Ưu đãi miễn phí vận chuyển

Nếu muốn cung cấp ưu đãi miễn phí vận chuyển, bạn có thể tạo giảm giá miễn phí vận chuyển.

Ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển không tự động áp dụng cho đơn hàng. Khách hàng của bạn cần nhập mã khi thanh toán để được giảm giá. Để tự động cung cấp cho khách hàng ưu đãi miễn phí vận chuyển dựa trên giá trị đơn hàng, bạn phải thiết lập miễn phí vận chuyển.

Tạo mã giảm giá miễn phí vận chuyển

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí