Tạo ưu đãi giảm giá theo số tiền

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá giúp khách hàng được chiết khấu một số tiền cố định hoặc phần trăm của giá sản phẩm trong đơn hàng, nhưng điều này không áp dụng cho chi phí vận chuyển.

Nếu ưu đãi giảm giá áp dụng cho tất cả sản phẩm, ưu đãi giảm giá đó sẽ được áp dụng cho tất cả mặt hàng trong giỏ hàng theo tỷ lệ tương ứng. Ví dụ: Nếu bạn áp dụng ưu đãi giảm giá 50 USD cho giỏ hàng có một mặt hàng trị giá 50 USD và một mặt hàng trị giá 100 USD, mặt hàng thứ nhất sẽ được giảm 16,50 USD và mặt hàng thứ hai được giảm 33,50 USD. Nếu tổng giá trị đơn hàng thấp hơn 50 USD, giá trị của mỗi mặt hàng sẽ được giảm giá xuống 0 USD. Giá trị đơn hàng không thể thấp hơn 0 USD.

Thời gian bắt đầu và kết thúc ưu đãi giảm giá phụ thuộc vào múi giờ bạn chọn trên trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu múi giờ của cửa hàng là Giờ chuẩn miền Đông (EST) và bạn chọn ngày bắt đầu là 26 tháng 11 thì ưu đãi giảm giá bắt đầu vào 12 giờ đêm theo Giờ chuẩn miền Đông (EST) ngày 26 tháng 11.

Tạo mã giảm giá theo số tiền

Nếu muốn giảm giá cho khách hàng theo một giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm đối với sản phẩm trong đơn hàng, bạn có thể tặng cho khách hàng mã giảm giá để sử dụng khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

Tạo ưu đãi giảm giá tự động theo số tiền

Những lưu ý đối với ưu đãi giảm giá tự động theo số tiền

Trước khi tạo ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định, bạn cần cân nhắc kỹ những điều sau:

  • Nếu bạn muốn cung cấp ưu đãi giảm giá tự động cho địa điểm bán lẻ, bạn cần tạo ưu đãi giảm giá trên trang quản trị Shopify. Ưu đãi giảm giá tự động chỉ áp dụng cho các địa điểm bán lẻ sử dụng gói đăng ký POS Pro. Bạn không thể tạo ưu đãi giảm giá tự động chỉ áp dụng cho địa điểm bán lẻ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, ưu đãi giảm giá sẽ có hiệu lực cả trong cửa hàng trực tuyến lẫn trên Shopify POS.
  • Khi bạn áp dụng ưu đãi giảm giá cho bộ sưu tập, lưu ý rằng bộ sưu tập không bao gồm mẫu mã sản phẩm riêng biệt. Nếu bạn thêm một mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản của sản phẩm.
  • Nếu ưu đãi giảm giá áp dụng cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể thì chỉ tính những mặt hàng đó vào giá trị hoặc số lượng mua tối thiểu.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí