Ưu đãi miễn phí vận chuyển

Nếu muốn miễn phí vận chuyển, bạn có thể tạo mã giảm giá miễn phí vận chuyển hoặc thiết lập ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động sẽ áp dụng khi đáp ứng các điều kiện.

Tạo mã giảm giá miễn phí vận chuyển

Tạo ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí