Hình thức giảm giá

Bạn nên sử dụng ưu đãi giảm giá để thúc đẩy doanh số, quảng bá ưu đãi đặc biệt hoặc làm phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết. Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá cho đơn hàng, sản phẩm hoặc phí vận chuyển. Có các hình thức giảm giá sau:

Quản lý mã giảm giá

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá mua X được Y hoặc áp dụng giảm giá theo số tiền cho sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã trong cửa hàng.

Khi bạn tạo mã giảm giá mới, mã giảm giá sẽ hiển thị trên trang Ưu đãi giảm giá trên trang quản trị Shopify. Để phân phối mã giảm giá này, bạn có thể gửi mã cho khách hàng qua email hoặc hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Khách hàng của bạn cần nhập mã khi thanh toán để được giảm giá.

Khi tạo mã giảm giá, bạn có thể định cấu hình những thông tin chi tiết sau:

 • Khoảng thời gian mã có hiệu lực
 • Số lần có thể sử dụng mã
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu để có thể sử dụng mã
 • Các sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã có thể áp dụng ưu đãi giảm giá
 • Ưu đãi giảm giá này có kết hợp được với loại ưu đãi giảm giá khác hay không

Khách hàng có thể đổi mã giảm giá tại cửa hàng trực tuyến và khi mua hàng trực tiếp nếu bạn sử dụng Shopify POS.

Tất cả các gói Shopify đều bao gồm mã giảm giá.

Sau khi thiết lập mã giảm giá, bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá để xem tần suất sử dụng mã giảm giá.

Những điều cần cân nhắc khi tạo mã giảm giá

Trước khi tạo mã giảm giá, bạn hãy cân nhắc những điều sau:

 • Mã giảm giá có thể áp dụng cho tối đa 100 khách hàng, sản phẩm và mẫu mã cụ thể.
 • Mỗi cửa hàng có giới hạn 20.000.000 mã giảm giá riêng biệt.
 • Để đảm bảo tên mã giảm giá được thêm chính xác vào URL thanh toán của cửa hàng, tránh sử dụng ký tự đặc biệt trong tên mã giảm giá.
 • Bộ sưu tập không thể bao gồm mẫu mã riêng biệt. Nếu bạn thêm một mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản của sản phẩm.
 • Nếu bạn tạo ưu đãi giảm giá có thời gian bắt đầu và kết thúc, thời gian này phụ thuộc vào múi giờ bạn đã chọn trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu múi giờ của cửa hàng là Giờ chuẩn miền Đông (EST) và bạn chọn ngày bắt đầu là 26 tháng 11 thì ưu đãi giảm giá bắt đầu vào 12 giờ đêm theo giờ EST vào ngày 26 tháng 11.
 • Ưu đãi giảm giá với mức sử dụng tối đa là một lần trên mỗi khách hàng sẽ chỉ áp dụng cho ưu đãi giảm giá cụ thể đó. Nếu bạn xóa ưu đãi giảm giá đó rồi thêm bản sao có cùng giới hạn sử dụng tối đa, thì khách hàng đã sử dụng ưu đãi giảm giá trước đó cũng có thể sử dụng ưu đãi giảm giá mới này một lần.

Ưu đãi giảm giá tự động

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá tự động áp dụng tại trang thanh toán và trên giỏ hàng. Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động theo số tiền, miễn phí vận chuyển hoặc mua X tặng Y.

Để ưu đãi giảm giá tự động áp dụng chính xác, khách hàng cần thêm tất cả mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng trước khi chuyển đến trang thanh toán. Điều này bao gồm những mặt hàng cần phải mua để đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá, cũng như những mặt hàng nhận được trong chương trình khuyến mãi.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí