การส่งออกรหัสส่วนลด

คุณสามารถส่งออกรหัสส่วนลดของคุณเป็นไฟล์ CSV จากหน้าส่วนลดของส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพรวมกว้างๆ ของประวัติรหัสส่วนลดของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกรหัสส่วนลดเป็นไฟล์ CSV ได้อย่างเดียว คุณไม่สามารถนำเข้ารหัสส่วนลดไปยังร้านค้าของคุณโดยใช้ไฟล์ CSV ได้

ไฟล์ CSV

CSV ย่อมาจาก Comma Separated Values และเป็นรูปแบบไฟล์ (.csv) สำหรับสเปรดชีต ทั้งนี้ Shopify รองรับการนำเข้าและส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้า, ลูกค้า, คำสั่งซื้อ (ส่งออกเท่านั้น) และส่วนลด (ส่งออกเท่านั้น) ของร้านค้าคุณ

ในทีแรกไฟล์ CSV อาจจะแลดูยุ่งยาก แต่เมื่อคุณทำความเข้าใจว่าข้อความและอักขระต่างๆ หมายถึงอะไรในสเปรดชีต คุณก็อาจจะใช้ไฟล์ดังกล่าวนี้เพื่อภาระงานที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกได้ (อาทิ การแก้ไขสินค้าและส่วนลดเป็นจำนวนมาก)

หมายเหตุ: ไฟล์ CSV ที่ใช้การเข้ารหัสแบบ UTF-8 คือรูปแบบไฟล์เดียวที่สามารถใช้เพื่อนำเข้าไปยังหรือส่งออกจาก Shopify ได้

ในไฟล์ CSV แต่ละรายการจะแทนเซลล์ในสเปรดชีต แต่ละบรรทัดจะแทนแถวใหม่ และแต่ละจุลภาคจะแสดงตำแหน่งที่รายการหนึ่งสิ้นสุดลงแล้วเริ่มต้นอีกหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในไฟล์ CSV ของลูกค้านี้:

ในโปรแกรมสเปรดชีตจะมีลักษณะเช่นนี้:

Shopify ขอแนะนำให้ใช้ Google ชีตในการดูไฟล์ CSV ของคุณในแบบฉบับที่ผ่านการจัดรูปแบบแล้ว หากต้องการใช้ Google ชีต คุณต้องนำเข้าไฟล์ CSV ที่ว่าเข้าไปยังโปรแกรมดังกล่าว CSV จะมีประโยชน์สำหรับร้านค้าที่:

 • กำลังย้ายจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นมาใช้ Shopify
 • มีรายการบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
 • ต้องการที่จะอัปโหลดสินค้าโดยใช้สเปรดชีต
 • มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลาชั่วคราว

ส่งออกรหัสส่วนลดของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ส่วนลด

 2. จากหน้าส่วนลด ให้คลิกที่ “ส่งออก

 3. คลิกที่ตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  • หน้าปัจจุบัน เพื่อส่งออกส่วนลดที่ปรากฏในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • ส่วนลดทั้งหมด เพื่อส่งออกส่วนลดทั้งหมดของร้านค้าคุณ
  • ส่วนลดที่เลือก เพื่อส่งออกส่วนลดที่คุณเลือก
  • การค้นหาปัจจุบัน เพื่อส่งออกรายการส่วนลดที่ผ่านตัวกรอง
 4. เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ:

 5. คลิกที่ “ส่งออกส่วนลด” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ส่วนลดของคุณ

หลังจากที่คุณส่งออกส่วนลดของคุณเป็นไฟล์ CSV คุณจะสามารถนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Google ชีตเพื่อดู CSV ส่วนลดของคุณในแบบฉบับที่ผ่านการจัดรูปแบบแล้วได้

นำเข้า CSV ส่วนลดของคุณไปยัง Google ชีต

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณแล้วเริ่มสเปรดชีตใหม่

 2. ในหน้าสเปรดชีตที่ไม่มีชื่อ ให้ไปที่ไฟล์ > นำเข้า...

 3. ระบุและเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใต้ส่วนนำเข้าการดำเนินการ เครื่องมือแยกตัวอักษร และเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขและวันที่

 5. คลิกที่นำเข้า

ต่อไปคุณจะสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณได้แล้ว และหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น คุณจะสามารถส่งออกข้อมูลดังกล่าวจาก Google ชีตเป็นไฟล์ CSV ได้

## ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ discounts CSV {#edit-csv-with-text-editor}

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Sublime Text ในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้

เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี