Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá giúp khách hàng được chiết khấu một số tiền cố định hoặc phần trăm của giá sản phẩm trong đơn hàng, nhưng điều này không áp dụng cho chi phí vận chuyển.

Tạo mã giảm giá theo giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm

Tạo ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định

Những điều cần cân nhắc đối với ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định

Trước khi tạo ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định, bạn cần cân nhắc kỹ những điều sau:

  • Nếu muốn cung cấp ưu đãi giảm giá tự động cho các địa điểm bán lẻ, bạn cần tạo ưu đãi giảm giá trong trang quản trị Shopify. Ưu đãi giảm giá tự động chỉ áp dụng cho các địa điểm bán lẻ có gói đăng ký POS Pro. Không có ưu đãi giảm giá tự động nào chỉ áp dụng riêng cho địa điểm bán lẻ của bạn. Nếu bạn chọn tùy chọn này, ưu đãi giảm giá sẽ có hiệu lực cả trong cửa hàng trực tuyến và trên Shopify POS.
  • Khi bạn áp dụng ưu đãi giảm giá cho bộ sưu tập, lưu ý rằng bộ sưu tập không bao gồm mẫu mã sản phẩm riêng biệt. Nếu bạn thêm một mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản của sản phẩm.
  • Nếu ưu đãi giảm giá áp dụng cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể thì chỉ tính những mặt hàng đó vào giá trị hoặc số lượng mua tối thiểu.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí