Ưu đãi giảm giá theo số tiền

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá giúp khách hàng được chiết khấu một số tiền cố định hoặc phần trăm của giá sản phẩm trong đơn hàng, nhưng điều này không áp dụng cho chi phí vận chuyển. Những ưu đãi này được gọi là ưu đãi giảm giá theo số tiền.

Tạo mã giảm giá theo số tiền

Tạo ưu đãi giảm giá tự động theo số tiền

Những lưu ý đối với ưu đãi giảm giá tự động theo số tiền

Trước khi tạo ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định, bạn cần cân nhắc kỹ những điều sau:

  • Nếu muốn cung cấp ưu đãi giảm giá tự động cho các địa điểm bán lẻ, bạn cần tạo ưu đãi giảm giá trong trang quản trị Shopify. Ưu đãi giảm giá tự động chỉ áp dụng cho các địa điểm bán lẻ có gói đăng ký POS Pro. Không có ưu đãi giảm giá tự động nào chỉ áp dụng riêng cho địa điểm bán lẻ của bạn. Nếu bạn chọn tùy chọn này, ưu đãi giảm giá sẽ có hiệu lực cả trong cửa hàng trực tuyến và trên Shopify POS.
  • Khi bạn áp dụng ưu đãi giảm giá cho bộ sưu tập, lưu ý rằng bộ sưu tập không được bao gồm mẫu mã sản phẩm riêng biệt. Nếu bạn thêm một mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản của sản phẩm.
  • Nếu ưu đãi giảm giá áp dụng cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể thì chỉ tính những mặt hàng đó vào giá trị hoặc số lượng mua tối thiểu.

Các bước thực hiện:

Đặt ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định thành trạng thái có thể kết hợp

Khi tạo ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định, bạn có thể đặt ưu đãi giảm giá này thành trạng thái có thể kết hợp với các ưu đãi giảm giá khác cũng được thiết lập để kết hợp với hạng ưu đãi giảm giá đó.

Bạn có thể kết hợp:

  • ưu đãi giảm giá đơn hàng với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển.
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm (mua X tặng Y, ưu đãi giảm giá theo số tiền) với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển.
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá sản phẩm khác.

Tham khảo kết hợp ưu đãi giảm giá để tìm hiểu thêm.

Nếu đang thiết lập ưu đãi giảm giá để có thể kết hợp lần đầu tiên, bạn cần thiết lập các ưu đãi giảm giá khác để đủ điều kiện kết hợp với ưu đãi giảm giá đó.

Ví dụ: Nếu bạn thiết lập mã giảm giá 25% cho một bộ sưu tập sản phẩm và bạn muốn kết hợp với một mã giảm giá miễn phí vận chuyển, bạn cần kiểm tra từng ưu đãi giảm giá để đảm bảo cả hai được thiết lập để kết hợp với hạng giảm giá của nhau. Ưu đãi giảm giá sản phẩm cần kết hợp với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển, và mã giảm giá miễn phí vận chuyển cần kết hợp với ưu đãi giảm giá sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí