Administrere rabattkoder

Du kan administrere eksisterende rabatter på en rekke måter.

Bruke tidslinjen for rabatt

Når du har opprettet en konto kan du vise en tidslinje som beskriver aktivitetshistorikken på siden med rabattinnstillinger.

Tidslinjen viser dato og klokkeslett for opprettelse av en rabatt, i tillegg til når en rabatt har blitt deaktivert eller aktivert. Den viser dato og klokkeslett for når en redigering av en rabatt har blitt lagret, men beskriver ikke den spesifikke redigeringen.

I tillegg til å spore opprettelse og redigering av rabatter, gir tidslinjen deg og personalet muligheten til å skrive kommentarer for å gi mer informasjon om aktiviteter knyttet til en rabatt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Rabatter.
 2. Klikk på navnet til rabatten du vil vise tidslinjen for.
 3. Bla ned til Tidslinje-delen på rabattens side for innstillinger.
 4. Angi en kommentar i tekstboksen. Klikk på emoji-ansiktet hvis du vil legge til en emoji i kommentaren.

Nevn ansatte

 1. Klikk på @-tegnet for en liste over butikkens personalmedlemmer dersom du vil nevne bestemte personalmedlemmer i kommentaren:
 2. Klikk på #-tegnet hvis du vil henvise til spesifikke bestillinger, bestillingsutkast, kunder, produktvarianter og overføringer i kommentaren.
 3. Klikk på bindersikonet hvis du vil legge ved en fil i kommentaren.
 4. Klikk Publiser for å legge til kommentaren i tidslinjen.

Hvis du vil legge til en kommentar fra tidslinjen til en rabatt, klikker du X i kommentarboksen.

Promotere en rabatt ved hjelp av en delbar kobling

Du kan bruke en delbar kobling til å promotere en rabatt på sosiale medier, i e-poster og på målsider. Som standard kan den delbare koblingen henvise kunder til butikkens hjemmeside eller til en bestemt samling eller produktside. Rabattkoden knyttet til koblingen gjelder automatisk for kundens neste handlekurv, eller for eventuelle aktive handlekurver som vedkommende har åpnet.

Delbare rabattkoblinger fungerer kun for aktive rabatter. Før du kan opprette en delbar rakattkobling må du opprette og lagre en rabattkode for produktene eller samlingene du vil henvise til. Hvis du kjører flere rabatter på ett enkelt produkt, gjelder den siste rabatten for de delbare rabattkoblingene.

Steg:

Når du har kopiert en delbar kobling til utklippstavlen kan du publisere eller bygge den inn der du ønsker for å promotere rabatten.

Omdirigere en delbar kobling fra butikkens hjemmeside.

Hvis du vil at en delbar kobling skal henvise kundene til en annen side enn butikkens hjemmeside, kan du manuelt legge til en omdirigering til URL-koblingen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Rabatter.
 2. Klikk på navnet til rabatten du vil promotere.
 3. Klikk Promoter og velg Få en delbar kobling.
 4. Klikk Kopier kobling og lim koblingen inn i et tekstredigeringsprogram.
 5. Endre forlengelsen av URL-koblingen fra /discount/code til /discount/code?redirect=/new-path.
 6. Endre new-path slik at det samsvarer med forlengelsen av URL-koblingen på siden du vil henvise til. For eksempel: /discount/code?redirect=/collections/fresh-finds.

Når du har endret forlengelsen av URL-koblingen kan du publisere eller bygge den inn der du ønsker å promotere rabatten.

Filtrer rabatter

Du kan filtrere rabatter etter:

 • Status
 • Metode
 • Type
 • Kombineres med
 • Startdato
 • Antall ganger brukt

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Rabatter.
 2. Klikk på søke- og filtreringsikonet.
 3. Klikk på Legg til filter +.
 4. Velg hvordan du ønsker å filtrere rabatter fra alternativene: Status, Måte, Type, Kombineres med, Startdato eller Antall ganger brukt.
 5. Velg en verdi for det bestemte filteret. De tilgjengelige verdiene varierer avhengig av filteret du velger.
 6. Valgfritt: Klikk på Lagre som for å skrive inn et navn og lagre visningen, og klikk deretter på Lagre visning.

Rediger en rabatt

Steg:

Deaktivere en rabatt

Du kan midlertidig deaktivere en rabatt som ikke har utløpt. Du ønsker kanskje å deaktivere en rabatt ved utgangen av en kampanje, eller når du har planer om å teste en annen markedsføringsstrategi.

Hvis en kunde bruker en deaktivert rabattkode i handlekurven får de en feilmelding som sier at butikken er Unable to find a valid discount matching the code entered.

Steg:

Deaktiver flere rabatter

Du kan midlertidig deaktivere flere rabatter som ikke har utløpt med en massehandling. Du ønsker kanskje å deaktivere flere rabatter ved utgangen av en kampanje, eller når du har planer om å teste en annen markedsføringsstrategi.

Hvis en kunde bruker en deaktivert rabattkode i handlekurven får de en feilmelding som sier at butikken er Unable to find a valid discount matching the code entered.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Rabatter.
 2. Rabatter-siden merker du av de rabattene som ikke har utløpt og som du vil deaktivere:

Velg flere rabatter

 1. Klikk Handlinger, og klikk deretter Deaktiver rabatter.
 2. Klikk Deaktiver for å bekrefte.

Aktiver en deaktivert rabatt

Steg:

Aktiver flere rabatter

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Rabatter.
 2. Rabatter-siden merker du av de utløpte rabattene du vil aktivere på nytt:

Velg flere rabatter

 1. Klikk Handlinger, og klikk deretter Aktiver rabatter.
 2. Klikk Aktiver for å bekrefte.

Slett rabatter

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis