ส่วนลดการจัดส่งฟรี

หากคุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรี คุณสามารถสร้างรหัสส่วนลดการจัดส่งฟรี หรือตั้งค่าส่วนลดการจัดส่งฟรีอัตโนมัติที่จะใช้เมื่อตรงตามเงื่อนไขได้

สร้างรหัสส่วนลดการจัดส่งฟรี

สร้างส่วนลดการจัดส่งฟรี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี