu đãi giảm giá do bạn tạo có một trong những loại sau, tùy thuộc vào đối tượng áp dụng của ưu đãi giảm giá:

 • ưu đãi giảm giá đơn hàng
 • ưu đãi giảm giá sản phẩm
 • ưu đãi giảm giá vận chuyển

Khi bạn chọn cho phép một ưu đãi giảm giá kết hợp với các ưu đãi giảm giá khác, bạn cần chọn những loại ưu đãi giảm giá có thể kết hợp với ưu đãi giảm giá đó. Ví dụ: Nếu bạn tạo mã giảm 10% giá trị đơn hàng, bạn có thể chọn cho phép mã giảm giá đó kết hợp với mã Giảm giá sản phẩm.

Có thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng, ưu đãi giảm giá sản phẩm và ưu đãi giảm giá vận chuyển cho cùng một đơn hàng. Tìm hiểu thêm về cách kết hợp nhiều ưu đãi giảm giá. Trong một số trường hợp cửa hàng của bạn có ưu đãi giảm giá tự động đang hoạt động và khách hàng cũng sử dụng từ một hoặc nhiều mã giảm giá, ưu đãi giảm giá hoặc tổ hợp ưu đãi giảm giá tốt nhất sẽ được tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách hàng.

Nếu khách hàng nhập nhiều mã giảm giá không thể kết hợp khi thanh toán, thông báo sau sẽ hiển thị: Discount couldn't be used with your existing discounts.

Các loại hình kết hợp ưu đãi giảm giá

Có năm loại tổ hợp ưu đãi giảm giá:

 • giảm giá đơn hàng với giảm giá miễn phí vận chuyển
 • ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển
 • giảm giá sản phẩm với giảm giá sản phẩm khác
 • ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá đơn hàng (chỉ dành cho thương nhân đủ điều kiện)
 • ưu đãi giảm giá đơn hàng với ưu đãi giảm giá đơn hàng khác (chỉ dành cho thương nhân đủ điều kiện)

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Tất cả thương nhân đều có thể kết hợp các ưu đãi giảm giá sau:

 • giảm giá đơn hàng với giảm giá miễn phí vận chuyển
 • ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển
 • giảm giá sản phẩm với giảm giá sản phẩm khác

Để kết hợp ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá đơn hàng hoặc ưu đãi giảm giá đơn hàng với ưu đãi giảm giá đơn hàng khác, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện hợp lệ sau:

 • Cửa hàng của bạn không được sử dụng bất kỳ tùy chỉnh hoặc tính năng checkout.liquid nào. Nếu bạn khôi phục về checkout.liquid, cửa hàng của bạn sẽ trở thành không đủ điều kiện để sử dụng các tổ hợp trên.
 • Bạn hiện không sử dụng ứng dụng Licensify.

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện hợp lệ trên nhưng không thể tạo tổ hợp ưu đãi giảm giá.

Những lưu ý khi kết hợp ưu đãi giảm giá

 • Nếu có thể kết hợp các ưu đãi giảm giá sản phẩm và đơn hàng, bạn có thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá cho cùng một mục hàng. Ví dụ: Nếu giỏ hàng của khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi tự động giảm 10% giá trị đơn hàng, đồng thời họ nhập mã giảm 5 USD cho một sản phẩm trong giỏ hàng, thì cả hai ưu đãi giảm giá đều áp dụng cho mặt hàng đủ điều kiện.
 • Nếu đã áp dụng hai hoặc nhiều ưu đãi giảm giá nhưng không thể kết hợp do cài đặt kết hợp ưu đãi giảm giá hoặc nội dung của giỏ hàng, ưu đãi giảm giá tốt nhất cho giỏ hàng của khách hàng luôn được áp dụng. Ví dụ: Nếu bạn có ưu đãi giảm giá 20% không thể kết hợp cho bộ sưu tập Socks và ưu đãi giảm giá 30 USD không kết hợp cho bộ sưu tập Christmas Socks, và khách hàng chọn cả hai ưu đãi cho giỏ hàng, khách hàng sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá tốt hơn.
 • Ưu đãi giảm giá sản phẩm áp dụng trước khi tính tổng phụ đơn hàng khi thanh toán. Cụ thể, ưu đãi giảm giá đơn hàng được tính theo tổng phụ sau khi áp dụng ưu đãi giảm giá sản phẩm.
 • Nếu có hai hay nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm áp dụng cho cùng một đơn hàng thì cả hai tỷ lệ phần trăm đều được tính theo tổng phụ ban đầu. Ví dụ: Nếu giỏ hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm 10% giá trị đơn hàng, mã giảm giá thứ hai là giảm 20% giá trị đơn hàng và tổng phụ của đơn hàng là 100 USD, thì tổng giá sau khi chiết khấu sẽ là 70 USD hoặc là giảm 30% tổng phụ ban đầu.
 • Tất cả ưu đãi giảm giá đơn hàng đều được áp dụng trên tổng phụ của đơn hàng sau khi đã áp dụng ưu đãi giảm giá sản phẩm. Ví dụ: Nếu tổng phụ của đơn hàng là 100 USD và giỏ hàng đủ điều kiện được giảm 10% bằng mã WELCOME10 và giảm 20% bằng mã INFLUENCER 20, thì 10 USD và 20 USD sẽ được khấu trừ vào tổng giá trị đơn hàng, nghĩa là tổng giá trị chiết khấu sẽ là 30 USD.
 • Nhiều ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng cho một đơn hàng khi cài đặt của từng ưu đãi giảm giá cho phép kết hợp.
 • Nếu bạn đang tạo ưu đãi giảm giá mới để kết hợp với một ưu đãi giảm giá mới khác, bạn không cần thiết lập cả hai cùng lúc. Bạn có thể thiết lập và lưu ưu đãi giảm giá đầu tiên, sau đó tạo ưu đãi giảm giá thứ hai sau. Sau khi từng ưu đãi giảm giá được kích hoạt và thiết lập để kết hợp với nhau, các ưu đãi giảm giá này sẽ tự động kết hợp khi khách hàng áp dụng cả hai cho đơn hàng.
 • Bạn được phép có tối đa 25 ưu đãi giảm giá đồng thời hoạt động trong cửa hàng. Cụ thể, tối đa 25 mã giảm giá tự động có thể được áp dụng cho cùng một đơn hàng.
 • Khách hàng có thể áp dụng tối đa 5 mã giảm giá sản phẩm hoặc đơn hàng và 1 mã giảm giá vận chuyển cho cùng một đơn hàng.
 • Chỉ có thể kết hợp ưu đãi giảm giá cho đơn hàng thực hiện qua Cửa hàng trực tuyến và Shopify POS.

Hạn chế

 • Bạn được phép có tối đa 25 ưu đãi giảm giá đồng thời hoạt động trong cửa hàng. Cụ thể, tối đa 25 mã giảm giá tự động có thể được áp dụng cho cùng một đơn hàng.
 • Khách hàng có thể áp dụng tối đa năm mã giảm giá sản phẩm hoặc đơn hàng và một mã giảm giá vận chuyển cho cùng một đơn hàng.
 • Chỉ có thể kết hợp ưu đãi giảm giá cho đơn hàng thực hiện qua Cửa hàng trực tuyến và Shopify POS.
 • Sản phẩm nằm trong ưu đãi Mua X được Y không đủ điều kiện hưởng thêm ưu đãi giảm giá sản phẩm. Nếu khách hàng nhập mã giảm giá áp dụng cho sản phẩm nằm trong ưu đãi Mua X được Y, thì ưu đãi Mua X Được Y sẽ bị xóa và chỉ áp dụng mã giảm giá khách hàng đã nhập cho đơn hàng.

Ví dụ về kết hợp ưu đãi giảm giá

Bảng sau gồm một số ví dụ minh họa về các tổ hợp ưu đãi giảm giá có thể áp dụng và hiển thị các tổ hợp được hỗ trợ.

Ví dụ và mô tả về các tổ hợp ưu đãi giảm giá và khả năng được hỗ trợ
Trường hợp kết hợp Tổ hợp được hỗ trợ Ví dụ về ưu đãi giảm giá Mô tả
(Các) ưu đãi giảm giá sản phẩm
+
Ưu đãi giảm giá đơn hàng
20offPants + 10offShirts + Welcome10 Ưu đãi giảm giá sản phẩm áp dụng trước khi tính tổng phụ, sau đó ưu đãi giảm giá đơn hàng áp dụng cho tổng phụ.
Giảm giá sản phẩm
+
Giảm giá sản phẩm (áp dụng cho các sản phẩm khác nhau)
Giảm 20 cho Quần + Giảm 10 cho Áo 20offPants10offShirts cung cấp ưu đãi giảm giá cho các mặt hàng khác nhau trong cùng một giỏ hàng.
Ưu đãi giảm giá đơn hàng
+
Ưu đãi giảm giá đơn hàng
Welcome10 + Spend200Get5off Có thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng cho cùng một đơn hàng.
(Các) ưu đãi giảm giá sản phẩm
+
Giảm giá miễn phí vận chuyển
20offPants + 10offShirts + FreeShip Có thể áp dụng ưu đãi giảm giá sản phẩm và ưu đãi giảm giá vận chuyển cho cùng một đơn hàng.
Giảm giá đơn hàng
+
Giảm giá vận chuyển
Welcome10 + FreeShip Có thể áp dụng ưu đãi giảm giá đơn hàng và ưu đãi giảm giá vận chuyển cho cùng một đơn hàng.
Giảm giá sản phẩm
+
Giảm giá sản phẩm (áp dụng cho các sản phẩm giống nhau)
20offPants + 30offPants Khi áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm cho cùng một mục hàng, chỉ áp dụng ưu đãi giảm giá tốt nhất.
Ưu đãi giảm giá vận chuyển
+
Ưu đãi giảm giá vận chuyển
5offShipping + 10offShipping Không thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá vận chuyển cho cùng đơn hàng.

Kiểm tra xem ưu đãi giảm giá đang hoạt động có kết hợp được không

Bạn có thể thử nghiệm các tổ hợp ưu đãi giảm giá để đảm bảo rằng các tổ hợp này hoạt động chính xác. Một phương thức để thử nghiệm tổ hợp ưu đãi giảm giá là tạo đơn hàng, thêm sản phẩm đủ điều kiện rồi nhập mã giảm giá liên quan. Bạn cũng có thể đặt đơn hàng kiểm tra trong cửa hàng và làm theo các bước tương tự để xem thử trải nghiệm khách hàng.

Nếu bạn muốn xem danh sách tất cả các ưu đãi giảm giá có thể kết hợp, tham khảo trang Ưu đãi giảm giá trên trang quản trị Shopify. Các tổ hợp được cho phép đối với mỗi mã giảm giá sẽ hiển thị trong cột Tổ hợp. Bạn cũng có thể lọc trang Ưu đãi giảm giá để xem danh sách các tổ hợp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

 2. Nhấp vào Tìm kiếm và lọc.

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc rồi chọn Kết hợp với.

 4. Chọn tất cả các loại ưu đãi giảm giá mà bạn muốn xem cách kết hợp.

Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá hiện có để có thể kết hợp

Bạn có thể chỉnh sửa ưu đãi giảm giá hiện tại để có thể kết hợp ưu đãi này. Việc chỉnh sửa mã giảm giá để cho phép kết hợp không ảnh hưởng đến những đơn hàng đã từng áp dụng ưu đãi giảm giá đó.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí