การสร้างส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนด

คุณสามารถสร้างส่วนลดตามมูลค่าที่คุณกำหนดไว้หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าในคำสั่งซื้อ แต่ส่วนลดนี้จะไม่มีผลต่อค่าขนส่ง ส่วนลดเหล่านี้จะเรียกว่าส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนด

หากส่วนลดของคุณถูกกำหนดให้ใช้กับสินค้าทั้งหมด ส่วนลดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามสัดส่วนของรายการทั้งหมดในตะกร้าสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้งานส่วนลด $50 กับตะกร้าสินค้าที่มีรายการมูลค่า $50 และ $100 อยู่ รายการแรกจะได้รับส่วนลด $16.50 และอีกรายการหนึ่งจะได้รับส่วนลด $33.50 หากราคารวมของคำสั่งซื้อน้อยกว่า $50 มูลค่าของแต่ละรายการจะถูกลดลงเหลือ $0 กล่าวคือ มูลค่าคำสั่งซื้อไม่สามารถต่ำกว่า $0 ได้

เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการใช้งานส่วนลดขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่คุณเลือกไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเขตเวลาร้านค้าของคุณเป็นเวลามาตรฐานตะวันออก (EST) และคุณได้เลือกวันเริ่มต้นเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน ส่วนลดของคุณจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 00:00 น. EST ของวันที่ 26 พฤศจิกายน

สร้างรหัสส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนด

สร้างส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดแบบอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดแบบอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะสร้างส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และส่วนลดแบบจำนวนคงที่อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องการมอบส่วนลดอัตโนมัติให้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ คุณต้องสร้างส่วนลดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ส่วนลดอัตโนมัติจะมีผลกับที่ตั้งร้านค้าปลีกที่มีการสมัครใช้งาน POS Pro เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างส่วนลดอัตโนมัติซึ่งมีผลเฉพาะกับที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ส่วนลดจะใช้ได้ทั้งบนร้านค้าออนไลน์ของคุณและใน Shopify POS
  • เมื่อคุณใช้ส่วนลดกับคอลเลกชัน โปรดทราบว่าคอลเลกชันไม่สามารถแยกย่อยตัวเลือกสินค้าออกมาต่างหากได้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันที่ลดราคา ส่วนลดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกรุ่น
  • หากส่วนลดนั้นใช้งานได้กับสินค้าหรือคอลเลกชันใดโดยเฉพาะ จะมีเฉพาะรายการดังกล่าวเท่านั้นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำหรือจำนวนการซื้อ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี