ส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนด

คุณสามารถสร้างส่วนลดตามมูลค่าที่คุณกำหนดไว้หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าในคำสั่งซื้อ แต่ส่วนลดนี้จะไม่มีผลต่อค่าขนส่ง ส่วนลดเหล่านี้จะเรียกว่าส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนด

สร้างรหัสส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนด

สร้างส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดแบบอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับส่วนลดตามมูลค่าที่กำหนดแบบอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะสร้างส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และส่วนลดแบบจำนวนคงที่อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องการมอบส่วนลดอัตโนมัติให้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ คุณต้องสร้างส่วนลดใน Shopify admin ของคุณ ส่วนลดอัตโนมัติจะมีผลบังคับใช้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกที่มีการสมัครใช้งาน POS Pro เท่านั้น คุณไม่สามารถมีส่วนลดอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้ได้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียวได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ส่วนลดจะใช้ได้กับทั้งร้านค้าออนไลน์และ Shopify POS
  • เมื่อคุณใช้ส่วนลดกับคอลเลกชัน โปรดทราบว่าคอลเลกชันดังกล่าวไม่สามารถแยกตัวเลือกสินค้าออกมาต่างหากได้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันที่ลดราคา ส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกรุ่น
  • หากส่วนลดนั้นใช้งานได้กับสินค้าหรือคอลเลกชันใดโดยเฉพาะ จะมีเฉพาะรายการดังกล่าวเท่านั้นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำหรือจำนวนการซื้อ

ขั้นตอน:

ปรับให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจํานวนคงที่ใช้ร่วมกันได้

เมื่อคุณสร้างส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจํานวนคงที่ คุณสามารถกำหนดให้ส่วนลดดังกล่าวนำไปใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ที่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ร่วมกับหมวดหมู่ส่วนลดนั้นได้

คุณสามารถรวมส่วนลดได้ดังนี้

  • ส่วนลดคำสั่งซื้อกับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี
  • ส่วนลดสินค้า (ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y, ส่วนลดแบบลดมูลค่า) พร้อมส่วนลดที่ให้การจัดส่งฟรี
  • ส่วนลดสินค้ากับส่วนลดสินค้าอื่น

โปรดดูที่การรวมส่วนลดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณกำลังตั้งค่าส่วนลดเพื่อนำมาใช้ร่วมกันเป็นครั้งแรก คุณต้องตั้งค่าส่วนลดอื่นๆ ให้สามารถนำมาใช้ร่วมกับส่วนลดดังกล่าวได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างรหัสส่วนลดเพื่อให้ส่วนลด 25% แก่สินค้าคอลเลกชันหนึ่ง และคุณต้องการรวมส่วนลดดังกล่าวกับรหัสส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี คุณจะต้องตรวจสอบส่วนลดแต่ละรายการเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนลดทั้งสองได้รับการตั้งค่าไว้ให้สามารถใช้ร่วมกับหมวดหมู่ของส่วนลดอีกรายการหนึ่งได้ ในกรณีนี้ ส่วนลดสินค้าจะต้องใช้ร่วมกับส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรี และส่วนลดที่เสนอการจัดส่งฟรีจะต้องใช้ร่วมกับส่วนลดสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี