ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และส่วนลดแบบจำนวนคงที่

คุณสามารถสร้างส่วนลดที่ให้ลูกค้าของคุณโดยมีมูลค่าคงที่หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากสินค้าในคำสั่งซื้อ แต่จะไม่มีผลกับค่าจัดส่ง

สร้างรหัสส่วนลดที่เป็นมูลค่าคงที่หรือที่เป็นเปอร์เซ็นต์

สร้างเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนคงที่สำหรับส่วนลดอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และส่วนลดแบบจำนวนคงที่

ก่อนที่คุณจะสร้างส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และส่วนลดแบบจำนวนคงที่อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องการมอบส่วนลดอัตโนมัติให้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ คุณต้องสร้างส่วนลดใน Shopify admin ของคุณ ส่วนลดอัตโนมัติจะมีผลบังคับใช้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกที่มีการสมัครใช้งาน POS Pro เท่านั้น คุณไม่สามารถมีส่วนลดอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้ได้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียวได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ส่วนลดจะใช้ได้กับทั้งร้านค้าออนไลน์และ Shopify POS
  • เมื่อคุณใช้ส่วนลดกับคอลเลกชัน โปรดทราบว่าคอลเลกชันไม่สามารถแยกย่อยตัวเลือกสินค้าออกมาต่างหากได้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันที่ลดราคา ส่วนลดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกรุ่น
  • หากส่วนลดนั้นใช้งานได้กับสินค้าหรือคอลเลกชันใดโดยเฉพาะ จะมีเฉพาะรายการดังกล่าวเท่านั้นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำหรือจำนวนการซื้อ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี