Hình thức giảm giá

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động và mã giảm giá để cung cấp cho khách hàng. Sử dụng ưu đãi giảm giá sẽ giúp bạn thúc đẩy doanh số, cung cấp ưu đãi đặc biệt hoặc phần thưởng dành cho khách hàng trung thành. Mã giảm giá là mã bạn có thể tạo và chia sẻ riêng, còn ưu đãi giảm giá tự động được tự động áp dụng tại trang thanh toán và trên giỏ hàng.

Có nhiều hạng ưu đãi giảm giá và loại ưu đãi giảm giá khác nhau mà bạn có thể tạo. Hạng ưu đãi giảm giá giống như các danh mục ưu đãi giảm giá. Hạng ưu đãi giảm giá mà bạn có thể tạo là giảm giá đơn hàng, giảm giá sản phẩm và giảm giá vận chuyển.

Các loại giảm giá cụ thể hơn, như Mua X Tặng Y, giảm giá miễn phí vận chuyểnưu đãi giảm giá theo số tiền.

Mã giảm giá

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá theo số tiền hoặc ưu đãi giảm giá vận chuyển theo sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã trong cửa hàng. Nếu bán hàng trực tuyến, bạn cũng có thể cung cấp ưu đãi giảm giá mua X tặng Y để khuyến khích khách hàng mua hàng.

Khi bạn tạo mã giảm giá mới, mã giảm giá sẽ xuất hiện trên trang Ưu đãi giảm giá trong trang quản trị Shopify. Để phân phối mã giảm giá này, bạn có thể gửi mã cho khách hàng qua email hoặc hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Khách hàng của bạn cần nhập mã khi thanh toán để được giảm giá.

Khi tạo mã giảm giá, bạn có thể quy định những mục sau:

  • ngày hợp lệ của mã
  • số lần có thể sử dụng mã
  • giá trị đơn hàng tối thiểu để có thể sử dụng mã
  • các sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã có thể sử dụng ưu đãi giảm giá
  • nếu ưu đãi giảm giá kết hợp với hạng ưu đãi giảm giá khác

Khách hàng có thể đổi mã giảm giá tại cửa hàng trực tuyến của bạn. Ngoại trừ ưu đãi giảm giá mua X tặng Y, khách hàng cũng có thể đổi mã giảm giá trực tiếp nếu bạn đang sử dụng Shopify POS.

Tất cả các gói Shopify đều bao gồm mã giảm giá.

Sau khi thiết lập mã giảm giá, bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá để xem tần suất sử dụng mã giảm giá.

Những điều cần cân nhắc khi tạo mã giảm giá

Trước khi tạo mã giảm giá, bạn hãy cân nhắc những điều sau:

  • Mã giảm giá có thể áp dụng cho tối đa 100 khách hàng, sản phẩm và mẫu mã cụ thể.
  • Mỗi cửa hàng có giới hạn 20.000.000 mã giảm giá riêng biệt.
  • Để đảm bảo tên mã giảm giá được thêm chính xác vào URL thanh toán của cửa hàng, tránh sử dụng ký tự đặc biệt trong tên mã giảm giá.
  • Bộ sưu tập không thể bao gồm mẫu mã riêng biệt. Nếu bạn thêm một mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản của sản phẩm.
  • Nếu bạn tạo ưu đãi giảm giá có thời gian bắt đầu và kết thúc, thời gian này phụ thuộc vào múi giờ bạn đã chọn trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu múi giờ của cửa hàng là Giờ chuẩn miền Đông (EST) và bạn chọn ngày bắt đầu là 26 tháng 11 thì ưu đãi giảm giá bắt đầu vào 12 giờ đêm theo giờ EST vào ngày 26 tháng 11.

Ưu đãi giảm giá tự động

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá tự động áp dụng tại trang thanh toán và trên giỏ hàng. Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động theo số tiền hoặc mua X tặng Y.

Để ưu đãi giảm giá tự động áp dụng chính xác, khách hàng cần thêm tất cả mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng trước khi chuyển đến trang thanh toán. Điều này bao gồm những mặt hàng cần phải mua để đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá, cũng như những mặt hàng nhận được trong chương trình khuyến mãi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí