Rabatter med beloppsavdrag

Du kan skapa rabatter som ger dina kunder ett fast värde eller en procentuell rabatt på produkterna i en order, men som inte gäller för leveranskostnader. Dessa rabatter kallas rabatter med beloppsavdrag.

Skapa ett belopp för rabattkod

Skapa ett belopp för automatisk rabatt

Överväganden för automatiska rabatter med beloppsavdrag

Granska följande överväganden innan du skapar en automatisk procentuell eller fast värderabatt:

  • Om du vill erbjuda en automatisk rabatt för dina detaljhandelsplatser måste du skapa rabatten i din Shopify-admin. Automatiska rabatter gäller endast detaljhandelsplatser med POS Pro-prenumeration. Du kan inte ha en automatisk rabatt som endast gäller för dina detaljhandelsplatser. Om du väljer det här alternativet fungerar rabatten både i din webbutik och på Shopify POS.
  • Observera att kategorier inte kan innehålla enskilda produktvarianter när du tillämpar rabatten på en kategori. Om du lägger till en produktvariant till en rabatterad kategori gäller rabatten för alla produktversioner.
  • Om rabatten gäller en viss produkt eller kategori, bidrar endast dessa artiklar till minimibeloppet eller minimikvantiteten.

Steg:

Gör en procentsats- eller fastbeloppsrabatt kombinerbar

När du skapar en procentsatsrabatt eller ett fast reducerat belopp kan du göra den kombinerbar med andra rabatter som också är inställda på att kombineras med den rabattklassen.

Du kan kombinera:

  • orderrabatter med fri frakt-rabatter.
  • produktrabatter (köp X få Y, rabattbelopp) med rabatter för fri frakt.
  • produktrabatter med andra produktrabatter.

Mer information hittar du i kombination av rabatter.

Om du ställer in en rabatt till kombinerbar för första gången så måste du konfigurera andra rabatter så att de berättigar till att kombineras med den.

Om du till exempel konfigurerar en rabattkod för 25 % rabatt på en produktserie, och du vill att den ska kunna kombineras med en rabattkod för fri frakt, så måste du gå in i var och en av rabatterna och se till att de båda är inställda så att de kan kombineras med varandras rabattklass. Produktrabatten måste kunna kombineras med ”fri frakt”-rabatter och rabattkoden för fri frakt måste kunna kombineras med produktrabatter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis