Quản lý mã giảm giá

Bạn có thể quản lý ưu đãi giảm giá hiện có bằng nhiều cách.

Sử dụng lịch trình giảm giá

Sau khi tạo ưu đãi giảm giá, bạn có thể thấy dòng thời gian cho biết lịch sử hoạt động trên trang cài đặt của ưu đãi giảm giá.

Lịch trình hiển thị ngày giờ tạo ưu đãi giảm giá cũng như thời điểm bật hoặc tắt ưu đãi giảm giá. Lịch trình này cũng hiển thị ngày giờ lưu nội dung chỉnh sửa của ưu đãi giảm giá, nhưng không mô tả chi tiết chỉnh sửa.

Bên cạnh chức năng theo dõi việc tạo và chỉnh sửa ưu đãi giảm giá, lịch trình còn cho phép bạn và nhân viên thêm bình luận để cung cấp thêm chi tiết về hoạt động liên quan đến ưu đãi giảm giá.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Discounts (Giảm giá).
 2. Nhấp vào tên ưu đãi giảm giá có lịch trình bạn muốn xem.
 3. Cuộn đến mục Timeline (Lịch trình) của trang cài đặt giảm giá.
 4. Nhập bình luận vào hộp văn bản. Nhấp vào biểu tượng cảm xúc nếu bạn muốn thêm biểu tượng cảm xúc vào bình luận.

Nhắc đến nhân viên

 1. Nhấp vào dấu @ để xem danh sách nhân viên của cửa hàng nếu bạn muốn nhắc tới nhân viên cụ thể trong bình luận:
 2. Nhấp vào dấu # nếu bạn muốn tham chiếu đến những đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng, sản phẩm, mẫu mã và đợt chuyển cụ thể trong bình luận.
 3. Nhấp vào biểu tượng kẹp giấy để đính kèm tệp vào bình luận.
 4. Nhấp vào Post (Đăng) để thêm bình luận vào lịch trình.

Nếu bạn muốn xóa bình luận trong lịch trình giảm giá, nhấp vào dấu X trong hộp bình luận.

Quảng cáo ưu đãi giảm giá bằng một liên kết cho phép chia sẻ

Bạn có thể sử dụng một liên kết cho phép chia sẻ để quảng cáo cho ưu đãi giảm giá trên phương tiện truyền thông xã hội, trong email và trên trang đích. Theo mặc định, liên kết cho phép chia sẻ có thể dẫn khách hàng đến trang chủ của cửa hàng, bộ sưu tập cụ thể hoặc trang sản phẩm cụ thể. Mã giảm giá đi kèm liên kết sẽ tự động áp dụng vào lần thanh toán tiếp theo cho giỏ hàng của khách hoặc vào bất kỳ giỏ hàng nào đang hoạt động của khách hàng.

Liên kết cho phép chia sẻ của ưu đãi giảm giá chỉ dành cho ưu đãi giảm giá đang hoạt động. Trước khi có thể tạo liên kết cho phép chia sẻ của ưu đãi giảm giá, bạn cần tạo và lưu mã giảm giá áp dụng cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập bạn muốn liên kết đến. Nếu bạn chạy nhiều ưu đãi giảm giá cho một sản phẩm, giảm giá mới nhất sẽ được gắn với liên kết cho phép chia sẻ của ưu đãi giảm giá.

Các bước thực hiện:

Sau khi sao chép liên kết cho phép chia sẻ vào khay nhớ tạm, bạn có thể đăng hoặc nhúng nó vào bất kỳ nơi nào bạn muốn quảng cáo ưu đãi giảm giá.

Chuyển hướng liên kết cho phép chia sẻ từ trang chủ của cửa hàng

Nếu bạn muốn liên kết cho phép chia sẻ dẫn khách hàng đến trang khác ngoài trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm chuyển hướng đến URL theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Discounts (Giảm giá).
 2. Nhấp vào tên ưu đãi giảm giá mà bạn muốn quảng cáo.
 3. Nhấp vào Promote (Quảng cáo), rồi chọn Get a shareable link (Nhận liên kết cho phép chia sẻ).
 4. Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết), rồi dán liên kết vào trình soạn thảo văn bản.
 5. Thay đổi phần mở rộng URL từ /discount/code thành /discount/code?redirect=/new-path.
 6. Thay đổi new-path để khớp với phần mở rộng URL của trang bạn muốn liên kết đến. Ví dụ: /discount/code?redirect=/collections/fresh-finds.

Sau khi bạn thay đổi phần mở rộng URL của liên kết, bạn có thể đăng hoặc nhúng vào bất kỳ nơi nào bạn muốn quảng cáo ưu đãi giảm giá của mình.

Lọc ưu đãi giảm giá

Bạn có thể lọc ưu đãi giảm giá theo:

 • Trạng thái
 • Phương thức
 • Loại
 • Kết hợp với
 • Ngày bắt đầu
 • Số lần đã sử dụng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Discounts (Giảm giá).
 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc +.
 4. Chọn cách bạn muốn lọc ưu đãi giảm giá trong các tùy chọn: Trạng thái, Phương thức, Loại, Kết hợp với, Ngày bắt đầu hoặc Số lần đã dùng.
 5. Chọn giá trị cho bộ lọc cụ thể. Bạn sẽ thấy nhiều giá trị khác nhau tùy thuộc vào bộ lọc bạn chọn.
 6. Không bắt buộc: Để lưu chế độ xem này, nhấp vào Lưu thành để nhập tên cho chế độ xem được lưu, sau đó nhấp vào Lưu chế độ xem.

Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá

Các bước thực hiện:

Hủy kích hoạt ưu đãi giảm giá

Bạn có thể tạm thời hủy kích hoạt ưu đãi giảm giá chưa hết hạn. Bạn có thể muốn hủy kích hoạt ưu đãi giảm giá khi kết thúc khuyến mãi hoặc khi bạn có dự định thử nghiệm chiến lược tiếp thị khác.

Nếu khách hàng áp dụng mã giảm giá đã hủy kích hoạt cho giỏ hàng, họ sẽ nhận được lỗi thông báo rằng cửa hàng của bạn Unable to find a valid discount matching the code entered.

Các bước thực hiện:

Hủy kích hoạt nhiều ưu đãi giảm giá

Bạn có thể tạm thời hủy kích hoạt nhiều ưu đãi giảm giá chưa hết hạn bằng thao tác hàng loạt. Bạn có thể muốn hủy kích hoạt nhiều ưu đãi giảm giá khi kết thúc khuyến mãi hoặc khi bạn có dự định thử chiến lược tiếp thị khác.

Nếu khách hàng áp dụng mã giảm giá đã hủy kích hoạt cho giỏ hàng, họ sẽ nhận được lỗi thông báo rằng cửa hàng của bạn Unable to find a valid discount matching the code entered.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Discounts (Giảm giá).
 2. Trên trang Discounts (Giảm giá), chọn ưu đãi giảm giá chưa hết hạn mà bạn muốn tắt:

Chọn nhiều ưu đãi giảm giá

 1. Nhấp vào Thao tác rồi nhấp vào Xóa ưu đãi giảm giá.
 2. Nhấp vào Hủy kích hoạt để xác nhận.

Kích hoạt ưu đãi giảm giá đã tắt

Các bước thực hiện:

Kích hoạt nhiều ưu đãi giảm giá

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Discounts (Giảm giá).
 2. Trên trang Discounts (Giảm giá), đánh dấu vào những ưu đãi giảm giá hết hạn mà bạn muốn bật lại:

Chọn nhiều ưu đãi giảm giá

 1. Nhấp vào Thao tác rồi nhấp vào Kích hoạt ưu đãi giảm giá.
 2. Nhấp vào Kích hoạt để xác nhận.

Xóa giảm giá

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí