Zarządzanie kodami rabatowymi

Możesz zarządzać istniejącymi rabatami na wiele sposobów.

Użyj osi czasu rabatów

Po utworzeniu rabatu możesz zobaczyć oś czasu przedstawiającą historię jego aktywności na stronie ustawień rabatu.

Oś czasu pokazuje datę i godzinę utworzenia rabatu, a także okres jego wyłączenia lub włączenia. Pokazuje także datę i godzinę zapisania zmian w rabacie, ale nie opisuje konkretnej zmiany.

Poza śledzeniem tworzenia i zmian rabatu, oś czasu pozwala Tobie i Twoim pracownikom zgłaszać uwagi w celu pozyskania jak największej ilości szczegółów na temat działań związanych z rabatem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Rabaty.
 2. Kliknij nazwę rabatu, dla którego chcesz wyświetlić oś czasu.
 3. Przewiń do sekcji Oś czasu na stronie ustawień rabatu.
 4. Wpisz komentarz w polu tekstowym. Kliknij ikonę emoji, jeśli chcesz dodać emoji do swojego komentarza.

Wymień pracowników

 1. Kliknij znak @, aby wyświetlić listę pracowników sklepu, jeśli chcesz wskazać konkretnych pracowników w komentarzu:
 2. Kliknij znak #, jeśli chcesz odwoływać się do konkretnych zamówień, wersji roboczych zamówień, klientów, produktów, wariantów i transferów w swoim komentarzu.
 3. Kliknij ikonę spinacza, aby dołączyć plik do komentarza.
 4. Kliknij opcję Opublikuj, aby dodać komentarz do osi czasu.

Jeśli chcesz usunąć komentarz z osi czasu rabatu, kliknij X w polu komentarza.

Promuj rabat, korzystając z linku do udostępniania

Możesz użyć linku do udostępniania, aby promować rabat w mediach społecznościowych, w wiadomościach e-mail i na stronach docelowych. Domyślny link do udostępniania może przekierowywać klientów na stronę główną sklepu, do konkretnej kolekcji lub do określonej strony produktu. Kod rabatowy powiązany z linkiem jest automatycznie stosowany do następnego koszyka klienta lub do wszystkich aktywnych koszyków, które klient ma otwarte.

Linki rabatowe do udostępniania działają tylko w przypadku aktywnych rabatów. Przed utworzeniem linku rabatowego do udostępniania musisz utworzyć i zapisać kod rabatowy obejmujący produkty lub kolekcje, do których tworzysz link. Jeśli stosujesz wiele rabatów dla jednego produktu, najnowszy rabat obowiązuje dla linków rabatowych do udostępniania.

Kroki:

Po skopiowaniu linku do udostępniania do schowka możesz go opublikować lub osadzić w dowolnym miejscu, w którym chcesz promować swój rabat.

Przekierowanie linku do udostępniania ze strony głównej sklepu

Jeśli chcesz, aby link do udostępniania kierował klientów na stronę inną niż strona główna sklepu, możesz ręcznie dodać przekierowanie do adresu URL.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Rabaty.
 2. Kliknij nazwę rabatu, który chcesz promować.
 3. Kliknij opcję Promuj, a następnie wybierz opcję Pobierz link do udostępniania.
 4. Kliknij opcję Skopiuj link, a następnie wklej link do edytora tekstu.
 5. Zmień rozszerzenie adresu URL z /discount/code na /discount/code?redirect=/new-path.
 6. Zmień new-path, aby dopasować rozszerzenie adresu URL strony, do której chcesz utworzyć link. Na przykład: /discount/code?redirect=/collections/fresh-finds.

Po zmianie rozszerzenia adresu URL linku możesz go opublikować lub osadzić w dowolnym miejscu, w którym chcesz promować swoją zniżkę.

Filtruj rabaty

Możesz filtrować rabaty według poniższych kryteriów:

 • Status
 • Metoda
 • Typ
 • Łączy się z
 • Data rozpoczęcia
 • Liczba przypadków użycia

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Rabaty.
 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr +.
 4. Wybierz sposób filtrowania rabatów z opcji: Status, Metoda, Typ, Łączy się z, Data lub Liczba przypadków użycia.
 5. Wybierz wartość dla określonego filtra. Dostępne wartości różnią się w zależności od wybranego filtra.
 6. Opcjonalnie: Aby zapisać ten widok, kliknij opcję Zapisz jako w celu wprowadzenia nazwy zapisanego widoku, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Edytuj rabat

Kroki:

Dezaktywacja rabatu

Możesz tymczasowo dezaktywować niewygasły rabat. Możesz dezaktywować rabat na koniec promocji lub gdy planujesz wypróbować inną strategię marketingową.

Jeśli klient zastosuje do swojego koszyka dezaktywowany kod rabatowy, otrzyma komunikat o błędzie informujący, że dla sklepu Unable to find a valid discount matching the code entered.

Kroki:

Dezaktywacja wielu rabatów

Możesz tymczasowo dezaktywować wiele niewygasłych rabatów za pomocą czynności zbiorczej. Możesz wyłączyć wiele rabatów na koniec promocji lub gdy planujesz wypróbować inną strategię marketingową.

Jeśli klient zastosuje do swojego koszyka dezaktywowany kod rabatowy, otrzyma komunikat o błędzie informujący, że dla sklepu Unable to find a valid discount matching the code entered.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Rabaty.
 2. Na stronie Rabaty sprawdź niewygasłe rabaty, które chcesz wyłączyć:

Wybierz wiele rabatów

 1. Kliknij Czynności, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj rabaty.
 2. Kliknij opcję Dezaktywuj, aby potwierdzić.

Aktywacja wyłączonego rabatu

Kroki:

Aktywacja wielu rabatów

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Rabaty.
 2. Na stronie Rabaty zaznacz wygasłe rabaty, które chcesz ponownie włączyć:

Wybierz wiele rabatów

 1. Kliknij Czynności, a następnie kliknij opcję Aktywuj rabaty.
 2. Kliknij opcję Aktywuj, aby potwierdzić.

Usuń rabaty

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo