Exportera rabattkoder

Du kan exportera dina rabattkoder till en CSV-fil från sidan Rabatter i Shopify-admin för att få en bred översikt över din rabattkodshistorik.

Obs! Rabattkoder kan bara exporteras till en CSV-fil. Du kan inte importera rabattkoder till din butik med CSV-filer.

CSV-filer

CSV står för kommaseparerade värden, och det är ett filformat (.csv) för kalkylark. Shopify accepterar import och export av CSV-filer för produkter, kunder, ordrar (endast export), och rabatter (endast export) i din butik.

CSV-filer kan kännas skrämmande först, men när du förstår vad texten och tecknen representerar i ett kalkylark kan du använda det till större uppgifter (t.ex. massredigering av produkter och rabatter).

Obs! En CSV-fil med UTF-8-kodning är det enda filformatet som kan användas för import till eller export från Shopify.

I en CSV-fil representerar varje post en cell i ett kalkylark, varje rad representerar en ny rad, och varje komma anger var en inmatning slutar och en annan börjar.

Inmatningarna i den här kund-CSV-filen:

ser till exempel ut så här i ett kalkylprogram:

Shopify rekommenderar att du använder Google Sheets för att visa en formaterad version av dina CSV-filer. För att kunna använda Google Kalkylark måste du importera CSV-filen till programmet. CSV är användbara för butiker som:

 • växlar till Shopify från en annan e-handelsplattform
 • har en lista över kundkonton
 • föredrar att ladda upp produkter via ett kalkylark
 • tillfälligt har begränsad internetanslutning.

Exportera dina rabattkoder

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till rabatter.

 2. På sidan Rabatter klickar du på Exportera.

 3. Klicka på ett av följande exportalternativ:

  • Aktuell sida för att exportera rabatterna som visas i din admin
  • Alla rabatter för att exportera alla rabatter som finns i din butik
  • Valda rabatter för att exportera rabatter som du har valt
  • Aktuell sökning för att exportera en filtrerad lista över rabatter.
 4. Välj det filformat du vill ha:

 5. Klicka på Exportera rabatter för att ladda ner din rabatt-CSV.

När du har exporterat dina rabattkoder till en CSV-fil kan du importera den till Google Sheets för att visa en formaterad version av din rabatt-CSV.

Importera dina rabatter CSV till Google Sheets

Steg:

 1. Logga in på ditt Google-konto och påbörja ett nytt kalkylark.

 2. Gå till Arkiv > Importera... från sidan kalkylark utan namn:

 3. Leta reda på och välj den CSV-fil som du vill redigera.

 4. I Importera fil-dialogen, välj dina föredragna alternativ Importera åtgärd, Separator-tecknet, och Konvertera text till siffror och datum.

 5. Klicka på Importera.

Härifrån kan du redigera din CSV. När du är klar kan du exportera den från Google Sheets som en CSV-fil.

## Använd en textredigerare för att redigera din discounts CSV-fil {#edit-csv-with-text-editor}

Om du inte har ett kalkylarksprogram kan du redigera CSV-filer med hjälp av en textredigerare.

De flesta datorerna har textredigerare som kan öppna CSV-filer. Du kan även använda ett program såsom Visual Studio Code eller Sublime Text för att redigera och felsöka CSV-filer.

Observera följande när du formaterar din CSV-fil i en textredigerare:

 • Kolumnrubriker måste separeras med kommatecken (till exempel, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listan med taggar måste vara omgivna av citattecken (till exempel, "tag1,tag2,tag3").
 • Taggar är inte skiftlägeskänsliga.
 • Olika poster måste separeras genom radbrytningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis