ประเภทส่วนลด

คุณอาจต้องการใช้ส่วนลดเป็นวิธีการโปรโมตการลดราคา ข้อเสนอพิเศษ หรือเป็นรางวัลความภักดีของลูกค้า คุณสามารถสร้างส่วนลดสำหรับคำสั่งซื้อ สินค้า หรือการจัดส่งได้ โดยประเภทส่วนลดที่พร้อมให้บริการมีดังนี้:

การจัดการรหัสส่วนลด

คุณสามารถเสนอส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดสำหรับสินค้า คอลเลกชัน หรือตัวเลือกสินค้าในร้านค้าคุณให้กับลูกค้าได้ หากคุณขายสินค้าทางออนไลน์ คุณสามารถเสนอส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้

เมื่อคุณสร้างรหัสส่วนลดใหม่ รหัสส่วนลดดังกล่าวจะแสดงในหน้าส่วนลดในส่วนผู้ดูแล Shopify หากต้องการแจกจ่ายรหัสส่วนลดนี้ คุณสามารถส่งรหัสดังกล่าวไปให้ลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมล หรือจะแสดงรหัสส่วนลดบนร้านค้าออนไลน์ของคุณก็ได้ ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องป้อนรหัสในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด

เมื่อคุณสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถกําหนดค่ารายละเอียดต่อไปนี้ได้:

 • วันที่ที่สามารถใช้งานรหัสได้
 • จํานวนครั้งที่สามารถใช้รหัสได้
 • จํานวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำก่อนที่จะสามารถใช้รหัสได้
 • สินค้า คอลเลกชัน หรือตัวเลือกสินค้าที่สามารถใช้ส่วนลดได้
 • ส่วนลดดังกล่าวใช้ร่วมกับหมวดหมู่ส่วนลดอื่นๆ ได้หรือไม่

ลูกค้าของคุณสามารถแลกรับรหัสส่วนลดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และยังสามารถแลกรับรหัสส่วนลดด้วยตนเองหากคุณกำลังใช้ Shopify POS ยกเว้นส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

แผน Shopify ทุกแผนจะมีรหัสส่วนลดรวมอยู่ด้วย

หลังจากตั้งค่ารหัสส่วนลดของคุณแล้ว คุณสามารถใช้รายงานยอดขายตามส่วนลดเพื่อดูว่ารหัสส่วนลดของคุณถูกใช้บ่อยเพียงใด

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างรหัสส่วนลด

ก่อนที่คุณจะสร้างรหัสส่วนลด โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้กับลูกค้า สินค้า และตัวเลือกสินค้ามากที่สุด 100 รายการเท่านั้น
 • โดยแต่ละร้านค้าสามารถมีรหัสส่วนลดที่ไม่ซ้ำกันได้ไม่เกิน 20,000,000 รหัส
 • เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อรหัสส่วนลดถูกเพิ่มไปยัง URL การชำระเงินของร้านค้าคุณอย่างถูกต้อง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษในชื่อของรหัสส่วนลด
 • คอลเลกชันไม่สามารถประกอบด้วยตัวเลือกสินค้าที่แยกออกมาต่างหากได้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันที่ลดราคา ส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกรุ่น
 • หากคุณสร้างส่วนลดแบบมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เวลาดังกล่าวจะอิงตามเขตเวลาที่คุณเลือกในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเขตเวลาร้านค้าของคุณเป็นเวลามาตรฐานตะวันออก (EST) และคุณได้เลือกวันเริ่มต้นเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน ส่วนลดของคุณจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 00:00 น. EST ของวันที่ 26 พฤศจิกายน
 • ลูกค้าแต่ละรายสามารถใช้ส่วนลดสูงสุดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และใช้ได้กับส่วนลดนั้นๆ เท่านั้นหากคุณลบส่วนลดนั้นแล้วเพิ่มซ้ำโดยมีข้อจำกัดการใช้งานสูงสุดเท่าเดิม ลูกค้าที่ใช้ส่วนลดก่อนหน้านี้จะสามารถใช้ส่วนลดใหม่นี้ได้เพียงครั้งเดียว

ส่วนลดอัตโนมัติ

คุณสามารถเสนอส่วนลดที่ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติในขั้นตอนการชำระเงินหรือในตะกร้าสินค้าให้ลูกค้าได้ ทั้งนี้ คุณสามารถสร้างส่วนลดอัตโนมัติแบบลดมูลค่า ค่าจัดส่งฟรี หรือส่วนลดอัตโนมัติแบบซื้อ X รับ Y ได้

สำหรับการใช้ส่วนลดอัตโนมัติอย่างถูกวิธี ลูกค้าของคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าที่มีสิทธิ์รับส่วนลดไปยังตะกร้าสินค้าก่อนไปยังขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ต้องซื้อเพื่อมีสิทธิ์รับส่วนลด และสินค้าที่ร่วมรายการในโปรโมชัน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี