Ưu đãi giảm giá Mua X tặng Y

Khuyến mãi Mua X Tặng Y là cách phổ biến để khuyến khích khách hàng mới mua sản phẩm và tặng quà cho khách hàng trung thành. Bạn có thể sử dụng những khuyến mãi này để gia tăng doanh số và lợi nhuận cũng như để bán những mặt hàng bán chậm trong kho hàng.

Ví dụ: Giả định khuyến mãi tặng mũ miễn phí cho khách hàng mua bất kỳ áo phông nào. Với ưu đãi Mua X Tặng Y, bạn có thể tặng khách hàng một chiếc mũ miễn phí cho toàn bộ đơn hàng hoặc tặng họ một chiếc mũ miễn phí cho từng chiếc áo phông trong đơn hàng.

Bạn cũng có thể tạo ưu đãi giảm giá tặng mũ miễn phí khi khách hàng chi tiêu một số tiền cụ thể.

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động đối với khuyến mãi mua X tặng Y.

Tạo mã giảm giá Mua X tặng Y

Tạo ưu đãi giảm giá Mua X tặng Y tự động

Có hai loại ưu đãi giảm giá Mua X tặng Y. Một loại ưu đãi yêu cầu khách hàng mua số lượng sản phẩm cụ thể để được nhận ưu đãi giảm giá và một loại khác yêu cầu khách hàng tiêu một số tiền cụ thể để được nhận ưu đãi giảm giá.

Giảm giá có thể là sản phẩm miễn phí hoặc giảm tỷ lệ phần trăm trên giá sản phẩm. Nếu bạn cung cấp sản phẩm miễn phí, bạn cần có đủ hàng trong kho. Nếu kho hàng sản phẩm miễn phí hết hàng, sản phẩm được hiển thị là hết hàng và khách hàng không thể sử dụng ưu đãi giảm giá.

Đặt ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y thành trạng thái có thể kết hợp

Khi tạo ưu đãi giảm giá Mua X tặng Y, bạn có thể đặt ưu đãi giảm giá này thành trạng thái có thể kết hợp với các ưu đãi giảm giá khác cũng được thiết lập để kết hợp với hạng ưu đãi giảm giá đó.

Bạn có thể kết hợp:

  • ưu đãi giảm giá đơn hàng với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển.
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm (mua X tặng Y, ưu đãi giảm giá theo số tiền) với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển.
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá sản phẩm khác.

Tham khảo kết hợp ưu đãi giảm giá để tìm hiểu thêm.

Nếu đang thiết lập ưu đãi giảm giá để có thể kết hợp lần đầu tiên, bạn cần thiết lập các ưu đãi giảm giá khác để đủ điều kiện kết hợp với ưu đãi giảm giá đó.

Ví dụ: Nếu bạn thiết lập mã giảm giá 25% cho một bộ sưu tập sản phẩm và bạn muốn kết hợp với một mã giảm giá miễn phí vận chuyển, bạn cần kiểm tra từng ưu đãi giảm giá để đảm bảo cả hai được thiết lập để kết hợp với hạng giảm giá của nhau. Ưu đãi giảm giá sản phẩm cần kết hợp với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển, và mã giảm giá miễn phí vận chuyển cần kết hợp với ưu đãi giảm giá sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí