Eksportere rabattkoder

Du kan eksportere rabattkodene til en CSV-fil fra Rabatter-siden i Shopify-administratoren hvis du vil vise en bred oversikt over rabattkodehistorikken.

CSV-filer

CSV stå for Comma Separated Values (kommaseparerte verdier) og det er et filformat (.csv) for regneark. Shopify godtar importering og eksportering av CSV-filer for produktene, kundene, bestillingene (kun eksportering) og rabattene (kun eksportering) i butikken.

CSV-filer kan virke overveldende ved første blikk, men når du forstår hva teksten og tegnene i et regneark betyr, kan du bruke det til å utføre større oppgaver (for eksempel masseredigering av produkter og rabatter).

I en CSV-fil representerer hver oppføring en celle i et regneark, hver linje representerer en ny rad og hvert komma viser hvor en oppføring slutter og den neste begynner.

For eksempel vil oppføringene i denne CSV-kundefilen:

ser slik ut i et regnearkprogram:

Shopify anbefaler å bruke Google Regneark til å vise formaterte versjoner av CSV-filer. For å bruke Google Regneark må du importere CSV-filen til programmet. CSV-filer er nyttige for butikker som:

 • bytter til Shopify fra en annen e-handelsplattform
 • har en liste over kundekontoer
 • foretrekker å laste opp produkter ved hjelp av et regneark
 • midlertidig har begrenset internettforbindelse

Eksportere rabattkoder

Steg:

 1. Gå til Rabatter fra Shopify-administrator.

 2. Fra Rabatter-siden klikker du på Eksport.

 3. Klikk på en av følgende eksporteringsalternativer:

  • Nåværende side for å eksportere rabattene som vises i administratoren
  • Alle rabatter for å eksportere alle butikkens rabatter
  • Utvalgte rabatter for å eksportere rabatter du har valgt
  • Nåværende søk for å eksportere en filtrert liste over rabatter
 4. Velg det filformatet du ønsker:

 5. Klikk Eksporter rabatter for å laste ned CSV-filen for rabatter.

Når du har eksporter rabattkodene til en CSV-fil, kan du importere den til Google Regneark for å vise en formatert versjon av CSV-filen for rabattene.

Importere CSV-filen for rabatter i Google Regneark

Steg:

 1. Logg inn på Google-kontoen din og opprett et nytt regneark.

 2. Fra siden Regneark uten tittel går du til Fil > Importer …:

 3. Finn og velg CSV-filen du vil redigere.

 4. I dialogen Importer fil velger du dine foretrukne alternativer under delene Importer handling, Skilletegn og Konverter tekst til tall og datoer.

 5. Klikk på Import.

Herfra kan du redigere CSV-filen. Når du er ferdig kan du eksportere den fra Google Regneark som en CSV-fil.

## Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere discounts-CSV-filen {#edit-csv-with-text-editor}

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Når du formaterer CSV-filen i et tekstredigeringsprogram bør du ta følgende hensyn:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis